NAME

Question types


Start with


Question limit

of 98 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

98 True/False questions

 1. naddaf - jnaddaf

  v.II
  to clean

        

 2. qal - jgħidto sleep

        

 3. libes - jilbesto dress

        

 4. qagħad bil-qiegħda

  qagħad bil-wieqfa
  to shut

        

 5. id-denifever

        

 6. daħal - jidħolto enter + fi when w/o def article

        

 7. bajtra - bajtriet (tax-xewk)small beach

        

 8. ħażż - jħożż

  v.I

  il-ħażż
  to shut

        

 9. pastaż - a - psatażrude

        

 10. kewkba - kwiekebstar (astro)

        

 11. ħabaqsteel

        

 12. doċċa - doċoċheap

        

 13. l-azzarsteel

        

 14. kif dejjem hekk?what do you mean, it's always the case?

        

 15. qatel - joqtolto sleep

        

 16. ħġieġaplaster, chalk

        

 17. denb - dnubsandal

        

 18. kienet għand tal-ħanut tal-inbidshe was at the wine shop

        

 19. hemm x'libes?

  kif inhu liebes?
  to forget (2) - go out of the head

        

 20. raqad - jorqodto sleep

        

 21. qata' - jaqta'

  v.I
  to shut

        

 22. din mhi ħaddbeauty

        

 23. tarzna
  baċir - i (dock
  dockyard
  dock

        

 24. ġildleather

        

 25. għasluġ - għesieleġprison

        

 26. il-ħelsienfreedom

        

 27. għalaq - jagħlaq

  v.I
  to shut

        

 28. fakar - jifkarto dress

        

 29. ħolom - joħlom
  v.I

  ħolma - ħolm
  to dream

  dream

        

 30. dan mhu xejntail

        

 31. beka - jibki

  v.I
  to win

        

 32. rebaħ - jirbaħ

  v.I
  to win

        

 33. bagħat - jibgħatto send

        

 34. għodos - jogħdosto dive

        

 35. qabeż - jaqbeżto kill

        

 36. tewmi - ja - mintwin

        

 37. ħares - jħaresguard, sentinel, police station

        

 38. sewwa għamellard, fat, grease, bribery

        

 39. is-sitt lezzjonithe second lesson

        

 40. żring - ijietfrog

        

 41. brinġiela - brinġielfig

        

 42. it-tieni lezzjonithe fifth lesson

        

 43. geddum - gdiedemsandal

        

 44. Il - Karnival (def. art)carnival

        

 45. ħafer - jaħferto forgive

        

 46. berqa
  sajjeta
  he did the right thing

        

 47. ir-raba' lezzjonithe fourth lesson

        

 48. bniedem - bnedminman, human beings

        

 49. iben - ulied

  bint - ulied
  to cry

        

 50. żjara - żjajjarvisit

        

 51. ġebla - ġebelstone

        

 52. ħalaq - jaħlaqto create, invent

        

 53. l-Iżvezja
  Żvediz - a - i
  lightning

        

 54. nagħniegħmint

        

 55. kustilja - kustiljito lose

        

 56. għajjur - apig

        

 57. il-ħames lezzjonithe second lesson

        

 58. kiser - jikser

  v.I
  to break

        

 59. xaħamlard, fat, grease, bribery

        

 60. qorq - qrieqfrog

        

 61. għażeb - għewieżebbachelor

        

 62. wasal - jasal

  wasalna Malta
  to arrive

  we arrived in Malta

        

 63. nisrani - nisranija - nsarafig

        

 64. l-inbid qares isir ħallshe is nobody

        

 65. nesa - jinsa

  ħareġ mir-ras
  to forget (2) - go out of the head

        

 66. Dawn mhuma xejnthese are nothing

        

 67. mqareb - mqarba - mqarbinnaughty

        

 68. ħalef - jaħlefto create, invent

        

 69. xtajta - xtajtietsmall beach

        

 70. tina - tin - ietfig

        

 71. xtara - jixtri

  v.VIII
  to buy

        

 72. tantso much

        

 73. seraq - jisraq
  v.I

  serrieq, ħalliel
  to steal

  thief (2)

        

 74. ġibsplaster, chalk

        

 75. ħaseb - jaħsebto think

        

 76. qaleb - jaqlebto kill

        

 77. widna - widnejn

  widintni - widnejja
  ear

  my ear

        

 78. tilef - jitlefto lose

        

 79. it-tielet lezzjonithe third lesson

        

 80. il-knisjaat church

        

 81. wieġeb - jwieġeb

  v.III
  to break

        

 82. is-sbuħijabeauty

        

 83. iblah - belha - bolohstupid

        

 84. kien imdejjaq lihe was sad because

        

 85. mixlileather

        

 86. ġenna - iet

  ġenna ta' l-art
  heaven, paradise

  garden of Eden

        

 87. borġ - braġsandal

        

 88. waqaf - jieqafto remember

        

 89. majjal - ipig

        

 90. ħabs - ħabsijietprison

        

 91. sema' - jisma

  v.I
  to listen, hear

        

 92. xorob - jixrob

  v.I
  to drink

        

 93. għassa - għasesto forgive

        

 94. demm (m)lard, fat, grease, bribery

        

 95. qagħad - joqgħodto send

        

 96. għadma - għadamguard, sentinel, police station

        

 97. ma felaħx joqgħod bil-wieqfahe was too weak to remain standing

        

 98. waqa' - jaqa'

  v.I
  to listen, hear