NAME

Question types


Start with


Question limit

of 101 available terms

Print test

101 True/False questions

 1. ltaqa' - jiltaqa'


  Form VI - VII - VIII
  XTAQ
  to meet

        

 2. agħlaqhuin us

        

 3. għaref - għarfa - għorriefadear

        

 4. tliet mija

  elfejn
  300

  2000

        

 5. aħsillu wiċċu

  aħsilhulu
  he washed my face

  he washed it for me

        

 6. ċint - ċnuttrouble, worries

        

 7. imsaħ wiċċek

  imsaħhulha
  wipe your face

  wipe it for her

        

 8. mesaħ - jimsaħ

  CCN4A - E-A
  FETAĦ

  (DAĦAQ)
  to wipe

        

 9. m'iniex

  m'intix - inti
  m'intx

  mhuwiex
  hu - mhux

  hija - mhijiex
  hi - mhix

  m'aħniex
  intom - m'intomx
  intkom - m'intkomx
  mhumiex
  to return, repeat, do again, come back

  to approach, come near

  to suck

  to lift

        

 10. (Wieħed) raġel u (waħda) mara

  raġel wieħed u mara waħda
  week

  two weeks

        

 11. quddiem it-televisionin front of tv

        

 12. huwa akbar/ikbar minni fid-daqs / fit-tulhe's bigger than me in size / height

        

 13. ħataf - jaħtaf - ħatfet
  CNN1 A

  ħataf il-waqt li jmur
  to wash

        

 14. labra - iet - labar

  labra tar-ras
  to fly

        

 15. iTWal
  iXJaħ
  iŻGĦar
  eĦFeF
  iTQaL (heavy, difficult)
  iDJaQ (narrow, tight)
  fem nouns ending in consonant (12)

        

 16. dan il-ħut bix-xewkhe washed it for you

        

 17. ġenb

  fuq il-ġenb
  he gave it (m) to you

  give them to us

        

 18. joqgħodlokhe washed it for you

        

 19. lili tani ktieb

  lilek x'tak?
  he gave Me a book

  what did he give You?

        

 20. spalla - lelsauce

        

 21. Għamlithulek xagħrek?

  Iva, għamlithuli
  Did she put the shoes on for you? (pair)

  Yes, she put them on for me

        

 22. telaq - jitlaq

  CCN4B
  TELAQ
  felaħ
  to leave, go out, abandon, leave off

        

 23. boll - bolol

  stampa - i
  to match

        

 24. ħanżir - ħnieżer
  majjal - i

  majjal

  ħanżir

  majjal
  to wash

        

 25. idħol ġewwa

  oħorġu mill-kamra tal-banju
  come inside

  come out (pl) of the bathroom

        

 26. reġa'

  jerġa' - jerġgħu

  rġajt - reġgħet

  rġajna

  reġgħu

  Unique - corruption of raġa
  RESAQ
  reda'

  refa'
  to return, repeat, do again, come back

  to approach, come near

  to suck

  to lift

        

 27. lmenta - jilmentafence, hedge

        

 28. l-inkwiettrouble, worries

        

 29. ħama (m)

  għama

  Alla, alla
  ilma


  għana
  papa
  mud, sludge, slush

  blindness

  masc nouns ending in A 6)

        

 30. għalqa - għelieqidear

        

 31. iĊKeN - people & living things
  oGĦLa
  oĦLa
  iktar - aktar - iżjed ħelu
  iBJaD
  iFJeN (high quality)
  special comparative
  v KKvK

  ċkejken
  għoli & għali
  ħelu (flavour)
  ħelu (cute)
  abjad
  fin

        

 32. msieletearrings

        

 33. ħasilhulekhe washed it for you

        

 34. qabbel - jqabbel

  v.II
  to match

        

 35. appostaon purpose

        

 36. finain us

        

 37. kien - kun - kun

  kiel - kul - kulu

  mar - mur - morru
  imperative
  to be

  to eat

  to go

        

 38. kull ma jgħid
  kulma jgħid

  kull persuna
  everything he says

  every person

        

 39. min jgħid ħaġa, u min jgħid oħrasome say one thing, and some say another

        

 40. ilbsu ż-żraben

  ilbiesniehom
  put on (pl) your shoes

  we put them on

        

 41. tahulek

  agħtihomlna
  he gave it (m) to you

  give them to us

        

 42. ġimgħa -ġimgħat

  ġimagħtejn - (nb sp)
  week

  two weeks

        

 43. mess - jmiss
  v.I

  messni fuq spallti
  to wash

        

 44. ħawwad - jħawwad

  v.II

  intom ħawwadtu dawn l-istampi kollha
  to agree, accord suit

  they couldn't agree

        

 45. għaġeb

  tal-għaġeb

  għaġġeb

  stagħġeb (v.X)
  wonder, awe OR fusspot

  wonderful

  to surprise, astonish

  to be surprised

        

 46. ħmar il-lejl - & pluralshoulder

        

 47. fetaħhielha l-ittra?

  iva, fetaħhielha
  did he open the letter for her?

  yes, he opened it for me

        

 48. għażel - jagħżel

  l-għażla

  CCN2 AGĦ1
  GĦAŻEL
  ĦADEM
  to choose

  choice

        

 49. zalza - zlazisauce

        

 50. ħabat - jaħbat - ħabtet

  CNN1 A
  QASAM

  ħabta
  to elect, choose, appoint, select

  they elected a new president

        

 51. seduċentitempting

        

 52. kunjatu - a - ifather-, mother-in-law

        

 53. Libsithulek iż-żarbun?

  Iva, libsithuli
  Did she put the shoes on for you? (pair)

  Yes, she put them on for me

        

 54. rnexxa - jirnexxi

  v. Sq
  li jirnexxi
  to succeed

  successful

        

 55. inkwieta - jinkwietatrouble, worries

        

 56. Int m'aħniex! = You are a we-are-not! =
  m'aħniex - miġnun/a/mġienen
  You are crazy!

        

 57. ġilda
  il-ġilda tiegħi nħarqet
  il-kulur tal-ġilda

  tal-ġilda
  żraben tal-ġilda
  wonder, awe OR fusspot

  wonderful

  to surprise, astonish

  to be surprised

        

 58. titjira - iet
  (sound plural)
  300

  2000

        

 59. għażeb - għewieżebbachelor

        

 60. msemmiearrings

        

 61. ħatar -jaħtar - ħatret
  CNN1 A

  ħatru president ġdid
  to elect, choose, appoint, select

  they elected a new president

        

 62. il-misraħ - imsieraħto worry

        

 63. waħħal - jwaħħal

  v.II
  to take away, remove

        

 64. nej - ja- jjinundercooked

        

 65. ħasilli wiċċi

  ħasilhuli
  he washed my face

  he washed it for me

        

 66. it-taqsimto say prayers

        

 67. għażiż - a - għeżieżdear

        

 68. serraħ - jserraħ

  CCN2

  serraħ rasek
  to succeed

  successful

        

 69. ġiżirana - ġiżirajjennecklace

        

 70. ħsilniehomlokit suits you

        

 71. rixa - iet - rixfeather

        

 72. aħsillu wiċċu lil Pawlu

  aħsilhulu
  wash his face

  wash it for him

        

 73. Tahomlok il-kotba?

  Iva, tahomli
  he gave it (m) to you

  give them to us

        

 74. ħalef - jaħlef

  BN ħalef li jwieġeb b'id tal-ħadid

  CCN2B
  QALEB (shift, turn)
  to pray, to ask, require

        

 75. RoĦoS

  CCN9A
  to become cheap, fall in price

        

 76. mingħajr ma jikteb (mingħajr + verb)
  bla ma jikteb
  to take away, remove

        

 77. Ġirbi / ja / in
  Furjaniż / a / i
  to fly

        

 78. mill-bidu tas-sena

  sal-bidu
  since the beginning of the year

  till the beginning

        

 79. oqgħod hemm bil-qiegħdait suits you

        

 80. kulur il-ħawħapeach colour

        

 81. tella' - jtella '

  v.II
  to give hope, to flatter with hopes

        

 82. ħasel - jaħsel
  ħsilt

  CCN2
  ĦADEM
  to take away, remove

        

 83. iRQaQ (thin)
  iRĦas
  iSBaĦ
  eKReH
  eĦŻen /agħar - more common
  itjeb/aħjar
  to leave, go out, abandon, leave off

        

 84. allavoljaalthough

        

 85. folla - folol
  ġemgħa
  to give hope, to flatter with hopes

        

 86. ħasad - jaħsad- ħasdet
  CNN1 A

  ħasad il-ħajja

  il-bidwi ħasad il-qamħ

  il-qtil li ħasad lill-pajjiż
  to snatch, rest

  he snatched the opportunity to go

        

 87. qal it-talbon purpose

        

 88. qabel - jaqbel

  v.I

  ma setgħux jaqblu bejniethom
  to wash

        

 89. talab - jitlob

  CCN6B
  DAĦAL - TALAB - I-O|A
  to give rest to

  rest assured, don't worry

        

 90. tar - jtir

  v.I
  to give hope, to flatter with hopes

        

 91. logħob tan-narfireworks

        

 92. X'tgħid lit-tfal l-omm?What does the mother tell the children?

        

 93. marid - a - mordaundercooked

        

 94. id-distakk

  nħoss id-distakk
  snake

  bear

        

 95. iftaħ it-tieqa

  itfaħha
  wipe your face

  wipe it for her

        

 96. serp - sriep

  ors - ijiet
  snake

  bear

        

 97. L-Mnarja, which falls on the feast of Saints Peter and Paul on 29 June, continues to be considered as one of the principal feasts on the Maltese islands, associated with popular customs and traditions.

  As happens every year, the day is marked by events at Buskett, Malta's largest area of natural woodland. It was the custom centuries ago that in a marriage contract the groom had to promise the bride to take her to the Buskett Mnarja celebrations after they were married.L-Mnarja celebrations date back even further than the arrival of the Knights of St John in 1530. The festival is named L-Mnarja, a corruption of the Italian 'Luminara' and means festival of light. It is named after the bonfires that used to light up the festivities in the towns of Mdina and Rabat.
  people from Birgu
  Floriana

        

 98. aktar/iktar/iżjed intelliġentiin front of tv

        

 99. neħħa - jneħħi

  CCN2
  to match

        

 100. tamma - jtamma
  v.II
  to give hope, to flatter with hopes

        

 101. għajn dar
  id triq
  ras xemx
  sieq
  qalb

  omm
  oħt
  soru
  qmis
  mud, sludge, slush

  blindness

  masc nouns ending in A 6)