NAME

Question types


Start with


Question limit

of 45 available terms

Print test

45 Matching questions

 1. ...
 2. to steal, rob

  CCN4 - E-A Mamma - Type B
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid
 3. to press, squeeze, opress
 4. to stop

  stop eating (s, pl)
  lit. don't stay eating
 5. to snatch, to seize


  he snatched the opportunity to go


  while he was drunk, he grabbed a constable by his throat
 6. to burn
 7. To be called - Pres Simp
 8. to melt, dissolve

  CCN4 - E-A Mamma -
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid
 9. to remain, stay, carry on

  do not keep on eating - stop eating

  CCN4 AGĦ3
  daħak - seta'

  2nd root Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  3rd root Għ(')/Ħ(H)/Q(K) or liquid us.
 10. to wonder, roam

  CCN4 - E-A Mamma - Type B
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid
 11. Sejjer (Ser)
 12. to SURPRISE, SHOCK reap, mow, harvest, crop
  to startle

  the child startled his mum when he ran into the street

  to take the life of

  the farmer harvested the corn

  the murder which startled the country
 13. to predict, forsee
 14. to be strong, powerful

  CCN4 - E-A Mamma - Type B
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid
 15. Can

  CCN4 AGĦ3
  daħak
 16. to leave, leave off, abandon, foresake

  CCN4 - E-A Mamma - Type B
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid
 17. to collide with, bump into
 18. to be curled, congealed
 19. to remain
 20. he welcomed
  he stayed
  stay!
 21. to be - pres simp neg
 22. SAR - Hollow Verb

  he became
  it ripened
  it was
 23. to cut
  to cleave, split, break, divide, cross, pass, traverse
 24. to be sorry (pos) - neg like have
 25. Imperative
  feataħ

  raqad

  daħal
 26. to squeeze, press hard
 27. to batter

  CCN4 - E-A Mamma -
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid
 28. CCN4 - E-A Mamma - Type B - TELAQ

  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

  09
 29. to be born
 30. to give
 31. to be - past simple neg
 32. I woke up
 33. to cut lenghthwise, dissect, to anatomise

  he cut the fix lenghtwhise before cooking it

  CCN4 - E-A Mamma - Type B - TELAQ
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid
 34. to celebrate, rejoice

  CCN4 - E-A Mamma - Type B
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquiduid
 35. to elect, choose, appoint, select

  they elected a new president
  he selected the board
  he appointed Joe Borg
 36. Unique verbs - to do with R
  h, I think corrupted version of originals rasaq, raġa, rada

  to approach

  to do again, repeat, come back, return

  to suck
 37. twissi - to warn
 38. to catch, sieze

  he caught two thieves
 39. to meet
 40. to choke

  CCN4 - E-A Mamma -
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid
 41. CCN4 - E-A Mamma -
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid
 42. to listen
 43. to deny

  to grow cold

  to wipe

  CCN4 A
  daħaq
 44. to squeeze soft things

  to push (brakes), squeeze hard things

  to solidify

  to sneeze


  CCNAGĦ1
  qasam - GĦASAR
 45. to kill
 1. a ħatar -jaħtar - ħatret
  v.I 1A

  ħatru president ġdid
  ħatar il-bord
  ħatar lil Joe Borg
 2. b teraq - jitraq - jitirqu

  traqt
 3. c ħabar - jaħbar

  CCN1 A
 4. d xeraħ - jixraħ - jixirħu

  huwa xeraħ il-ħuta qabel ma sajjarha

  xraħt
 5. e għafas - jagħfas - jagħfsu
  għafast - għafset - għafasna


  CCN1A GĦ1
 6. f seraq - jisraq -nisirqu

  sraqt -serqet - serqu
 7. g twieled

  twelidt
  twieled
  twieldet
 8. h ħataf - jaħtaf - ħatfet
  v.I 1A

  ħataf il-waqt li jmur
  ħataf l-opportunità biex

  waqt li kien fis-sakra ħataf kuntistabbli minn għonqu
 9. i qed inwissnik

  wissejt
  wissit (wissini)
  wissiet
  wissejna wissejnihom
  wissewni
 10. j meraħ - jimraħ - jimriħu

  mraħt - merħet
 11. k resaq - jersaq - jersqu
  rsaqt - resqet - rsaqna - resqu

  reġa' - jerġa' - nerġgħu
  rġajt - reġgħet
  rġajna - rġajtu - reġgħu

  reda' - jerda' - jerdgħu
  rdajt - redgħet - redgħu
 12. l feraħ - jifraħ - jifirħu

  fraħt - ferħu
 13. m għasar

  CCN1 AGĦ1
 14. n niltaqa
  niltaqgħu

  iltqajt
  iltaqa'
  iltaqgħet

  iltqajna
 15. o Sejjer
  Sejra
  Sejrin
 16. p b-q-għ

  baqa' - jibqa'

  bqajt - baqgħet - baqgħu


  tibgħux tieklu
 17. q għaqad

  CCN1 A:GĦ1
 18. r Jien m'iniex
  Inti m'intix
  Hu / huwa mhux / mhuwiex
  Hi / hija mhix / mhijiex
  Aħna m'aħniex
  Intom m'intomx
  Huma mhumiex
 19. s iftaħ - iftħu (CCN4A)

  orqod - orqdu (CCN7)

  idħol - idħlu (CCN6)
 20. t qatel - joqtol
  v.VIII - o-o-i
 21. u ħaraq
  jaħraq - jaħarqu
  ħraqt -ħarqet

  CCN1B
 22. v teraħ - jitraħ - jitirħu

  traħt
 23. w seta'
  jista' - jistgħu
  stajt - setgħet - setgħu

  CCN4 AGĦ3
 24. x baqa'
 25. y qomt
 26. z SAR(he became; it ripened; it was
  cooked)

  Pres / fut
  insir
  issir
  isir
  issir
  insiru
  issiru
  isiru

  Imperative:
  sir (become) (sing)
  siru

  Pretorite
  Sirt - sirt gilda u ghadma
  Sirt
  Sar
  Saret
  Sirna
  Sirtu
  Saru


  Past Participle:

  misjur (m) misjura (f) misjurin (pl)(ripe)


  Verbal Noun:
  sajran (ripening)
 27. aa felaħ - jiflaħ -

  flaħt - felħet -
 28. ab telaq
  seraq
  felaħ
  feraħ
  xeraq
  meraħ

  teraħ (uncommon)
  teraq (uncommon)
  xeraħ (uncommon)
 29. ac jiddispjaċi ni
  jiddispjaċi k
  jiddispjaċi h
  jiddispjaċi ha

  jiddispjaċi na
  jiddispjaċi kom
  jiddispjaċi hom
 30. ad qasam - jaqsam
  qsamt - qasmet

  CCN1 A
 31. ae ħabat - jaħbat - ħabtet

  v.I 1A
 32. af ...
 33. ag telaq - jitlaq - jitilqu

  tlaqt - telqet - telqu
 34. ah ma kontx
  ma kienx
  ma kenitx / ma kinitx
  ma konniex
  ma kontux
  ma kenux / ma kinux
 35. ai sema' - jisma'

  nisimgħu
 36. aj ta - jagħti

  tajt
  tat
  taw

  agħti - u
  ti (short for agħti)
 37. ak ċaħad

  kesaħ

  mesaħ
 38. al laqa'
  baqa'
  ibqa'
 39. am waqaf - jieqaf

  tibgħax tiekol
  tibgħawx tieklu
 40. an ħasad - jaħsad- ħasdet
  CCNA1 - qasam

  It-tifel ħasad lil ommu meta ġera fit-triq

  ħasad il-ħajja

  il-bidwi ħasad il-qamħ

  il-qtil li ħasad lill-pajjiż
 41. ao xeraq - jixraq - jixirqu

  xraqt -
 42. ap għasar - jagħsar - jagħsru
  għasart - għasret - għasru

  għafas

  għaqad

  għatas
 43. aq Jisimni
  jismek
  jismhu
  jisimha
  jisimna
  jisimkom
  jisimhom
 44. ar ħaraq
 45. as qabad - jaqbad
  v.I1a

  qabad żewġ ħallelin