NAME

Question types


Start with


Question limit

of 45 available terms

Print test

45 True/False questions

 1. seta'
  jista' - jistgħu
  stajt - setgħet - setgħu

  CCN4 AGĦ3
  Can

  CCN4 AGĦ3
  daħak

        

 2. teraq - jitraq - jitirqu

  traqt
  to batter

  CCN4 - E-A Mamma -
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

        

 3. għasar

  CCN1 AGĦ1
  to squeeze, press hard

        

 4. resaq - jersaq - jersqu
  rsaqt - resqet - rsaqna - resqu

  reġa' - jerġa' - nerġgħu
  rġajt - reġgħet
  rġajna - rġajtu - reġgħu

  reda' - jerda' - jerdgħu
  rdajt - redgħet - redgħu
  to squeeze soft things

  to push (brakes), squeeze hard things

  to solidify

  to sneeze


  CCNAGĦ1
  qasam - GĦASAR

        

 5. qasam - jaqsam
  qsamt - qasmet

  CCN1 A
  to collide with, bump into

        

 6. qatel - joqtol
  v.VIII - o-o-i
  to kill

        

 7. waqaf - jieqaf

  tibgħax tiekol
  tibgħawx tieklu
  to deny

  to grow cold

  to wipe

  CCN4 A
  daħaq

        

 8. meraħ - jimraħ - jimriħu

  mraħt - merħet
  to celebrate, rejoice

  CCN4 - E-A Mamma - Type B
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquiduid

        

 9. qomtCCN4 - E-A Mamma -
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

        

 10. feraħ - jifraħ - jifirħu

  fraħt - ferħu
  to celebrate, rejoice

  CCN4 - E-A Mamma - Type B
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquiduid

        

 11. ċaħad

  kesaħ

  mesaħ
  to deny

  to grow cold

  to wipe

  CCN4 A
  daħaq

        

 12. twieled

  twelidt
  twieled
  twieldet
  to deny

  to grow cold

  to wipe

  CCN4 A
  daħaq

        

 13. jiddispjaċi ni
  jiddispjaċi k
  jiddispjaċi h
  jiddispjaċi ha

  jiddispjaċi na
  jiddispjaċi kom
  jiddispjaċi hom
  To be called - Pres Simp

        

 14. għafas - jagħfas - jagħfsu
  għafast - għafset - għafasna


  CCN1A GĦ1
  to squeeze soft things

  to push (brakes), squeeze hard things

  to solidify

  to sneeze


  CCNAGĦ1
  qasam - GĦASAR

        

 15. sema' - jisma'

  nisimgħu
  to predict, forsee

        

 16. ...I woke up

        

 17. baqa'...

        

 18. ħataf - jaħtaf - ħatfet
  v.I 1A

  ħataf il-waqt li jmur
  ħataf l-opportunità biex

  waqt li kien fis-sakra ħataf kuntistabbli minn għonqu
  to elect, choose, appoint, select

  they elected a new president
  he selected the board
  he appointed Joe Borg

        

 19. SAR(he became; it ripened; it was
  cooked)

  Pres / fut
  insir
  issir
  isir
  issir
  insiru
  issiru
  isiru

  Imperative:
  sir (become) (sing)
  siru

  Pretorite
  Sirt - sirt gilda u ghadma
  Sirt
  Sar
  Saret
  Sirna
  Sirtu
  Saru


  Past Participle:

  misjur (m) misjura (f) misjurin (pl)(ripe)


  Verbal Noun:
  sajran (ripening)
  to catch, sieze

  he caught two thieves

        

 20. għaqad

  CCN1 A:GĦ1
  to be curled, congealed

        

 21. seraq - jisraq -nisirqu

  sraqt -serqet - serqu
  to steal, rob

  CCN4 - E-A Mamma - Type B
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

        

 22. ħaraq
  jaħraq - jaħarqu
  ħraqt -ħarqet

  CCN1B
  to burn

        

 23. b-q-għ

  baqa' - jibqa'

  bqajt - baqgħet - baqgħu


  tibgħux tieklu
  to listen

        

 24. ma kontx
  ma kienx
  ma kenitx / ma kinitx
  ma konniex
  ma kontux
  ma kenux / ma kinux
  to be - past simple neg

        

 25. teraħ - jitraħ - jitirħu

  traħt
  to melt, dissolve

  CCN4 - E-A Mamma -
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

        

 26. telaq
  seraq
  felaħ
  feraħ
  xeraq
  meraħ

  teraħ (uncommon)
  teraq (uncommon)
  xeraħ (uncommon)
  to deny

  to grow cold

  to wipe

  CCN4 A
  daħaq

        

 27. Sejjer
  Sejra
  Sejrin
  Sejjer (Ser)

        

 28. qed inwissnik

  wissejt
  wissit (wissini)
  wissiet
  wissejna wissejnihom
  wissewni
  twissi - to warn

        

 29. felaħ - jiflaħ -

  flaħt - felħet -
  to be strong, powerful

  CCN4 - E-A Mamma - Type B
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

        

 30. ħaraq...

        

 31. ħatar -jaħtar - ħatret
  v.I 1A

  ħatru president ġdid
  ħatar il-bord
  ħatar lil Joe Borg
  to elect, choose, appoint, select

  they elected a new president
  he selected the board
  he appointed Joe Borg

        

 32. xeraq - jixraq - jixirqu

  xraqt -
  to choke

  CCN4 - E-A Mamma -
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

        

 33. iftaħ - iftħu (CCN4A)

  orqod - orqdu (CCN7)

  idħol - idħlu (CCN6)
  to give

        

 34. niltaqa
  niltaqgħu

  iltqajt
  iltaqa'
  iltaqgħet

  iltqajna
  CCN4 - E-A Mamma - Type B - TELAQ

  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

  09

        

 35. ħabat - jaħbat - ħabtet

  v.I 1A
  to collide with, bump into

        

 36. laqa'
  baqa'
  ibqa'
  he welcomed
  he stayed
  stay!

        

 37. ta - jagħti

  tajt
  tat
  taw

  agħti - u
  ti (short for agħti)
  CCN4 - E-A Mamma - Type B - TELAQ

  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

  09

        

 38. ħasad - jaħsad- ħasdet
  CCNA1 - qasam

  It-tifel ħasad lil ommu meta ġera fit-triq

  ħasad il-ħajja

  il-bidwi ħasad il-qamħ

  il-qtil li ħasad lill-pajjiż
  to SURPRISE, SHOCK reap, mow, harvest, crop
  to startle

  the child startled his mum when he ran into the street

  to take the life of

  the farmer harvested the corn

  the murder which startled the country

        

 39. ħabar - jaħbar

  CCN1 A
  to predict, forsee

        

 40. telaq - jitlaq - jitilqu

  tlaqt - telqet - telqu
  to steal, rob

  CCN4 - E-A Mamma - Type B
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

        

 41. Jien m'iniex
  Inti m'intix
  Hu / huwa mhux / mhuwiex
  Hi / hija mhix / mhijiex
  Aħna m'aħniex
  Intom m'intomx
  Huma mhumiex
  to be - pres simp neg

        

 42. Jisimni
  jismek
  jismhu
  jisimha
  jisimna
  jisimkom
  jisimhom
  To be called - Pres Simp

        

 43. qabad - jaqbad
  v.I1a

  qabad żewġ ħallelin
  to collide with, bump into

        

 44. għasar - jagħsar - jagħsru
  għasart - għasret - għasru

  għafas

  għaqad

  għatas
  to press, squeeze, opress

        

 45. xeraħ - jixraħ - jixirħu

  huwa xeraħ il-ħuta qabel ma sajjarha

  xraħt
  to cut lenghthwise, dissect, to anatomise

  he cut the fix lenghtwhise before cooking it

  CCN4 - E-A Mamma - Type B - TELAQ
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid