NAME

Question types


Start with


Question limit

of 101 available terms

Print test

101 Matching questions

 1. nail
 2. that day in the morning
 3. to choke
 4. she's in hospital
 5. screen
 6. with the new scissors
 7. my thought
 8. to wonder, roam
 9. to cough

  cough (n)
 10. to push, squeeze (hard objects)


  the driver pressed the brakes

  to stress a point, put pressure (idiomatic)

  Pope Francis stressed a lot on the ......
 11. corner
 12. to squeeze soft things, press juice
 13. to dig, hoe, till
 14. to know, recognise, identify
 15. every morning and evening
 16. your size
 17. the street on the left (left as adj & noun)

  on the right
 18. executioner
 19. to answer
 20. to sink
 21. to run away, disappear clandestinely
 22. friend
 23. to stress, insist, be persistant
 24. size

  what's the size of this?
  what's the size of this table?
 25. he was sad because his wife was ill
 26. to cut lengthwise, dissect, anatomise

  he cut the fish lengthwise before cooking it
 27. madness

  crazy
 28. finger (2)

  fingers - three fingers
 29. because of, for
 30. to burn
 31. at the wedding
 32. dress
 33. to bury, inter

  gravedigger
 34. to flood, deluge

  flooding, floods
 35. cell
 36. so slowly
 37. breasts (2)

  chicken breast
 38. far away
 39. his nose
 40. to pull out
 41. spider
 42. to surprise, shock, startle (harvest)

  the child shocked his mother when he ran into the street

  CCNA1
  qasam
 43. bonfire, aflame
 44. here in Switzerland
 45. to celebrate, rejoice

  while congratulating these new recruits
 46. to be presented

  he was presented before the magistrate
 47. from English into Maltese
 48. to lead, guide

  leader, guide
 49. to destroy
 50. to deny
 51. he doesn't take care of his health (2)
 52. warehouse, store
 53. to beat, hit, strike, flog, lash
 54. last Friday

  last week

  next Tuesday

  next month

  next week
 55. nobody and nothing arrives late, neither the trains nor the trams
 56. jellyfish
 57. already
 58. his left ear
 59. we were seated when he entered
 60. his mind on
 61. smoke
 62. ditch

  Mdina's ditch
 63. to move, toss
 64. totally

  he completely surprised the goalkeeper
 65. Unique verbs

  to approach
  the night is approaching

  to do again, repeat, come back, return
 66. come here
  go outside
  come inside

  in the future
  from now onwards
 67. pit, hole
 68. after the fight, his left ear was like a cauliflower
 69. to freeze, solidify

  the ice-cream solidified in the freezer
 70. to get jealous

  she got jealous every time
 71. until he comes (function word) (2)

  it's been a while since

  - I've written a letter


  I've been writing a letter for a long time
 72. artichoke
 73. to be solidify, freeze
  to be curled, congealed
 74. even worse (2)
 75. to spit (2)

  spit, spittle
 76. to fight, quarrel
 77. to batter
 78. she bought me (for me)
 79. declaration, confession, statement
 80. he never came back home
 81. bone
 82. to tickle
 83. poultry, fowl
 84. it's a slow process

  (it's a process which passes slowly)
 85. around the corner
 86. to sneeze
 87. to take
 88. poor thing, she broke her fingers, three of them, from her left hand (2)
 89. tomorrow evening it's going to thunder and lightening
 90. stick, bark, trunk of tree
 91. sometimes
 92. to snatch, to seize, ABDUCT


  he snatched the opportunity to go


  while he was drunk, he grabbed a constable by his throat
 93. what did you tell her?
 94. with (2)
 95. to burn

  burning, fire
 96. to escape, run away, fly away
 97. that day in the morning

  in the morning, that morning
 98. ham
 99. to start a fire
 100. partner
 101. ear

  his ear
  her ear
  his ear; his two ears; his ears

  my ear
 1. a X'għidtilha?
  X'għidtulha?
 2. b għadam - għadma - għadmiet
 3. c fit-tieġ
 4. d perżut
 5. e bl-imqass il-ġdid
 6. f sa ma jiġi
  sakemm jiġi

  il- i
  il-ek
  etc
  - ma nikteb ittra

  Ili nikteb ittra
 7. g feraħ - jifraħ

  fraħt - ferħu

  Filwaqt li feraħ LIL dawn ir-rekluti ġodda

  CCN4 b
  TELAQ
 8. h mexxa - jmexxi (v.II)

  mexxej - a - a
 9. i Konna bil-qiegħda meta daħal
 10. j għarax
  jagħrax = jagħarxu

  CNN1 BGĦ1
  GĦARAF
 11. k Ma jieħux ħsieb saħħtu
  Ma jieħux ħsiebha saħħtu.
 12. l bewweġ - jbewweġ
 13. m ħataf - jaħtaf - ħatfet
  v.I 1A

  ħataf il-waqt li jmur
  ħataf l-opportunità biex

  waqt li kien fis-sakra ħataf kuntistabbli minn għonqu
 14. n xeraq - jixraq - jixirqu

  xraqt

  CCN4 b
  TELAQ
 15. o ċella- ċelel
 16. p għal kollox

  ħasad għal kollox lil-goalkeeper
 17. q għer

  Kienet tgħir kull darba
 18. r ħofra - riet
 19. s sieħeb - ba
 20. t ħasad

  It-tifel ħasad lil ommu meta ġera fit-triq
 21. u paraventu
 22. v għereq

  CCN3 BGĦ1
  GĦEREQ
 23. w daqsek
 24. x wara l-kantuniera
 25. y sider - sidri
  żejża - iet

  sider tat-tiġieġ
 26. z saħaq

  CCN4 A
  DAĦAQ
 27. aa mnieħru
 28. ab dakinhar filgħodu
 29. ac ersaq 'il hawn
  itlaq 'il barra
  idħol 'il ġewwa

  'l quddiem - in the future
  mil-lum 'il quddiem
 30. ad miskina, kisret subajha, it-tlieta li huma, ta' idha l-leminija.

  miskina, kisret tlett iswaba' minn idha/idejha l-leminija.

  t'idha l-leminija
 31. ae meraħ - jimraħ - jimriħu
  mraħt

  CCN4 b
  TELAQ
 32. af ċaħad

  CCN4 A
  DAĦAQ
 33. ag seba' or saba'

  swaba' - tlett iswaba'
 34. ah sawwat - jsawwat

  CCN2
 35. ai ħuġġieġa - ħġejjeġ
 36. aj ħadd u xejn ma jasal tard, la t-trejns u lanqas it-trams
 37. ak biss 'il bogħod
 38. al qatt ma reġa lura d-dar
 39. am zokk - zkuk
 40. an ħsiebi
 41. ao difen - jidfen

  deffien - a


  CCN5 A
  KITEB / KISER
 42. ap qiegħda l-isptar
 43. aq daqsekk bil-mod
 44. ar talli
 45. as foss - jiet

  il-foss tal-Imdina
 46. at ma' = with (the presence)
  bi = with (the usage of)
 47. au resaq - jersaq
  il-lejl qed jersaq

  ......................
  reġa' - jerġa' - nerġgħu

  rġajt - reġgħet - reġgħu
 48. av kantuniera
 49. aw għasar

  CCN1 AGĦ1
  qasam - GĦASAR
 50. ax diferm difrejn; dwiefer

  difrejn is most common
 51. ay libsa - liebsi
 52. az ġieli
 53. ba Wara l-ġlieda, widintu x-xellugija kienet qisha pastarda
 54. bb Hu proċess li għaddej bil-mod
 55. bc Għada filgħaxija se jagħmel ir-ragħad u s-sajjetti
 56. bd tajra - tajr
 57. be għatas

  CCN1 AGĦ1
  A-A QASAM- GĦASAR
 58. bf saħansitra agħar
  iżjed agħar
 59. bg għażaq

  CNN1 AGĦ1
  GĦASAR
 60. bh bojja - i
 61. bi dakinhar filgħodu

  filgħodu
 62. bj brimba - brimb - iet
 63. bk widintu x-xellugija
 64. bl ġenn

  tal-ġenn
 65. bm diġà
 66. bn moħħu FI
 67. bo ħaraq
  jaħraq - jaħarqu ħraqt -ħarqet

  CCN1B
 68. bp qabbad
 69. bq beżaq
  CCN7
  RAQAD

  seffed

  bżieq
 70. br maħżen - mħażen
 71. bs nhar il-Ġimgħa li għadda (days of week - msc)

  il-ġimgħa li għaddiet

  it-Tlieta li ġej

  ix-xahar id-dieħel (dieħel with month or week)

  il-ġimgħa d-dieħla
 72. bt it-triq ix-xellugija
  it-triq fuq ix-xellug

  il-leminija, fuq il-lemin
 73. bu ħa
  jieħu - jieħdu
  ħadt

  ħu - ħudu

  pp
  meħud
 74. bv stqarrija - i
 75. bw qala'

  CCN1 AGĦ3
  QATA'
 76. bx iġġieled - jiġġieled

  v. VI
 77. by xtratli
 78. bz sieħeb - ħba - sħab
 79. ca ċaqlaq

  v. Kwad
 80. cb qis

  X'inhu l-qies ta' dan?
  X'inhu l-qies ta' din il-mejda?
 81. cc tressaq

  huwa tressaq quddiem il-Maġistrat
 82. cd wieġeb - jwieġeb

  v.III
 83. ce għaqad

  Il-ġelat għaqad fil-friża

  CCN1 AGĦ1
  qasam - GĦASAR
 84. cf kien imdejjaq li martu kienet ma tiflaħx.
 85. cg għaqad

  CCN1 AGĦ1
 86. ch kull filgħodu u kull filgħaxija
 87. ci duħħan
 88. cj mill-Ingliż għall-Malti.

  bil- IN a language. GĦALL - into a language
 89. ck brama - bramiet - bram
 90. cl qered - jeqred - qridt

  CCN3 b
 91. cm xeraħ - jixraħ - jixirħu

  huwa xeraħ il-ħuta qabel ma sajjarha

  xraħt

  CCN4 - E-A Mamma - Type B - TELAQ
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid
 92. cn ħarab


  CCN1 b
  ĦARAQ
 93. co widna (f)

  widintu
  widintha
  widnejh

  widnejja
 94. cp qaqoċċa - qaqoċċ
 95. cq sogħol

  sogħla
 96. cr għargħar
  v. kwad

  għargħar
 97. cs Hawnhekk fl-Isvizzera
 98. ct għaraf
  jagħraf - jagħarfu
  għaraft - għarfet

  CNN1 BGĦ1
  GĦARAF - ĦARAQ
 99. cu għafas

  CCN1 AGĦ1
  GĦASAR

  Is-sewwieq għafas il-brejkijiet

  l-Papa għafas ħafna fuq il-mod kif diversi uffiċjali fl-amministrazzjoni tal- Knisja abbandunaw is-servizz pastorali u qed jehdew
 100. cv teraq - jitraq - jitirqu

  traqt

  CCN4 B
  TELAQ
 101. cw ħaraq
  jaħraq - jaħarqu
  ħraqt -ħarqet

  CCN1B
  ħaraq

  ħruq