NAME

Question types


Start with


Question limit

of 101 available terms

Print test

101 True/False questions

 1. wara l-kantunieraaround the corner

        

 2. Hawnhekk fl-Isvizzerahere in Switzerland

        

 3. mill-Ingliż għall-Malti.

  bil- IN a language. GĦALL - into a language
  from English into Maltese

        

 4. għadam - għadma - għadmietbone

        

 5. perżutham

        

 6. X'għidtilha?
  X'għidtulha?
  what did you tell her?

        

 7. għer

  Kienet tgħir kull darba
  to deny

        

 8. għafas

  CCN1 AGĦ1
  GĦASAR

  Is-sewwieq għafas il-brejkijiet

  l-Papa għafas ħafna fuq il-mod kif diversi uffiċjali fl-amministrazzjoni tal- Knisja abbandunaw is-servizz pastorali u qed jehdew
  to push, squeeze (hard objects)


  the driver pressed the brakes

  to stress a point, put pressure (idiomatic)

  Pope Francis stressed a lot on the ......

        

 9. ħataf - jaħtaf - ħatfet
  v.I 1A

  ħataf il-waqt li jmur
  ħataf l-opportunità biex

  waqt li kien fis-sakra ħataf kuntistabbli minn għonqu
  to choke

        

 10. għaqad

  Il-ġelat għaqad fil-friża

  CCN1 AGĦ1
  qasam - GĦASAR
  to squeeze soft things, press juice

        

 11. daqsekk bil-modthat day in the morning

        

 12. għarax
  jagħrax = jagħarxu

  CNN1 BGĦ1
  GĦARAF
  to dig, hoe, till

        

 13. ħuġġieġa - ħġejjeġpit, hole

        

 14. teraq - jitraq - jitirqu

  traqt

  CCN4 B
  TELAQ
  to choke

        

 15. kantunieracorner

        

 16. saħansitra agħar
  iżjed agħar
  to be solidify, freeze
  to be curled, congealed

        

 17. għasar

  CCN1 AGĦ1
  qasam - GĦASAR
  to squeeze soft things, press juice

        

 18. qala'

  CCN1 AGĦ3
  QATA'
  to squeeze soft things, press juice

        

 19. biss 'il bogħodfar away

        

 20. qaqoċċa - qaqoċċpoultry, fowl

        

 21. paraventuscreen

        

 22. meraħ - jimraħ - jimriħu
  mraħt

  CCN4 b
  TELAQ
  to batter

        

 23. duħħanhis nose

        

 24. mexxa - jmexxi (v.II)

  mexxej - a - a
  to destroy

        

 25. qiegħda l-isptarpartner

        

 26. diġàalready

        

 27. ħaraq
  jaħraq - jaħarqu
  ħraqt -ħarqet

  CCN1B
  ħaraq

  ħruq
  to burn

  burning, fire

        

 28. widna (f)

  widintu
  widintha
  widnejh

  widnejja
  ear

  his ear
  her ear
  his ear; his two ears; his ears

  my ear

        

 29. it-triq ix-xellugija
  it-triq fuq ix-xellug

  il-leminija, fuq il-lemin
  the street on the left (left as adj & noun)

  on the right

        

 30. seba' or saba'

  swaba' - tlett iswaba'
  finger (2)

  fingers - three fingers

        

 31. libsa - liebsidress

        

 32. ħofra - rietexecutioner

        

 33. beżaq
  CCN7
  RAQAD

  seffed

  bżieq
  to sink

        

 34. ġenn

  tal-ġenn
  to cough

  cough (n)

        

 35. ma' = with (the presence)
  bi = with (the usage of)
  that day in the morning

  in the morning, that morning

        

 36. Għada filgħaxija se jagħmel ir-ragħad u s-sajjettitomorrow evening it's going to thunder and lightening

        

 37. sieħeb - bamy thought

        

 38. xeraq - jixraq - jixirqu

  xraqt

  CCN4 b
  TELAQ
  to batter

        

 39. għal kollox

  ħasad għal kollox lil-goalkeeper
  totally

  he completely surprised the goalkeeper

        

 40. daqsekmy thought

        

 41. maħżen - mħażenwarehouse, store

        

 42. difen - jidfen

  deffien - a


  CCN5 A
  KITEB / KISER
  ear

  his ear
  her ear
  his ear; his two ears; his ears

  my ear

        

 43. ċaħad

  CCN4 A
  DAĦAQ
  to dig, hoe, till

        

 44. Konna bil-qiegħda meta daħalwe were seated when he entered

        

 45. bewweġ - jbewweġto run away, disappear clandestinely

        

 46. Wara l-ġlieda, widintu x-xellugija kienet qisha pastardahe was sad because his wife was ill

        

 47. ċaqlaq

  v. Kwad
  to cough

  cough (n)

        

 48. iġġieled - jiġġieled

  v. VI
  to fight, quarrel

        

 49. għatas

  CCN1 AGĦ1
  A-A QASAM- GĦASAR
  to sneeze

        

 50. xtratlishe bought me (for me)

        

 51. tressaq

  huwa tressaq quddiem il-Maġistrat
  to stress, insist, be persistant

        

 52. miskina, kisret subajha, it-tlieta li huma, ta' idha l-leminija.

  miskina, kisret tlett iswaba' minn idha/idejha l-leminija.

  t'idha l-leminija
  to fight, quarrel

        

 53. tallibecause of, for

        

 54. għaqad

  CCN1 AGĦ1
  to be solidify, freeze
  to be curled, congealed

        

 55. kien imdejjaq li martu kienet ma tiflaħx.jellyfish

        

 56. għażaq

  CNN1 AGĦ1
  GĦASAR
  to dig, hoe, till

        

 57. għereq

  CCN3 BGĦ1
  GĦEREQ
  to stress, insist, be persistant

        

 58. ersaq 'il hawn
  itlaq 'il barra
  idħol 'il ġewwa

  'l quddiem - in the future
  mil-lum 'il quddiem
  Unique verbs

  to approach
  the night is approaching

  to do again, repeat, come back, return

        

 59. sawwat - jsawwat

  CCN2
  to beat, hit, strike, flog, lash

        

 60. foss - jiet

  il-foss tal-Imdina
  madness

  crazy

        

 61. sider - sidri
  żejża - iet

  sider tat-tiġieġ
  to flood, deluge

  flooding, floods

        

 62. brama - bramiet - bramjellyfish

        

 63. widintu x-xellugijaaround the corner

        

 64. zokk - zkukexecutioner

        

 65. stqarrija - ideclaration, confession, statement

        

 66. brimba - brimb - ietpit, hole

        

 67. qis

  X'inhu l-qies ta' dan?
  X'inhu l-qies ta' din il-mejda?
  size

  what's the size of this?
  what's the size of this table?

        

 68. diferm difrejn; dwiefer

  difrejn is most common
  nail

        

 69. qatt ma reġa lura d-dararound the corner

        

 70. dakinhar filgħoduthat day in the morning

        

 71. xeraħ - jixraħ - jixirħu

  huwa xeraħ il-ħuta qabel ma sajjarha

  xraħt

  CCN4 - E-A Mamma - Type B - TELAQ
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid
  to choke

        

 72. sieħeb - ħba - sħabfriend

        

 73. Ma jieħux ħsieb saħħtu
  Ma jieħux ħsiebha saħħtu.
  even worse (2)

        

 74. moħħu FIhis mind on

        

 75. għargħar
  v. kwad

  għargħar
  to escape, run away, fly away

        

 76. ċella- ċelelpit, hole

        

 77. sogħol

  sogħla
  to cough

  cough (n)

        

 78. bojja - iexecutioner

        

 79. bl-imqass il-ġdiddress

        

 80. ħadd u xejn ma jasal tard, la t-trejns u lanqas it-tramsbone

        

 81. tajra - tajrpoultry, fowl

        

 82. resaq - jersaq
  il-lejl qed jersaq

  ......................
  reġa' - jerġa' - nerġgħu

  rġajt - reġgħet - reġgħu
  breasts (2)

  chicken breast

        

 83. ħsiebishe bought me (for me)

        

 84. għaraf
  jagħraf - jagħarfu
  għaraft - għarfet

  CNN1 BGĦ1
  GĦARAF - ĦARAQ
  to take

        

 85. mnieħruham

        

 86. qered - jeqred - qridt

  CCN3 b
  to be solidify, freeze
  to be curled, congealed

        

 87. ħaraq
  jaħraq - jaħarqu ħraqt -ħarqet

  CCN1B
  to tickle

        

 88. kull filgħodu u kull filgħaxijahis left ear

        

 89. saħaq

  CCN4 A
  DAĦAQ
  to deny

        

 90. sa ma jiġi
  sakemm jiġi

  il- i
  il-ek
  etc
  - ma nikteb ittra

  Ili nikteb ittra
  to choke

        

 91. ħarab


  CCN1 b
  ĦARAQ
  to escape, run away, fly away

        

 92. fit-tieġat the wedding

        

 93. ġielisometimes

        

 94. ħa
  jieħu - jieħdu
  ħadt

  ħu - ħudu

  pp
  meħud
  to burn

  burning, fire

        

 95. wieġeb - jwieġeb

  v.III
  to fight, quarrel

        

 96. dakinhar filgħodu

  filgħodu
  to beat, hit, strike, flog, lash

        

 97. ħasad

  It-tifel ħasad lil ommu meta ġera fit-triq
  to be presented

  he was presented before the magistrate

        

 98. Hu proċess li għaddej bil-modso slowly

        

 99. nhar il-Ġimgħa li għadda (days of week - msc)

  il-ġimgħa li għaddiet

  it-Tlieta li ġej

  ix-xahar id-dieħel (dieħel with month or week)

  il-ġimgħa d-dieħla
  to tickle

        

 100. qabbadyour size

        

 101. feraħ - jifraħ

  fraħt - ferħu

  Filwaqt li feraħ LIL dawn ir-rekluti ġodda

  CCN4 b
  TELAQ
  to batter