NAME

Question types


Start with


Question limit

of 85 available terms

Print test

84 Matching questions

 1. more and more during
 2. Scottish
 3. 101 chairs

  102 books

  103 donkeys

  114 books
 4. 5,000

  five days

  five men
 5. field
 6. waste of time
 7. I couldn't feel my toes
 8. those are only one month old
 9. nieghbour
 10. I don't enjoy it

  I didn't enjoy it when it rained / I felt cold
 11. I get tired
 12. good luck
 13. to slip

  to take a slip
 14. this summer
 15. I hadn't seen them for ages
 16. 9:10

  10:15

  14:45 (afternoon)
 17. how old are you?

  I'm five years old
  I'm 11 years old
  I'm 100 years old
 18. hidden
 19. when I'm not working

  when I have nothing to do
 20. drink
 21. I'm going to the library
 22. next week
 23. two years
 24. to take off

  when a consonant subject-suffix is added - for the Perfect tense,
  the '/għ becomes a J
 25. what a pity!
 26. ...
 27. the majority of my students
 28. woman / women
 29. to sweat
 30. at midday

  the watch / clock is fast / slow

  the clock watch is right

  watch, clock
 31. something healthy
 32. to drown, sweat
 33. the fair (trade fair)
 34. wet
 35. it looks like it's going to snow
 36. it gets dark / light at five
 37. I have a confusion
 38. I'm looking forward to it
 39. on the 2nd, 3rd,4th floor
 40. tap
 41. egg
 42. to rest
 43. the majority

  the majority of my students
 44. three weeks ago
 45. chicken
 46. how much for one?

  10 euro for one
 47. you get used to
 48. river
 49. when the streets are wet
 50. hidden

  the money was hidden in the cupboard
 51. to cross (road)
 52. February 1st

  November 2nd

  Sept. 5th
 53. they boast
 54. they aren't expensive, are they?
 55. at once
 56. he is two years older than I am

  he is not as old as I am

  at his age
 57. I get ideas
 58. you have to be very patient
 59. chick

  duck

  donkey
 60. to stay, remain

  I stop hearing the traffik
 61. in prayers
 62. weekend
 63. Who is the tall woman next to B?

  That's her friend
 64. autumn
 65. the better you are, the more you dance
 66. ten years
 67. nos. + polysyllabic nouns

  nos. + monosyllabic nouns

  2 - 10 followed by PLURAL NOUN

  11+ followed by Singular Noun
 68. invited
 69. how is it written?
  how do you write it?
 70. year / s

  today's the first of Feb

  on the third of Sept

  Thursday
 71. to slip
 72. I need to take a siesta
 73. when it's not raining

  when I don't have work

  when I don't feel like
 74. his youngest son
 75. with heels
 76. yard
 77. sky
 78. it's getting worse
 79. steep hill
 80. I stop hearing the traffic
 81. what's six plus seven?
 82. bulky
 83. to moan
 84. two days
 1. a Skoċċiż
 2. b Tidra

  drajt
  derha
  drat
  drajna
  draw
 3. c il-tifel iż-żgħir
 4. d fit-tieni sular

  fit-tielet sular

  fir-raba sular
 5. e kif tiktibha?
 6. f xi dnub
 7. g qed issir għar
 8. h mhux għaljin, hux?
 9. i xi ħaġa tajba għas-saħħa
 10. j sentejn
 11. k goffa
 12. l il-ġimgħa d-dieħla
 13. m ma stajtx inħoss is-swaba ta saqqajja
 14. n is-sema
  smewwiet
 15. o Vit
 16. p jiftaħar - Jiftaħru

  ftaħart
  FTAħAR
  ftaħret
 17. q dan is-sajf
 18. r mill-ewwel
 19. s mxarrab
  mxarrba
  mxarrbin
 20. t kemm għandek snin

  għandi ħames snin
  għandi ħdax-il sena
  għandi mitt sena
 21. u irrid ikollok hafna paċenzja
 22. v Ħela ta' ħin
 23. w iktar ma tkun tajjeb, iktar tiżfen
 24. x ħamest elef

  Ħamest ijiem

  ħamest irġiel
 25. y bajd (coll. noun), bajda, bajdiet
 26. z nġib l-iddejat.
 27. aa meta ma nkunx xogħol

  meta ma jkollix xogħol
 28. ab ma nieħux pjaċir

  ma ħadx pjaċir meta kienet ix-xita / ħassejt il-bard


  ħa - jieħu - jieħdu
 29. ac meta ma tkunx ix-xita

  meta ma nkunx xogħol

  meta ma jkollix aptit
 30. ad xarba / xorb
 31. ae kont ilni ma narahom
 32. af żewġ
  tliet
  erba'
  ħames
  sitt
  seba'
  tmien
  disa'
  għaxar

  żewġt
  tlett
  erbat
  ħamest
  sitt
  sebat
  tmint
  disat
  għaxart
 33. ag hu akbar minni sentejn

  mhux kbir daqsi

  fl-eta' tiegħu
 34. ah mara / nisa
 35. ai tiġieġ/a, tiġiġiet
 36. aj il-fiera
 37. ak żelaq - jiżloq / jiżolqu

  żlaqt
 38. al kemm huma l-wieħed?

  għaxar euro l-wieħed
 39. am neża'

  nżajt
  nżajna
  nżajtu

  għ appears when a vowel-subject suffix is added:
  thus: neżgħet & neżgħu

  this is true for all verbs with a silent GĦ (represented by an '

  jinżgħu
 40. an f'nofs in-nhar

  L-arloġġ 'il quddiem / lura

  L-arloġġ tajjeb

  arloġġ - arloġġi
 41. ao Negħreq

  għaraq
 42. ap dawk għandhom xahar biss
 43. aq qisu se jagħmel is-silġ
 44. ar il-biċċa l-kbira

  il-biċċa l-kbira tal-istudenti tiegħi
 45. as tmiem il-ġimgħa
 46. at id-disgħa u għaxra

  l-għaxra u kwart

  It-tlieta neqsin kwart ta' wara nofs in-nhar
 47. au mitt siġġu u wieħed

  mija u żewġ kotba

  mija u tlett iħmir

  mija u erbatax-il ktieb
 48. av bitħa, btieħi
 49. aw Min hi DIK il-mara twila ħdejn B?

  Dik il-ħabiba tagħha
 50. ax straħ
  jistrieħ - jistrieħu

  striħajt - straħet - straw
 51. ay baqa' - jibqa / jibqgħu

  bqajt - baqgħet - baqgħu

  Ma nibqax nisimgħu t-traffiku
 52. az l-ewwell ta' Frar

  it -tnejn ta' Novembru

  il-ħamsa ta' Settembru
 53. ba sitta u sebgħa kemm huma?
 54. bb għandi taħwid
 55. bc neqred - neqirdu

  qridt
  QERED
  qerdet
 56. bd jkolli nieħu siesta
 57. be qed nistenniha
 58. bf mistieden
  mistiedna
  mistiednin
 59. bg il-parti kbira ta' studenti tiegħi
 60. bh moħbi
 61. bi ...
 62. bj waqt il-lezzjoni tat-tango, għajjejt / kont għajjiena
 63. bk għereq - jegħreq / jergħqu

  għeriqt- għerqet - għerqu
 64. bl sejra l-libreria
 65. bm fellus / flieles

  papra, papri

  ħmar/a, ħmir
 66. bn tlett ġimgħat ilu
 67. bo sena / snin

  Illum l-ewwel ta' Frar

  Fit-tlieta ta' Settembru

  il-Ħamis
 68. bp fil-ħamsa jidlam / jisbaħ
 69. bq għolja wieqfa
 70. br meta t-torok ikunu mxarrbin
 71. bs għaxar snin

  exception. should be għaxart
 72. bt għalqa / għelieqi
 73. bu Nawguralek
 74. bv il-Ħarifa
 75. bw ġar/a
  ġirien
 76. bx Moħbi
  Moħbija
  moħbijin

  Il-flus kienu moħbijin fl-armarju
 77. by qasam - jaqsam

  qsamt
  qasmet
 78. bz xmara
 79. ca tiżloq - you slip

  tieħu xi żelqa
 80. cb fit-talb
 81. cc ma nibqax nisimgħu t-traffiku
 82. cd iktar u iktar waqt
 83. ce Ngħejja
 84. cf bit-takkuna