NAME

Question types


Start with


Question limit

of 85 available terms

Print test

85 True/False questions

 1. ġar/a
  ġirien
  sky

        

 2. bitħa, btieħiyard

        

 3. baqa' - jibqa / jibqgħu

  bqajt - baqgħet - baqgħu

  Ma nibqax nisimgħu t-traffiku
  to cross (road)

        

 4. ħamest elef

  Ħamest ijiem

  ħamest irġiel
  invited

        

 5. mill-ewwelat once

        

 6. irrid ikollok hafna paċenzjaI need to take a siesta

        

 7. ma nibqax nisimgħu t-traffikuthis summer

        

 8. għalqa / għelieqiI have a confusion

        

 9. sitta u sebgħa kemm huma?what's six plus seven?

        

 10. Tidra

  drajt
  derha
  drat
  drajna
  draw
  you get used to

        

 11. kif tiktibha?with heels

        

 12. mistieden
  mistiedna
  mistiednin
  invited

        

 13. qed nistennihatwo years

        

 14. waqt il-lezzjoni tat-tango, għajjejt / kont għajjiena...

        

 15. mxarrab
  mxarrba
  mxarrbin
  wet

        

 16. f'nofs in-nhar

  L-arloġġ 'il quddiem / lura

  L-arloġġ tajjeb

  arloġġ - arloġġi
  at midday

  the watch / clock is fast / slow

  the clock watch is right

  watch, clock

        

 17. xarba / xorbwhat a pity!

        

 18. goffariver

        

 19. Ħela ta' ħinI have a confusion

        

 20. Min hi DIK il-mara twila ħdejn B?

  Dik il-ħabiba tagħha
  Who is the tall woman next to B?

  That's her friend

        

 21. iktar u iktar waqthow is it written?
  how do you write it?

        

 22. għolja wieqfabulky

        

 23. qed issir għarweekend

        

 24. bit-takkunawith heels

        

 25. fit-talbwith heels

        

 26. iktar ma tkun tajjeb, iktar tiżfenmore and more during

        

 27. xi dnubin prayers

        

 28. mitt siġġu u wieħed

  mija u żewġ kotba

  mija u tlett iħmir

  mija u erbatax-il ktieb
  on the 2nd, 3rd,4th floor

        

 29. fil-ħamsa jidlam / jisbaħit gets dark / light at five

        

 30. tlett ġimgħat iluthree weeks ago

        

 31. ma stajtx inħoss is-swaba ta saqqajjaI couldn't feel my toes

        

 32. l-ewwell ta' Frar

  it -tnejn ta' Novembru

  il-ħamsa ta' Settembru
  on the 2nd, 3rd,4th floor

        

 33. kemm għandek snin

  għandi ħames snin
  għandi ħdax-il sena
  għandi mitt sena
  how old are you?

  I'm five years old
  I'm 11 years old
  I'm 100 years old

        

 34. is-sema
  smewwiet
  chicken

        

 35. fit-tieni sular

  fit-tielet sular

  fir-raba sular
  5,000

  five days

  five men

        

 36. qasam - jaqsam

  qsamt
  qasmet
  to cross (road)

        

 37. dawk għandhom xahar bissthey aren't expensive, are they?

        

 38. għaxar snin

  exception. should be għaxart
  ten years

        

 39. mara / nisadrink

        

 40. Moħbi
  Moħbija
  moħbijin

  Il-flus kienu moħbijin fl-armarju
  5,000

  five days

  five men

        

 41. irid ikollok hafna paċenzja - you have to be very patient
  irid ikolli ħafna.....
  future = same

  ridt ikolli
  ried ikollu
  ried ikollna
  ried ikollkom
  ried ikollhom
  you have to be very patient

        

 42. SkoċċiżScottish

        

 43. sena / snin

  Illum l-ewwel ta' Frar

  Fit-tlieta ta' Settembru

  il-Ħamis
  February 1st

  November 2nd

  Sept. 5th

        

 44. meta ma tkunx ix-xita

  meta ma nkunx xogħol

  meta ma jkollix aptit
  when it's not raining

  when I don't have work

  when I don't feel like

        

 45. Nawguralekin prayers

        

 46. il-ĦarifaI get tired

        

 47. għereq - jegħreq / jergħqu

  għeriqt- għerqet - għerqu
  to slip

        

 48. Negħreq

  għaraq
  to sweat

        

 49. il-fierathe fair (trade fair)

        

 50. dan is-sajfin prayers

        

 51. meta ma nkunx xogħol

  meta ma jkollix xogħol
  how much for one?

  10 euro for one

        

 52. fellus / flieles

  papra, papri

  ħmar/a, ħmir
  5,000

  five days

  five men

        

 53. straħ
  jistrieħ - jistrieħu

  striħajt - straħet - straw
  to rest

        

 54. għandi taħwidI have a confusion

        

 55. nġib l-iddejat.I get ideas

        

 56. il-ġimgħa d-dieħlanext week

        

 57. mhux għaljin, hux?they aren't expensive, are they?

        

 58. tiżloq - you slip

  tieħu xi żelqa
  to slip

  to take a slip

        

 59. xi ħaġa tajba għas-saħħait gets dark / light at five

        

 60. tiġieġ/a, tiġiġietchicken

        

 61. kont ilni ma narahomI hadn't seen them for ages

        

 62. sejra l-libreriaI'm going to the library

        

 63. ma nieħux pjaċir

  ma ħadx pjaċir meta kienet ix-xita / ħassejt il-bard


  ħa - jieħu - jieħdu
  I don't enjoy it

  I didn't enjoy it when it rained / I felt cold

        

 64. Vittap

        

 65. sentejntap

        

 66. xmarabulky

        

 67. jkolli nieħu siestaI'm looking forward to it

        

 68. id-disgħa u għaxra

  l-għaxra u kwart

  It-tlieta neqsin kwart ta' wara nofs in-nhar
  on the 2nd, 3rd,4th floor

        

 69. kemm huma l-wieħed?

  għaxar euro l-wieħed
  how much for one?

  10 euro for one

        

 70. il-parti kbira ta' studenti tiegħiyard

        

 71. moħbihidden

        

 72. neqred - neqirdu

  qridt
  QERED
  qerdet
  to moan

        

 73. bajd (coll. noun), bajda, bajdietegg

        

 74. il-biċċa l-kbira

  il-biċċa l-kbira tal-istudenti tiegħi
  the majority

  the majority of my students

        

 75. Ngħejjahidden

        

 76. meta t-torok ikunu mxarrbinwith heels

        

 77. żelaq - jiżloq / jiżolqu

  żlaqt
  to cross (road)

        

 78. żewġ
  tliet
  erba'
  ħames
  sitt
  seba'
  tmien
  disa'
  għaxar

  żewġt
  tlett
  erbat
  ħamest
  sitt
  sebat
  tmint
  disat
  għaxart
  you get used to

        

 79. tmiem il-ġimgħaweekend

        

 80. il-tifel iż-żgħirweekend

        

 81. jiftaħar - Jiftaħru

  ftaħart
  FTAħAR
  ftaħret
  to moan

        

 82. hu akbar minni sentejn

  mhux kbir daqsi

  fl-eta' tiegħu
  he is two years older than I am

  he is not as old as I am

  at his age

        

 83. qisu se jagħmel is-silġfield

        

 84. ...two days

        

 85. neża'

  nżajt
  nżajna
  nżajtu

  għ appears when a vowel-subject suffix is added:
  thus: neżgħet & neżgħu

  this is true for all verbs with a silent GĦ (represented by an '

  jinżgħu
  you get used to