NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Print test

25 Matching questions

 1. to eat
 2. to appoint
 3. to baptize
 4. to recognize
 5. to bless
 6. to sow
 7. to play (instrument)
 8. to remain
 9. to create
 10. to know
 11. to overcome
 12. to hold or keep
 13. to say
 14. to jump
 15. to destroy, whine or nag
 16. to cut or pick
 17. to arrive
 18. anoint or spread
 19. to learn
 20. to break
 21. to fast
 22. to play (game)
 23. to call
 24. to laugh
 25. to please
 1. a qered eqred eqirdu
 2. b ħalaq oħloq oħolqu
 3. c sejjaħ sejjaħ sejjħu
 4. d qal għid għidu
 5. e għammed għammed għammdu
 6. f għoġob ogħġob ogħġbu
 7. g daħaq idħaq idhqu
 8. h zera' izra izirgħu
 9. i kiser ikser iksru
 10. j għeleb egħleb egħlbu
 11. k qata' aqta aqtgħu
 12. l dilek idlek idilku
 13. m daqq doqq doqqu
 14. n wasal awsal awslu
 15. o kiel ikul iklu
 16. p lagħab ilgħab ilabgħu
 17. q tgħallem itgħallem itgħallmu
 18. r baqa' ibqa ibqgħu
 19. s qabez aqbez aqbzu
 20. t għaraf agħraf agħrfu
 21. u bierek bierek bierku
 22. v ħatar aħtar aħtru
 23. w jaf af afu
 24. x sam sum sumu
 25. y zamm zomm zommu