NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Print test

25 True/False questions

 1. kiser ikser iksruto break

        

 2. qered eqred eqirduto jump

        

 3. għaraf agħraf agħrfuto appoint

        

 4. lagħab ilgħab ilabgħuto laugh

        

 5. qal għid għiduto say

        

 6. qabez aqbez aqbzuto jump

        

 7. daqq doqq doqquto hold or keep

        

 8. bierek bierek bierkuanoint or spread

        

 9. sam sum sumuto fast

        

 10. daħaq idħaq idhquto laugh

        

 11. wasal awsal awsluto arrive

        

 12. zera' izra izirgħuto sow

        

 13. jaf af afuto fast

        

 14. sejjaħ sejjaħ sejjħuto call

        

 15. qata' aqta aqtgħuto cut or pick

        

 16. tgħallem itgħallem itgħallmuto learn

        

 17. għoġob ogħġob ogħġbuto overcome

        

 18. għammed għammed għammduto baptize

        

 19. dilek idlek idilkuanoint or spread

        

 20. kiel ikul ikluto eat

        

 21. għeleb egħleb egħlbuto overcome

        

 22. zamm zomm zommuto fast

        

 23. ħalaq oħloq oħolquto appoint

        

 24. ħatar aħtar aħtruto appoint

        

 25. baqa' ibqa ibqgħuto remain