NAME

Question types


Start with


Question limit

of 43 available terms

Print test

43 Matching questions

 1. Side/s
 2. Stomach (int.)
 3. Neck
 4. Throat/s
 5. Hand/s
 6. Mouth
 7. Elbow/s
 8. Lung/s
 9. Lip/s
 10. Tounge
 11. Kidney/s
 12. Forehead
 13. Intestine/s
 14. Back
 15. Thigh/s
 16. Wrist
 17. Nose
 18. Ankle
 19. Liver
 20. Heel/s
 21. Shoulder/s
 22. Ear/s
 23. Eyebrow/s
 24. Ribs
 25. Hair
 26. Brain
 27. Chin
 28. Heart
 29. Tooth/Teeth
 30. Eye/s
 31. Leg/s / Foot/Feet
 32. Fingernail/s
 33. Waist
 34. Tummy (ext.)
 35. Chest
 36. Spine
 37. Head
 38. Finger/s
 39. Knee/s
 40. Gums
 41. Toe
 42. Cheek
 43. Bladder
 1. a Spalla/Spallejn
 2. b Gerżuma/Griżmejn
 3. c Xagħar
 4. d Polz
 5. e Bużżieqa
 6. f Dahar
 7. g Qalb
 8. h Xagħar tal-għajn/Xagħar tal-għajnejn
 9. i Xewka tad-dahar
 10. j Kilwa/Kliewi
 11. k Ilsien
 12. l Għajn/Għajnejn
 13. m Sider
 14. n Pulmun
 15. o Geddum
 16. p Musrana/Intestina
 17. q Mmnieħer
 18. r Ġbin
 19. s Ħanek
 20. t Fwied
 21. u ħadd
 22. v Għaksa
 23. w Difer/Difrejn
 24. x Qadd
 25. y Għarqub/Għarqbejn
 26. z Sinna/Snien
 27. aa Widna/Widnejn
 28. ab Koxxa/Koxxtejn
 29. ac Ħalq/Fomm
 30. ad Saba' tas-sieq
 31. ae Moħħ
 32. af Rkoppa/Rkopptejn
 33. ag Żaqq (ext.)
 34. ah Minkeb/Minkbejn
 35. ai Stonku (int.)
 36. aj Seba'/Subghajn
 37. ak Ras
 38. al Xoffa/Xofftejn
 39. am Sieq/Saqajn
 40. an Għonq
 41. ao Kustilji
 42. ap Ġenb/Ġenbejn
 43. aq Id/Idejn