NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Print test

50 Matching questions

 1. to catch
 2. to do
 3. to enter
 4. to kill
 5. to open
 6. to jump
 7. to teach
 8. to die
 9. to believe
 10. to work
 11. to drink
 12. to understand
 13. to pity
 14. to pray
 15. to tell a lie
 16. to walk
 17. to give
 18. to wear
 19. to arrive
 20. to be able to
 21. to go
 22. to feel
 23. to be free
 24. to get
 25. to see
 26. to listen
 27. to light up
 28. to feed
 29. to collect/pick up
 30. to be happy
 31. to change
 32. to run
 33. to choose
 34. to laugh
 35. to help
 36. to love
 37. to be afraid
 38. to live
 39. to deny
 40. to close
 41. to forgive
 42. to go down
 43. to send
 44. to be ill
 45. to sleep
 46. to come near
 47. to look
 48. to write
 49. to ask
 50. to go up
 1. a ġabar iġbor iġbru ( ġbart ġbartu)
 2. b ħafer aħfer aħfru
 3. c għazel agħzel agħzlu
 4. d mexa imxi imxu (mxejt mxejtu)
 5. e resaq ersaq ersqu
 6. f bidel ibdel ibdlu (bdilt bdiltu)
 7. g għallem għallem għallmu (għallimt għallimtu)
 8. h fetaħ iftaħ iftħu
 9. i ġera iġri iġru (ġrejt ġrejtu)
 10. j sema' isma isimgħu
 11. k ħeles eħles eħilsu
 12. l daħaq idħaq idħqu
 13. m ħabb ħobb ħobbu (ħabbejt ħabbejtu)
 14. n għamel agħmel agħmlu (għamilt għamiltu)
 15. o tema' itma itimgħu
 16. p feħem ifħem ifħmu (fhimt fhimtu)
 17. q qabad aqbad aqbdu
 18. r ħass ħoss ħossu (ħassejt hassejtu)
 19. s kiteb ikteb iktbu (ktibt ktibtu)
 20. t gideb igdeb igdbu (gdibt gdibtu)
 21. u xegħel ixgħel ixgħelu
 22. v seta' ista istgħu (stajt stajtu)
 23. w tela' itla itilgħu
 24. x bagħat ibgħat ibgħatu ( bgħatt bgħattu)
 25. y għalaq agħlaq agħlqu
 26. z ċaħad iċħad iċħdu (ċħadt ċħadtu)
 27. aa nizel inzel inzlu
 28. ab miet mut mutu (mitt mittu)
 29. ac feraħ ifraħ ifirħu (fraħt fraħtu)
 30. ad ħadem aħdem aħdmu
 31. ae qabez aqbez aqbzu
 32. af xorob ixrob ixorbu
 33. ag qatel oqtol oqtlu
 34. ah staqsa staqsi istaqsu (staqsejt staqsejtu)
 35. ai marad imrad imirdu (mradt mradtu
 36. aj għader agħder agħdru
 37. ak talab itlob itolbu
 38. al għex għix għixu ( għixt għixtu)
 39. am daħal idħol idħlu (dħalt dħaltu)
 40. an raqad orqod orqdu
 41. ao beza' ibza ibzgħu (bzajt bzajtu)
 42. ap għen għin għinu (għint għintu)
 43. aq ra ara araw (rajt rajtu)
 44. ar ġab ġib ġibu ( ġibt ġibtu)
 45. as mar mur morru
 46. at ħares ħares ħarsu (ħarist ħaristu)
 47. au wasal awsal awslu
 48. av ta' agħti agħtu
 49. aw libes ilbes ilbsu
 50. ax emmen emmen emmnu (emmint emmintu)