NAME

Question types


Start with


Question limit

of 14 available terms

Print test

14 True/False questions

 1. vjolapurple

        

 2. blupurple

        

 3. ċelestibeige

        

 4. isfar safra soforred

        

 5. kannellapurple

        

 6. iswed sewda suwedblack

        

 7. griż griża griżigrey

        

 8. cafelottilight blue

        

 9. ikħal kaħla koħolyellow

        

 10. oranġjoorange

        

 11. abjad bajda bajodyellow

        

 12. aħdar ħadra ħodorred

        

 13. rożapink

        

 14. aħmar ħamra ħomorred