NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Print test

38 Matching questions

 1. 15
 2. 100
 3. 12
 4. 8
 5. 10th
 6. 9th
 7. 80
 8. 20
 9. 10
 10. 11
 11. 7th
 12. 3rd
 13. 17
 14. 7
 15. 30
 16. 60
 17. 18
 18. 14
 19. 2nd
 20. 2
 21. 3
 22. 40
 23. 8th
 24. 4
 25. 13
 26. 6th
 27. 1
 28. 90
 29. 4th
 30. 16
 31. 5
 32. 50
 33. 19
 34. 6
 35. 1st
 36. 9
 37. 5th
 38. 70
 1. a tnejn (zewġ)
 2. b erbgħa
 3. c għoxrin
 4. d is-sebgħa
 5. e disgħa
 6. f is-sitt
 7. g ħamsa
 8. h għaxra
 9. i erbgħin
 10. j tmintax
 11. k tmenin
 12. l mija
 13. m ir-raba
 14. n tnax
 15. o disgħin
 16. p it-tielet
 17. q wieħed
 18. r il-disgħa
 19. s erbatax
 20. t sittax
 21. u sittin
 22. v sebgħin
 23. w ħmistax
 24. x tletin
 25. y sebgħa
 26. z ħamsin
 27. aa dsatax
 28. ab il-ħames
 29. ac ħdax
 30. ad tlieta
 31. ae it-tieni
 32. af tlettax
 33. ag sitta
 34. ah l'ewwel
 35. ai sbatax
 36. aj it-tmien
 37. ak tmienja
 38. al il-għaxar