NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Print test

38 True/False questions

 1. it-tielet2nd

        

 2. tletin80

        

 3. tmienja8

        

 4. tlieta30

        

 5. il-ħames5th

        

 6. tlettax13

        

 7. wieħed1

        

 8. sittin60

        

 9. sebgħin70

        

 10. is-sebgħa7

        

 11. tnejn (zewġ)2

        

 12. sbatax17

        

 13. disgħa90

        

 14. il-għaxar5th

        

 15. sebgħa7

        

 16. ħamsa50

        

 17. ħamsin50

        

 18. erbatax14

        

 19. erbgħin40

        

 20. għaxra20

        

 21. erbgħa7

        

 22. l'ewwel1st

        

 23. disgħin9

        

 24. il-disgħa9

        

 25. sitta16

        

 26. it-tieni2nd

        

 27. għoxrin20

        

 28. tnax12

        

 29. ir-raba4

        

 30. sittax16

        

 31. mija100

        

 32. tmintax18

        

 33. is-sitt6th

        

 34. ħmistax15

        

 35. dsatax19

        

 36. it-tmien2nd

        

 37. ħdax12

        

 38. tmenin80