NAME

Question types


Start with


Question limit

of 26 available terms

Print test

26 Matching questions

 1. saw
 2. was/were ill
 3. died
 4. denied
 5. felt
 6. wrote
 7. did/made
 8. looked
 9. ran
 10. understood
 11. sent
 12. feared
 13. loved
 14. got
 15. lived
 16. was/were happy
 17. taught
 18. asked
 19. believed
 20. lied
 21. walked
 22. helped
 23. entered
 24. collected
 25. changed
 26. was/were able to
 1. a (għen) għint għintu
 2. b (miet) mitt mittu
 3. c (ra) rajt rajtu
 4. d (bagħat) bgħatt bgħattu
 5. e (gideb) gdibt gdibtu
 6. f (ħabb) ħabbejt ħabbejtu
 7. g (emmen) emmint emmintu
 8. h (ħares) ħarist ħaristu
 9. i (ġera) ġrejt ġrejtu
 10. j (seta') stajt stajtu
 11. k (ċaħad) ċħadt ċħadtu
 12. l (staqsa) staqsejt staqsejtu
 13. m (ħass) ħassejt ħassejtu
 14. n (kiteb) ktibt ktibtu
 15. o (ġab) ġibt ġibtu
 16. p (daħal) dħalt dħaltu
 17. q (fehem) fhimt fhimtu
 18. r (mexa) mxejt mxejtu
 19. s (bidel) bdilt bdiltu
 20. t (ġabar) ġbart ġbartu
 21. u (għamel) għamilt għamiltu
 22. v (feraħ) fraħt fraħtu
 23. w (għex) għixt għixtu
 24. x (beza') bzajt bzajtu
 25. y (għallem) għallimt għallimtu
 26. z (marad) mradt mradtu