NAME

Question types


Start with


Question limit

of 26 available terms

Print test

26 True/False questions

 1. (bagħat) bgħatt bgħattusent

        

 2. (għallem) għallimt għallimtutaught

        

 3. (għamel) għamilt għamiltudid/made

        

 4. (kiteb) ktibt ktibtuwrote

        

 5. (bidel) bdilt bdiltuchanged

        

 6. (għen) għint għintulived

        

 7. (feraħ) fraħt fraħtuwas/were ill

        

 8. (għex) għixt għixtuhelped

        

 9. (ħass) ħassejt ħassejtuloved

        

 10. (ħares) ħarist ħaristulooked

        

 11. (ġabar) ġbart ġbartugot

        

 12. (beza') bzajt bzajtuwas/were able to

        

 13. (marad) mradt mradtusaw

        

 14. (ġab) ġibt ġibtuwrote

        

 15. (ġera) ġrejt ġrejturan

        

 16. (seta') stajt stajtuwas/were able to

        

 17. (ħabb) ħabbejt ħabbejtufelt

        

 18. (mexa) mxejt mxejtusaw

        

 19. (staqsa) staqsejt staqsejtufelt

        

 20. (ra) rajt rajtuwas/were ill

        

 21. (fehem) fhimt fhimtuunderstood

        

 22. (gideb) gdibt gdibtulied

        

 23. (ċaħad) ċħadt ċħadtuentered

        

 24. (emmen) emmint emmintudied

        

 25. (miet) mitt mittudied

        

 26. (daħal) dħalt dħaltuentered