NAME

Question types


Start with


Question limit

of 126 available terms

Print test

126 Matching questions

 1. yes
 2. miss
 3. please call me
 4. to love
 5. thanks
 6. to sit
 7. Germany
 8. our
 9. ant
 10. to be surnamed
 11. juice
 12. trip (on road)
 13. white wine
 14. professor
 15. not
 16. madam
 17. february
 18. a cup
 19. I (&me)
 20. that
 21. (question particles)
 22. to be hungry
 23. month (&moon)
 24. water
 25. eight
 26. manager
 27. one
 28. no problem (it's OK)
 29. excuse me
 30. may
 31. I am
 32. this
 33. your (singular)
 34. april
 35. october
 36. hello
 37. home
 38. no
 39. make an appointment
 40. august
 41. to pull
 42. a little bit
 43. please take a seat
 44. father
 45. you're welcome
 46. red
 47. cola
 48. wine
 49. mum
 50. horse
 51. teacher
 52. the same
 53. beer
 54. please
 55. very good
 56. what
 57. to study
 58. mother
 59. sorry
 60. november
 61. to meet (&to see)
 62. red wine
 63. tea
 64. Chinese liqour
 65. he / she / it
 66. alcohol (& night & long time)
 67. China
 68. to welcome
 69. their
 70. to want (to would like to)
 71. ten
 72. good (&OK)
 73. bus
 74. I am called
 75. january
 76. euro
 77. march
 78. my (&mine)
 79. to be
 80. Chinese (person/people)
 81. we
 82. to be tired
 83. to go to
 84. also (&too)
 85. four
 86. december
 87. classmate
 88. that is
 89. I am surnamed
 90. coffee
 91. you (singular)
 92. sun
 93. (measure particle)
 94. good
 95. you (plural)
 96. to drink
 97. bag
 98. his / her / its
 99. relation (&connected to)
 100. rain
 101. bye
 102. white
 103. you (formal)
 104. to be smooth (to go well)
 105. this is
 106. fish
 107. to be happy (to be glad)
 108. five
 109. july
 110. this is mine
 111. your (plural)
 112. june
 113. mandarin
 114. dead
 115. people
 116. please come in
 117. to be called
 118. cup
 119. september
 120. name
 121. special
 122. this way please
 123. mister
 124. to swear
 125. holland
 126. to come
 1. a pǔ tōng huà
 2. b sān yüè
 3. c tóng xué
 4. d xiáo jìe
 5. e xiǎng
 6. f kě lè
 7. g chá
 8. h xiè xie
 9. i è
 10. j
 11. k
 12. l qǐng
 13. m ma & ni
 14. n zhè
 15. o wǒ mén de
 16. p yǒu diǎn (&yǒu diǎr)
 17. q pí jiǔ
 18. r nín
 19. s má yi
 20. t jiàn dào
 21. u
 22. v lái
 23. w wǒ de
 24. x shòu
 25. y
 26. z qǐng wèn
 27. aa
 28. ab xìng
 29. ac guān xi
 30. ad jiǔ yüè
 31. ae jiā
 32. af qǐng jiào wǒ
 33. ag gāo xìng
 34. ah
 35. ai
 36. aj hóng
 37. ak
 38. al shí de
 39. am shí
 40. an bēi
 41. ao bāo
 42. ap
 43. aq wǒ men
 44. ar èr yüè
 45. as hé lán
 46. at yì bēi
 47. au
 48. av zhōng guó
 49. aw bù shí
 50. ax
 51. ay shì
 52. az shùn lì
 53. ba tè bié
 54. bb nà shì
 55. bc māma
 56. bd zhè shì wǒ de
 57. be huān yíng
 58. bf shí èr yüè
 59. bg shén me
 60. bh qǐng jìn
 61. bi rén
 62. bj
 63. bk kāfēi
 64. bl nǐ mén de
 65. bm bú yòng xìe
 66. bn nǐ de
 67. bo zōng guó rén
 68. bp
 69. bq dé guó
 70. br xué
 71. bs zhè shì
 72. bt ōu
 73. bu zhè biān qǐng
 74. bv nǚ shì
 75. bw shí yī yüè
 76. bx bā yüè
 77. by hóng jiǔ
 78. bz nǐ men
 79. ca wǒ jiào
 80. cb tóng
 81. cc duì bù qǐ
 82. cd shí yüè
 83. ce
 84. cf qī yüè
 85. cg léi
 86. ch
 87. ci
 88. cj bái
 89. ck jīng lǐ
 90. cl
 91. cm bái jiǔ
 92. cn
 93. co zuò
 94. cp
 95. cq jiǔ
 96. cr lù shang
 97. cs
 98. ct tā mén de
 99. cu yī yüè
 100. cv hěn hǎo
 101. cw tā de
 102. cx bái pú táo jiǔ
 103. cy lǎo shī
 104. cz pú táo jiǔ
 105. da guǒ zhī
 106. db míng zi
 107. dc bā shi
 108. dd sì yüè
 109. de liù yüè
 110. df wǒ shì
 111. dg zài jiàn
 112. dh nǐ hǎo
 113. di wǚ yüè
 114. dj yüè
 115. dk qǐng zuò
 116. dl wǒ xìng
 117. dm jiào
 118. dn hǎo de
 119. do ài
 120. dp méi guān xi
 121. dq xiān sheng
 122. dr hǎo
 123. ds yuē
 124. dt
 125. du shuǐ
 126. dv