New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • ā hea

  when

  ā te ahiahi nei

  this evening

  ā te pō nei

  tonight

  ā tērā marama

  next month

  ā tērā Paraire

  Next Friday

  ā tērā tau

  next year

  ā tērā wiki

  next week

  ā tōnā wā

  at some time in the future

  ahau/au

  I/me

  āhea koutou haere ai

  When are you going

  ākuanei

  soon, shortly

  āpōpō

  tomorrow

  āporo

  apple

  ārani

  orange

  ātaahua

  beautiful

  e

  used to address short maori names or terms or address

  E hia

  how manu items

  E hia ngā tau o

  How old is?

  E hia ō tau

  How old are you?

  E hine

  used to address a girl or young women

  E hoa

  used to address a friend

  e hoa mā

  used to address more than one friend

  e kare

  used to address an intimate friend

  e koro

  used to address an older woman

  e kui

  used to address an older woman

  E noho rā

  Goodbye

  E oho!

  Wake up

  E rua

  Two items

  E tama

  used to address a boy or young man

  haeana

  iron

  Haere atu

  go away

  Haere ki te horoi

  Go and wash

  Haere mai

  Come here

  Haere rā

  Goodbye (said by person staying

  hamarara

  umbrella

  Hapū

  subtribe/pregnant

  hāte

  shirt

  hāwhe/haurua

  half

  He aha te tāima

  what is the time?

  He aha te tāima i....ai

  What time did something happen

  He aha te utu

  How much does something cost?

  heihei

  chicken

  heneti

  cent

  here

  tie up

  hī ika

  fishing

  hiainu

  thirsty

  hiakai

  hungy

  hiamoe

  tired

  hīkoi

  walk

  hingareti

  singlet

  hiripa

  slipper

  hoa

  friend

  hōhipera

  hospital

  hoihoi

  Its noisy! Be quiet!

  hoki

  return

  hoko

  buy/sell

  hoko taonga

  shopping

  horoi

  wash

  huaki

  open

  huaki

  open

  hui

  gathering

  huka

  sugar

  hunaonga

  daughter/son in law

  I hea?

  Where was?-past

  i te rua karaka

  at two o'clock

  i tēnei ahiahi/i te ahiahi nei

  this afternoon

  i tēnei ata/i te ata nei

  this morning

  i tēnei rā/i te rā nei

  this morning

  i tēnei wiki

  this week

  i tērā marama

  last month

  i tērā Paraire

  last friday

  i tērā wiki

  last week

  ināianei

  now

  inanahi

  yesterday

  inapō

  last night

  inatahirā

  day before yesterday

  inatahirā

  day before yesterday

  ingoa

  name

  ingoa takakau

  maiden name

  ingoa whanau

  family name

  kāinga

  home

  kākahu

  clothes

  kākahu kaukau

  togs

  kākahu mahi

  work clothes

  kākahu kura

  school uniform

  kākahu moe

  pyjarmas

  kāmeta

  scarf

  kamupūtu

  gumboots

  kanikani

  dance

  kāore i te pai

  not well

  kāpata

  cupboard

  kāpeti

  cabbage

  karaka

  clock

  katakata

  laugh

  kaukau

  swim

  kawhe

  coffee

  Kei hea tō kāinga ināianei?

  Where is your home now? Where do you live now?

  Kei hea?

  Where? Where is something located?

  Kei te aha koe

  What are you doing?

  Kei te haere koe ki hea

  where are you going to?

  Kei te pai

  good

  Kei te pēhea koe?

  how are you?

  Kei te pēhea?

  How i/how are...?

  kēti

  gate

  ki Rotorua

  to Rotorua

  ki tātahi

  to the beach

  Ki te aha?

  What for/to do what?

  ki te kite i taku whaea

  to visit my mother

  ku uta

  to the shore

  Kia kaha

  Be storng

  Kia manawanui

  Be steadfast

  Kia Ora

  Hello, thank you

  Kia tere

  Hurry up!

  Kia toa!

  Be determined!

  Kia tūpato!

  Be careful

  Kirīmi

  cream

  kite

  see/visit

  Ko wai?

  Who?

  Ko wai mā?

  Who? asking more than one person

  Ko wai tō hoa?

  Who is your friend

  koata/hauwhā

  quarter

  koia rā

  that is...

  kōrero

  speak/say

  koro

  old man

  koro/loroua

  grandfather/elderlyman

  kuki

  cookie

  kura

  school

  kura tuarua

  secondary school

  kura tuatahi

  primary school

  kura waengnui

  intermediate school

  Mā hea?

  Travelling by what mode of transport

  Mā raro

  Walking

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature