Few key terms and phrases that I have learnt during my norwegian classes. Definitions mainly in english, sometimes italian if they fit better.

New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Midt i mot

  Right in front

  I like måte

  likewise, you too

  Er det sant?

  Is that true?

  Å stille et sporsmål

  To ask (pose) a question

  Ellers

  Otherwise

  Alltid

  Always

  Aldri

  Never

  I mellom tiden

  In the meanwhile

  Nesten

  Almost

  Alt

  Everything

  All

  Everybody

  Straks

  Right away

  Allerede

  Already

  Litt

  A little

  Lite

  Little

  Bittelitt

  Very little

  Nokså

  Fairly

  Å naske

  Steal small things (it. taccheggiare)

  Langsom

  Slow

  Lenge

  Long (in time)

  Lang

  Long (in space)

  Å ta feil

  To be wrong

  Å ha rett

  To be right

  Å være enig

  To agree (I, you, he, she)

  Å bli enig om noe

  To come to an understanding about something

  Hvordan staves det?

  How is it spelled?

  Hvordan skrives det?

  How is it written?

  Hyggelig

  Happy

  Hyggelig

  Pleased (in a greeting)

  Hyggelig

  You're welcome

  Å være enige

  To agree (we, you, they)

  Å møte

  To meet

  Måte

  Way (of doing, happening)

  Å hilse på noen

  To greet someone

  Ikke så verst

  Not so bad

  Å oppklare

  Clarify

  Å undervise noe

  To teach a subject

  Å lytte

  To listen

  Fast

  Set, determined, not changing, fixed

  Bud

  Carrier (fattorino)

  Vaktmester

  N/A

  Kunstmåler

  Painter (artist)

  Å studere på universitetet

  To attend university

  Kelner

  Waiter

  Å gå med noe

  To carry something

  Å jobbe på sykehus

  To work at the hospital

  Pasient

  Patient (syk)

  Tålmodig

  Pasient (with patience)

  Utålmodig

  Impatient

  Å væare gift med noen

  To be married to someone

  Ektepar

  Married couple

  Å være glad i hverandre

  To be in love

  En to og et halvt år gammel sønn

  A son two and a half year old

  Barnebarn

  Grandchild

  Besteforeldre

  Grandparents

  Bokstav

  Character (of the alphabet)

  Hankjønn

  Masculine

  Hunkjønn

  Feminine

  Intetkjønn

  Neutral

  Samme kjønn

  Same sex

  Motsatt kjønn

  Opposite sex

  Entall

  Singular

  Flertall

  Plural

  Tall

  Number

  Vegg/en

  Wall

  Ved/en

  Wood (to burn)

  Noen ganger

  Sometimes

  Noen gang

  Ever

  Å tegne

  To draw

  Vanlig

  Usual, typical

  Vennlig

  Friendly

  Vanligvis

  Usually

  Nysgjerrig

  Curious

  Å gå på tur

  To go for a walk, to stroll

  Å gå (seg) en tur i kiosken

  To go to the kiosk (it. fare/farsi un giro al chiosco)

  Sint

  Angry

  Noe annet?

  Something else?

  Da blir det [amount] til sammen

  It's [amount] total

  Oppskrift/ei

  Recipe

  Fattet

  Composed, calm

  Rolig

  Calm

  Elev/en

  Student (lower schools), pupil

  Hva med ...?

  How about ...?

  Kan jeg få en time med ...?

  Can I set an appointment with ...?

  Nok

  Enough

  Penger

  Money

  Mynt/en

  Coin

  Seddel/en

  Note, bill, banknote

  Pålegg/et

  Topping

  Å kle (på) seg

  To get dressed

  Å kle seg naken

  To get undressed

  Ytteklær

  Outer clothes

  Vekkerklokke/ei

  Alarm clock

  Etter at ...

  After [sentence] (it. dopo che ...)

  Mens

  While

  Døgn

  24 hours day

  Penn/en

  Pen

  Blyant/en

  Pencil

  Å handle

  To shop

  Å behandle

  To handle, to manage

  Å ha lekser

  To have homeworks

  Å gjøre lekser

  To do homeworks

  Ved siden av

  Next to, on the side

  Til høyre for

  To the right of

  Til venstre for

  To the left of

  Både ... og ...

  Both ... and ...

  Verken ... eller ...

  Neither ... nor ...

  Enten ... eller

  Either ... or ...

  Skap/et

  Closet, cabinet

  Bolle/en

  Bowl

  Fatt/et

  Dish, plate

  Tallerken/en

  Dish, plate

  Komfyr/en

  Stove, cooker

  Pais/en

  Fireplace

  Stekepanne/ei

  Pan

  Casserolle/en

  Cooking pot

  Billig

  Cheap

  Dyr

  Expensive

  Dyr/et

  Animal

  Å regne

  To rain

  Å regne

  To calculate, to compute

  Å måle

  To measure

  Måle/et

  Measure

  Loddejern

  Soldering iron

  På veien hjem

  On the way home

  Vi ringes

  We'll be talking (on the phone) later

  Å sovne

  To fall asleep

  Tvil/en

  Doubt

  Å tvile

  To doubt

  Å tvile på at ...

  To doubt that ...

  Tidlig

  Early

  Å være for sent

  To be late

  Enkel

  Simple

  Å sy

  To sew

  Å sy sammen

  To stitch together

  Å trille

  To roll

  Å tilbringe tid med noe

  To spend time with someone

  Å anbefale

  To recommend

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature