Learning Norwegian!

New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • hvor

  where

  hvilke

  which

  hvordan

  how

  hvorfor

  why

  skal

  am going to, shall, will

  must, have to

  å hete/ heter

  to be called

  å kommer/ kommer

  to come

  å bo/ bor

  to live

  å snakke. snakker

  to speak

  å være/ er

  to be

  å stave/ staver

  to spell

  å gå/ gar

  to go

  å bety/ betyr

  to mean

  å forstå/ forstår

  to understand

  å lære/ lærer

  to learn/ to teach

  å øve/ øver

  to practice

  å gjø/ gjør

  to do

  å tro/ tror

  to believe, to think

  å ha/ har

  to have

  å reise/ reiser

  to travel

  å studere/ studerer

  to study

  å jobbe/ jobber

  to work

  å slappe av

  to relax

  å dra/ drar

  to go, to travel

  å vente/ venter

  to wait

  å ta/ tar

  to take

  å stole på

  to trust

  å bli/ blir

  to stay, to remain somewhere

  å treffe/ treffer

  to meet

  å kjøpe/ kjøper

  to shop, to buy

  å sove/ sover

  to sleep

  å prøve/ prøver

  to try

  å spise/spiser

  to eat

  å lese/ leser

  to read

  å se/ ser

  to see, to watch

  å besøke/ besøker

  to visit

  å like/ liker

  to like

  å åpne/ åpner

  to open

  i

  in (for streets, cities, or countries
  for (duration, ex. for an hour)

  in (for an area)

  fordi

  because

  ikke

  no, not

  også

  also

  flott

  good

  sammen

  together

  til

  to (ex. Gloria skal til byen)

  etterpå

  afterwards

  endelig

  finally

  snart

  soon

  vanskelig

  difficult

  mange

  many

  hver

  every

  derfor

  therefor

  ferdig

  finish

  mandag

  monday

  tirsdag

  tuesday

  onsdag

  wednesday

  torsdag

  thursday

  fredag

  friday

  lørdag

  saturday

  søndag

  sunday

  ei helg/ helga

  weekend

  ei uke

  week

  i dag

  today

  i morgen

  tomorrow

  i går

  yesterday

  en, ett

  one, 1

  tre

  three, 3

  null

  zero, 0

  fire

  four, 4

  fem

  five, 5

  seks

  six, 6

  sju

  seven, 7

  åtte

  eight, 8

  ni

  nine, 9

  ti

  ten, 10

  elleve

  eleven, 11

  tolv

  twelve, 12

  en gate/ gaten

  street

  en veie/ veien

  street

  et kurs/ kurset

  course

  et hjem

  home

  forkølet

  a cold

  en venn/ vennen

  a friend

  en avis/ avisen

  newspaper

  en by/ byen

  city

  en dag/ dagen

  day

  ei lue

  hat

  et skjerf

  scarf

  ei jakke

  jacket

  en hanske

  glove

  et par hansker

  a pair of gloves

  ei bukse

  pants

  et skjørt

  skirt

  en kjole

  dress

  ei kåpe

  long jacket (for women)

  et skaut

  head scarf

  en genser

  sweater

  ei skjorte

  shirt

  en sokk/ sokker

  sock(s)

  en sekk

  bookbag

  en støvel/ et par støvler

  boot(s)

  en sko/ en par sko

  shoe(s)

  ei veske

  purse

  et slips

  necktie

  en frakk

  long jacket (for men)

  ei bluse

  womens shirt/blouse

  et tre

  tree

  en/ei bok

  book

  en bil

  car

  et hus

  house

  et barn

  child

  en person

  person

  en stol

  chair

  en paraply

  umbrella

  et bord

  table

  et vindu

  window

  en/ei flaske

  water bottle

  en kjæreste/ kjæresten

  boyfriend or girlfriend

  en butikk/ butikken

  shop

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature