NAME

Question types


Start with


Question limit

of 99 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

99 True/False questions

 1. å bruketo make

        

 2. kommercome/comming

        

 3. dinmy

        

 4. myemy

        

 5. hverm er det?why

        

 6. sammemany

        

 7. veldigyour

        

 8. dennethis

        

 9. demthem/they

        

 10. hva sa du?what did you say?

        

 11. entenalmost

        

 12. minmy

        

 13. duyou

        

 14. jayes

        

 15. ognew

        

 16. sistmost

        

 17. sliksuch

        

 18. kjempebraawesome

        

 19. undermore

        

 20. hvor?if

        

 21. en vennto see

        

 22. utout

        

 23. ossus

        

 24. kjemprefintbut

        

 25. mestbut

        

 26. jegthem/they

        

 27. bare/kunalmost

        

 28. et steda time

        

 29. mermore

        

 30. å elskto see

        

 31. hvemif

        

 32. å gåto make

        

 33. tingenthe thing

        

 34. hva har du?which house?

        

 35. å lageto make

        

 36. hvorfor?why

        

 37. likerlike

        

 38. dissethis

        

 39. mange takkmany thanks (a thousand)

        

 40. halloall

        

 41. frathen

        

 42. ennåso

        

 43. jeg elsker degI love you

        

 44. menbut

        

 45. noen gangerthis

        

 46. eram, are, is

        

 47. hanshe

        

 48. det er brathat's good

        

 49. hvilket hus?what did you say?

        

 50. hvawho?

        

 51. nyam, are, is

        

 52. hvordanwhere

        

 53. medwith

        

 54. takk for idagthanks for the food

        

 55. harhave

        

 56. detthey

        

 57. et folkpeople

        

 58. å viteto see

        

 59. mangemany

        

 60. tusen takkmany thanks

        

 61. dayes

        

 62. ikkethanks

        

 63. forrigefirst

        

 64. tidligerelike

        

 65. å fortelleto tell

        

 66. hviswho?

        

 67. takkthanks

        

 68. gladhappy

        

 69. alleall

        

 70. å tenketo think

        

 71. andreunder

        

 72. ha det brathat's good

        

 73. takk for matenthanks for the food

        

 74. en tida time

        

 75. å såto sow

        

 76. storour

        

 77. éncan

        

 78. hunhe

        

 79. vårour

        

 80. å seto see

        

 81. overmore

        

 82. hvilken kvinne?which woman?

        

 83. ellereither

        

 84. deresthem/they

        

 85. foram, are, is

        

 86. det finnesto find

        

 87. førsteto see

        

 88. for det mastegood bye

        

 89. avthen

        

 90. oppand

        

 91. kancan

        

 92. kjempe-with

        

 93. deit

        

 94. nesteneither

        

 95. ofteus

        

 96. so

        

 97. å finneto find

        

 98. littlast

        

 99. takk for sistthanks for the food