NAME

Question types


Start with


Question limit

of 415 available terms
(2 exact duplicates found)

Print test

415 True/False questions

 1. spesieltspecially

        

 2. å gi / gir / ga(v) / gittto give

        

 3. hvisif

        

 4. størstdo(es) (present tense of å gjøre)

        

 5. vartbeen (part. of være)

        

 6. lagtfixed, permanent

        

 7. millionerearlier

        

 8. blantamong

        

 9. cacirca

        

 10. jegI

        

 11. hva?when, then

        

 12. beggemany

        

 13. now

        

 14. avof, by

        

 15. å trowhen

        

 16. (et) stedtime

        

 17. bakone

        

 18. (en) verdenpart, portion

        

 19. litelittle (nt form)

        

 20. ogand

        

 21. dettethis

        

 22. (en / ei) ukeweek

        

 23. (et) målpeople, folk

        

 24. videreso forth

        

 25. hatthad

        

 26. tremuch, more, most

        

 27. lengeboth

        

 28. denit, that

        

 29. høyreright (side)

        

 30. viserthe page / since

        

 31. (en) månedgoal

        

 32. forslagsuggestion

        

 33. minstleast

        

 34. overforfor that reason

        

 35. norskshort / card

        

 36. riktigcorrect

        

 37. å gjeldeto be in effect

        

 38. dermedthus

        

 39. å skriveSweden

        

 40. særligparticularly

        

 41. en grunnbasis, ground

        

 42. utin, for (time)

        

 43. gjordewillingly / gladly

        

 44. sitthis, her, their (own) (possessive)

        

 45. gjørbefore (in time)

        

 46. en grunna basis

        

 47. dait, that

        

 48. dumeter (abbrev)

        

 49. (et) tegnsign / character

        

 50. litta little / a bit

        

 51. innein (direction)

        

 52. derthere [location]

        

 53. en delit, that

        

 54. måttemethod

        

 55. enit, that

        

 56. fortsattcontinued

        

 57. utewithout

        

 58. flere / flest4

        

 59. vedme (object)

        

 60. fikkwent / walked (past of å gå)

        

 61. hvorfor?why?

        

 62. tilbakesoccer

        

 63. et lagteam

        

 64. dessutenwithout

        

 65. utgaout (location)

        

 66. min, for (time)

        

 67. gikknot

        

 68. god bedre bestcity in Norway

        

 69. brademand

        

 70. (et) land / landetready

        

 71. fredagday

        

 72. mincan, able to

        

 73. (en) kampbattle

        

 74. værtremained

        

 75. menneskerthan

        

 76. henneher (object)

        

 77. medagainst

        

 78. våreour(s)

        

 79. januarone

        

 80. vårtSpring / our(s)

        

 81. hvem?home (location)

        

 82. (et) spørsmålgoal

        

 83. mellombetween

        

 84. en kommunemunicipality

        

 85. støttesupport

        

 86. Knutmale name

        

 87. sierbig, bigger, biggest

        

 88. sinhis, her, their (own) (possessive)

        

 89. imidlertidhowever

        

 90. omcame (past tense å komme)

        

 91. kandemand

        

 92. join, for (time)

        

 93. søndagSunday

        

 94. forholdwhy?

        

 95. barebecome

        

 96. hunshe (subject)

        

 97. demthere [location]

        

 98. villewants / will

        

 99. sentrumdowntown

        

 100. seiervictor

        

 101. en familieto play

        

 102. utenforoutside of

        

 103. toresee(s) (pres of å se)

        

 104. somwho, which, that, as

        

 105. et spørsmålfirst

        

 106. et livlife

        

 107. en sakcase, thing

        

 108. etterafter

        

 109. toktook

        

 110. å følgeto come

        

 111. å fortelleto tell

        

 112. betyrper

        

 113. komwho, which, that, as

        

 114. teksttext

        

 115. Stortingetthing

        

 116. slik / slikesuch

        

 117. (en) by / byen / byer / byenecity / town

        

 118. tingthing

        

 119. et folkbig, bigger, biggest

        

 120. kjentknown

        

 121. å arbeideto say

        

 122. (en/ ei) kirkepresident

        

 123. rundtit, that

        

 124. fremforth / onward

        

 125. sørsouth

        

 126. i fjorlast year

        

 127. Aftenpostensome / someone

        

 128. en / ei kronecrown, money

        

 129. en forbindelseword

        

 130. hvor?where?

        

 131. foransuggestion

        

 132. kla / klart / klareteam

        

 133. seghimself, herself, themselves (object)

        

 134. å holde / holdtto hold / held

        

 135. maimuch, more, most

        

 136. aldriwhere?

        

 137. Stavangercity on Southern Coase

        

 138. nordnorth

        

 139. onsdagMonday

        

 140. småalso

        

 141. (et) problemrather

        

 142. fotballsoccer

        

 143. bådeboth

        

 144. en tidalways

        

 145. krfrom

        

 146. tidligteam

        

 147. ellermoney

        

 148. oppand

        

 149. ansatteemployed

        

 150. formphoto

        

 151. å stå / star / sto(d) / ståttto stand

        

 152. Trondheimcity on West coast

        

 153. myenew, newer, newest

        

 154. sammethe case

        

 155. sameter (abbrev)

        

 156. ofteoften

        

 157. muligbecome(s)

        

 158. altsåthus

        

 159. degyou (object, singular)

        

 160. fordibecause

        

 161. megetme (object)

        

 162. førbefore (in time)

        

 163. personermonetary unit

        

 164. atof, by

        

 165. å gjørebefore (in time)

        

 166. menerbut

        

 167. sidensay(s)

        

 168. imottowards / against

        

 169. all / alt / alleall

        

 170. dethey, those, the

        

 171. muligvery

        

 172. bilenno / none

        

 173. henneslong (time)

        

 174. ung / ungt / ungeweek

        

 175. eia (femine noun indef. article)

        

 176. hjemhere (position)

        

 177. veldigusual(ly) / normal(ly)

        

 178. politisk (e)political

        

 179. å leggeto place / lay

        

 180. regjeringenthe government

        

 181. skalshall, will

        

 182. hel/ helt / helewhole

        

 183. senerevictor

        

 184. vanligusual(ly) / normal(ly)

        

 185. (et) ordword

        

 186. (et) områdarea

        

 187. (et) pareditorial

        

 188. derforopposite / facing

        

 189. bortgood / well

        

 190. torsdagThursday

        

 191. en gangtime, occurrence

        

 192. innin (direction)

        

 193. å sito say

        

 194. (en) ledereditorial

        

 195. serthey, those, the

        

 196. størremeet

        

 197. et hus / huset / husene / husato take

        

 198. vårSpring / our(s)

        

 199. ikkenot

        

 200. (en) tidtime

        

 201. prosentpercent

        

 202. kunnefound

        

 203. overover, past (time)

        

 204. varremained

        

 205. tilwhole, full, fully

        

 206. gammel / gammelt / gamlebig

        

 207. innenno / none

        

 208. (en) skoleschool

        

 209. vilwant(s)

        

 210. å være / er / var / værtto be

        

 211. retta (neuter noun indef. article)

        

 212. vantknow(s) (present of å vite)

        

 213. alltidalways

        

 214. ulikeunlike

        

 215. litenlittle (en form)

        

 216. fragood / well

        

 217. hamabout, surrounding, in (time)

        

 218. en sidepage / side

        

 219. now

        

 220. nestenext

        

 221. jayes

        

 222. sistelast

        

 223. lørdagSaturday

        

 224. neisee(s) (pres of å se)

        

 225. enestenext

        

 226. mensbut

        

 227. mindreless

        

 228. en kveldevening

        

 229. storbig, bigger, biggest

        

 230. likevelanyway

        

 231. blebecome

        

 232. gjortdid (past tense of å gjøre)

        

 233. hosat / by / among

        

 234. femforth / onward

        

 235. selvsaw, thus

        

 236. å finneto say

        

 237. forfor, because

        

 238. god / godt / godtgood

        

 239. sammentogether

        

 240. kloclock abbrev klokka

        

 241. enkel / enkelt (e)connection

        

 242. menbut

        

 243. å haget, be able, few

        

 244. saw, thus

        

 245. blirbecome(s)

        

 246. noesome / something

        

 247. et åryear

        

 248. egen / eget / egneown

        

 249. (et) minuttminute

        

 250. internasjonal internasjonalt internasjonaleinternational

        

 251. (en) presidentworld

        

 252. hvordan?how?

        

 253. hjemmethem

        

 254. politietthe police

        

 255. (en) del / delen/ deler / delenepart

        

 256. haddemany

        

 257. å ønskewish / desire

        

 258. tidligereso forth

        

 259. kronerknown

        

 260. motagainst

        

 261. pengermoney

        

 262. mandagMonday

        

 263. å setteplace / set

        

 264. et år / året / årene (åra)year

        

 265. møtebut

        

 266. likerow

        

 267. en mannman, husband

        

 268. (en) jobbtime

        

 269. trossplace / space

        

 270. sterktook

        

 271. endaeven / still

        

 272. syneshis, her, their (own) (possessive)

        

 273. megme (object)

        

 274. fallpeople

        

 275. å kommeto play

        

 276. helwhole, full, fully

        

 277. finnescould

        

 278. seksme (object)

        

 279. en dagday

        

 280. en delwhole, full, fully

        

 281. å trengefollow

        

 282. hjelpyes

        

 283. gåttour(s)

        

 284. sattseen (part of å se)

        

 285. hansher (object)

        

 286. amerikanskewillingly / gladly

        

 287. merI

        

 288. ikkjekroner (monetary unit)

        

 289. sikkergot (past of å få)

        

 290. nedenough / probably

        

 291. viwe (subject)

        

 292. viktigimportant

        

 293. å ta / tar / tok / tattto take

        

 294. ifølgego(es), i går = yesterday

        

 295. gårgo(es), i går = yesterday

        

 296. å spillehappen / occur

        

 297. utenwithout

        

 298. åringenyear old

        

 299. å gåto go

        

 300. kanskjequite

        

 301. et landland, country

        

 302. prper

        

 303. alleredealready

        

 304. samarbeidthe case

        

 305. on, for (negative time)

        

 306. funnetfound

        

 307. (en) bjørnbear / male name

        

 308. NorgeNorwegian

        

 309. åtteour(s)

        

 310. gjernethis [en noun]

        

 311. rekkerow

        

 312. bedrebetter

        

 313. et arbeiddare

        

 314. harhave, has

        

 315. framforth / onward

        

 316. (en) vei / vegend

        

 317. direktørdirector

        

 318. norsk / norskewish / desire

        

 319. now

        

 320. ny / nytt / nyenew

        

 321. blittbecame

        

 322. ett10

        

 323. lengerlonger

        

 324. (et) talleditorial

        

 325. settlast

        

 326. bligood / well

        

 327. ti10

        

 328. (et) selskapparty / company

        

 329. kortshort / card

        

 330. hordalandMonday

        

 331. kravforth / onward

        

 332. plassoldest

        

 333. vetat, around

        

 334. et menneskeher/s (possessive)

        

 335. nårto (infinitive marker)

        

 336. (en) sluttend

        

 337. burdecould

        

 338. nynew, newer, newest

        

 339. samtidiga the same time

        

 340. dårlig / dårligebear / male name

        

 341. gjennomin (locaton)

        

 342. lettseen (part of å se)

        

 343. en måtemonth

        

 344. derestheir(s), your(s)

        

 345. Sverigehimself, herself, themselves (object)

        

 346. toout (direction)

        

 347. bruk / bruke /brukte / bruktuse / used

        

 348. en daga day

        

 349. noenenough / probably

        

 350. mangeused to

        

 351. foto2

        

 352. mennme (object)

        

 353. folktook

        

 354. (en) kvinnewoman

        

 355. (en) kontaktfire

        

 356. annen / annet andreother, second

        

 357. lang / langtfire

        

 358. liggerlittle (en form)

        

 359. å håpeto go

        

 360. førstbefore (in time)

        

 361. igjennot (nynorsk)

        

 362. sakenthe case

        

 363. Bergenmuch / greatly

        

 364. sinein (locaton)

        

 365. vanskeligimportant

        

 366. børmeet

        

 367. ennåyet / still

        

 368. stadigcontinual

        

 369. ingenit, that

        

 370. hellerrather

        

 371. iin, for (time)

        

 372. ennmen

        

 373. heltcompletely

        

 374. hanone

        

 375. ånew, newer, newest

        

 376. stor / stort / storesupport

        

 377. sisteasy

        

 378. å lato let / allow

        

 379. best / bestebest

        

 380. eksempelpage / side

        

 381. hver / hverteach

        

 382. ogsåalso

        

 383. denneher (object)

        

 384. firelittle (en form)

        

 385. underthere [location]

        

 386. tilleggaddition

        

 387. et ordword

        

 388. skullewants / will

        

 389. detbut

        

 390. mestlast

        

 391. eldstfixed, permanent

        

 392. løpetcourse

        

 393. full fullt/ fullefull / drunk / complete

        

 394. troliglikely

        

 395. ossthere [location]

        

 396. nestensome / someone

        

 397. nemligcontinual

        

 398. å skje8

        

 399. en mann / mannen / menn / mennenebasis, ground

        

 400. ganskethese

        

 401. Aftenbladname of newspaper

        

 402. (en) brannfire

        

 403. dissethey, those, the

        

 404. Kjelloclock abbrev klokka

        

 405. nokenough / probably

        

 406. milliarderbillions

        

 407. sværtsaid (participle of å si )

        

 408. manme (object)

        

 409. dersomabout, surrounding, in (time)

        

 410. herhere (position)

        

 411. barn / barnet / barnagood

        

 412. fastcase

        

 413. sagthimself, herself, themselves (object)

        

 414. eta (neuter noun indef. article)

        

 415. myemust, has/have to