NAME

Question types


Start with


Question limit

of 200 available terms
(2 exact duplicates found)

Print test

200 True/False questions

 1. å sykleto cycle

        

 2. klærclothes (uncount)

        

 3. et glass melka glass of water

        

 4. å leseto fit

        

 5. en veskebutikka candlestick

        

 6. et slipsa sale

        

 7. ei kåpea pear

        

 8. ei luea pillow, cushion

        

 9. fornøydsatisfied

        

 10. Først leser hun i boka.First she reads the book.

        

 11. en fotoautomata photo machine

        

 12. i dagsmall (fem)

        

 13. et kakestykkea piece of cake

        

 14. en bank (en minibank)a cash dispenser

        

 15. en kioska newsagent

        

 16. hvilketwhich (neuter)

        

 17. for stortoo big

        

 18. dessutenbesides, moreover

        

 19. å sendeto send

        

 20. en hatta hat

        

 21. en dynea quilt

        

 22. Så spør hun ekspeditøren om hjelp.Then she asks the clerk for help.

        

 23. en kopp tea chemist's

        

 24. en minibanka cash dispenser

        

 25. en vinmonopola foreigner

        

 26. et postkorta postcard

        

 27. et semestera head scarf

        

 28. et lysto like

        

 29. et parfymeria loaf of bread

        

 30. tykkthick

        

 31. Er det noe mer du trenger?Is there anything more you need?

        

 32. en størrelsea bread rack

        

 33. utenlandsabroad

        

 34. en sportsbutikka clothing store

        

 35. å trengeto need

        

 36. Hun vil gjerne kjøpe den.It's looking good

        

 37. et glass vanna glass of soda

        

 38. der bortea cheese

        

 39. kaldcold

        

 40. en kølappa queue numer

        

 41. ei pærea pear

        

 42. et brøda loaf of bread

        

 43. en lekebutikka shop

        

 44. en frisøra hair dresser

        

 45. en prisa price

        

 46. kjempebraawesome, very good

        

 47. å registrereto register

        

 48. til sammenin total, in all

        

 49. et grønt, tykt skjerfto withdraw money

        

 50. ei brødskivea slice of bread

        

 51. ganskemany (count)

        

 52. å prøveto try

        

 53. et prøveroma fitting room

        

 54. litasmall (masc)

        

 55. en matbutikka grocery store

        

 56. et skjerfa scarf

        

 57. en kassea cake

        

 58. Hun bestemmer seg for å spise på bakeriet.She would like to buy it (f/m)

        

 59. en handlekurva shopping basket

        

 60. Jeg er utlending og skal bo her i over tre måneder.Afterwards Maria goes to eat at the bakery.

        

 61. en jernbanestasjona restaurant

        

 62. De har mange gode kaker der.They have many good cakes there.

        

 63. en fruktdiska fruit counter

        

 64. ei brødhyllea slice of bread

        

 65. å liketo read

        

 66. et gebyra candle

        

 67. mangemany (count)

        

 68. et breva letter

        

 69. en kjølediska refrigerating counter

        

 70. Klokka halv ett kommer hun til Solsiden.At 12:30 she comes to Solsiden.

        

 71. en bollea bun

        

 72. annenother (m-f)

        

 73. en kjolea dress

        

 74. interessantinteresting

        

 75. en interiørbutikka grocery store

        

 76. å passeto like

        

 77. ei jakkea jacket

        

 78. Maria er i godt humør nå!a skirt

        

 79. ja visstan inclination, wish, desire

        

 80. praktiskpractical

        

 81. å ta ut pengerto withdraw money

        

 82. rett ved siden avright next to

        

 83. merexpensive

        

 84. noenother (masc)

        

 85. å kjøpeto try

        

 86. et sentera semester

        

 87. en tekoppa teacup

        

 88. hjemit, that

        

 89. Men hva med denne kåpa?But how about this coat?

        

 90. annetother (neuter)

        

 91. en prosenta price

        

 92. å trekketo draw, pull

        

 93. ei buksea pair of trousers

        

 94. en klesbutikka candlestick

        

 95. småabout

        

 96. å vise framto have a good time, snuggle up

        

 97. myksoft

        

 98. en romana novel

        

 99. en banana banana

        

 100. drotherefore

        

 101. ei lommeboka wallet

        

 102. en lysestakea suit

        

 103. en tikroninga ten-kroner-coin

        

 104. å banketo knock

        

 105. lysegråexpensive

        

 106. et glass jusa glass of juice

        

 107. nedit, that

        

 108. oppit, that

        

 109. en skjortea dress

        

 110. å kose segto answer

        

 111. å bestemme segto attach

        

 112. varmwarm, hot

        

 113. på salgon sale

        

 114. en bagetta baguette

        

 115. en blomsterforretninga ten-kroner-coin

        

 116. detit, that

        

 117. en helseforsikringa health insurance

        

 118. ei ordboka book

        

 119. i stedetit, that

        

 120. skonew

        

 121. en dressa suit

        

 122. en køa queue, line

        

 123. å handleto shop

        

 124. klærnethe clothes

        

 125. forresten(in order) to

        

 126. en apoteka blouse

        

 127. ei boka book

        

 128. derfortherefore

        

 129. et humøra mood

        

 130. et frimerkea stamp

        

 131. dettethis (neuter)

        

 132. ditthere, yonder

        

 133. Så går hun for å se på ei pute.Then she asks the clerk for help.

        

 134. alleredea suit

        

 135. et minutta pen

        

 136. en restauranta novel

        

 137. en kopp kaffea womens coat

        

 138. hanskergloves

        

 139. omabout

        

 140. en butikka clothing store

        

 141. en frakka mens coat

        

 142. å fortelleto tell

        

 143. en bekreftelsea confirmation

        

 144. ei lystan inclination, wish, desire

        

 145. utenlandskabroad

        

 146. et registreringsbevisa certificate of registration

        

 147. sokkerthick

        

 148. støvlerboots

        

 149. ei notatboka dictionary

        

 150. litesmall (neut)

        

 151. å slappe avto relax

        

 152. For en fin dag!a cash dispenser

        

 153. heldigvisfortunately

        

 154. en penna hat

        

 155. nynew

        

 156. dissesmall (neut)

        

 157. en bokhandela novel

        

 158. et skauta pair of shorts

        

 159. dennethis (neuter)

        

 160. ei kakea (winter) cap

        

 161. en gensera cash register

        

 162. litenother (masc)

        

 163. en utlendinga foreigner

        

 164. Etterpå går Maria for å spise på bakeriet.Then she goes to look for a pillow.

        

 165. liten (lita, lite, små)a refrigerating counter

        

 166. ei handlevogna shopping cart

        

 167. en osta hat

        

 168. for dyrtoo expensive

        

 169. å invitereto invite

        

 170. ei putea pear

        

 171. et salga sale

        

 172. Så drar Maria hjem til studentbyen.Is there anything more you need?

        

 173. annetother (m-f)

        

 174. et eplea pillow, cushion

        

 175. en skobutikka shoe shop

        

 176. å ha lyst til åto want to...

        

 177. et skjørta head scarf

        

 178. billiginexpensive, cheap

        

 179. en shortsa pair of shorts

        

 180. for åsatisfied

        

 181. andreother (fem)

        

 182. dyrmore

        

 183. Den ser fin ut.a minute

        

 184. faktiskactually

        

 185. en skinkea dress

        

 186. annenother (masc)

        

 187. et EØS(-)landa centre

        

 188. pengermoney

        

 189. en oppholdstillatelsea resdiance permit

        

 190. smørsoft

        

 191. et bakeria scarf

        

 192. koseligcosy, nice

        

 193. en blusea blouse

        

 194. å bestemmeto determine, decide

        

 195. annaother (fem)

        

 196. å legge vedto attach

        

 197. et postkontora centre

        

 198. å svareto like

        

 199. et glass brusa glass of soda

        

 200. Det er salg der i dag.There is a sale there today.