NAME

Question types


Start with


Question limit

of 90 available terms

Print test

90 True/False questions

 1. å møteto switch, exchange, swap

        

 2. om to årin two years

        

 3. breda CD

        

 4. ditthere

        

 5. sentralstasjonenthe central station

        

 6. å ta det med roto come out, to be published

        

 7. i morgenthis morning

        

 8. en kirkea church

        

 9. sluttthere

        

 10. å bytteto use

        

 11. høytall, high

        

 12. å reise bortto go away, to travel

        

 13. å komme utto fill in

        

 14. å elsketo love

        

 15. en bussholdeplassa bus stop

        

 16. fastsmall, little

        

 17. ikke jeg hellerin three days

        

 18. like veddirectly

        

 19. hvor lang tidnow and then, sometimes

        

 20. Det er synd.a museum

        

 21. togtrain

        

 22. å bruketo change

        

 23. å invitereto invite

        

 24. antallnumber (of)

        

 25. å fylle utto fill in

        

 26. ei vekkerklokkea reader

        

 27. en pca city

        

 28. nydeligbeautiful

        

 29. å lete etterto search for

        

 30. utenwithout

        

 31. en lesera reader

        

 32. i sommerthis summer

        

 33. et reisebyråa travel agency

        

 34. omtrentabout

        

 35. ei lydbokan audiobook

        

 36. et skjemaa form

        

 37. kontantnumber (of)

        

 38. å låneto weigh

        

 39. i kvelda river

        

 40. av og tilfree

        

 41. koseliga river

        

 42. musikkthere

        

 43. et lånekorta gallery

        

 44. ei postkassea post box

        

 45. en bya CD

        

 46. et kvartera church

        

 47. å bytteto change

        

 48. en billetta gallery

        

 49. det tar tre timerit takes three hours

        

 50. å spille golfto enter the code

        

 51. et galleria gallery

        

 52. direktedirectly

        

 53. utenlandskforeign

        

 54. Turen tok fire timer.The journey took four hours.

        

 55. gratisfree

        

 56. å lese inn på cda reader

        

 57. å slå kodeto enter the code

        

 58. å reiseto travel

        

 59. en festivala reader

        

 60. flottgreat, wonderful

        

 61. et museuma form

        

 62. å fisketo go fishing

        

 63. en ekspeditøra clerk

        

 64. en cda city

        

 65. i fjorlast year

        

 66. ei elva river

        

 67. Jeg hadde ikke råd til åit takes three hours

        

 68. å gå en tur i byento search for

        

 69. om tre dagerin two years

        

 70. en plana salmon

        

 71. et hotella hotel

        

 72. Det er snilt av deg.foreign

        

 73. forrigenice, cosy

        

 74. i morgesthis morning

        

 75. ei stranda beach

        

 76. småtrain

        

 77. et biblioteka library

        

 78. en vei eller tur-retura ticket

        

 79. for to år sidenin two years

        

 80. en golfbanea plan

        

 81. en bussa bus

        

 82. å veieto travel

        

 83. en laksa reader

        

 84. i begynnelsen av augustin the beginning of August

        

 85. ved kystenby the sea, on the coast

        

 86. et roma room

        

 87. en feriea piece of news

        

 88. en nyheta city

        

 89. en naboa neighbour

        

 90. rundtgreat, wonderful