NAME

Question types


Start with


Question limit

of 106 available terms

Print test

106 True/False questions

 1. først og fremstfirst and foremost

        

 2. et steda web page

        

 3. tristsad

        

 4. et instrumenta place

        

 5. en leilighetan activity

        

 6. Jeg vet ikke.a choir

        

 7. en fotballa bathroom

        

 8. ensomlonely

        

 9. viktigimportant

        

 10. rettet mota choir

        

 11. noksåquite

        

 12. blant mye anneta plant

        

 13. å informereto inform

        

 14. et nettsteda web page

        

 15. to ganger i ukaan engineer

        

 16. et kora choir

        

 17. å landeto land

        

 18. en tabellthat day

        

 19. en aktiviteta male cousin

        

 20. naturnew

        

 21. for å se påin order to watch

        

 22. å fortelleto tend

        

 23. holde seg i formtwo times a week

        

 24. å ha dårlig tidto have little time, to be busy

        

 25. i helgeneduring the weekends

        

 26. å flytteto know

        

 27. å kjede segto be bored

        

 28. et soveroma bedroom

        

 29. på den måtento long for

        

 30. den dagena date

        

 31. en plantea sport

        

 32. å lengte etterto exercise

        

 33. dereseasy

        

 34. en sporta place

        

 35. å bli stressetto get stressed

        

 36. minemy, mine (plural)

        

 37. en fotballkampa football

        

 38. en ingeniøran engineer

        

 39. i tillegg tila severe shortage of time

        

 40. et idrettslaga web page

        

 41. mestmost

        

 42. gladword

        

 43. aktivactive

        

 44. ordmy, mine (singular)

        

 45. å følgeto find

        

 46. en aldersgruppean age group

        

 47. modernetheir, theirs

        

 48. utenforoutside

        

 49. unge mennthat day

        

 50. nymy, mine (singular)

        

 51. å syto sew

        

 52. en minoriteta minority

        

 53. en kommunea Norwegian

        

 54. i fritidain one's spare time

        

 55. å reparereto exercise

        

 56. lykkelighappy

        

 57. å treneto find

        

 58. å spille kortto play cards

        

 59. tredje etasjeto be bored

        

 60. en innvandreran engineer

        

 61. vårnever

        

 62. et bada bathroom

        

 63. et hjemmearbeida homework assignment

        

 64. for - sidenago

        

 65. letteasy

        

 66. aldrimy, mine (singular)

        

 67. vaffelwaffle

        

 68. trancod liver oil

        

 69. å finneto know

        

 70. en fettera day for celebrations, a happy day

        

 71. å driveto participate in, to spend time doing

        

 72. en tradisjona date

        

 73. på landetto be right

        

 74. ei tidsklemmea school choir

        

 75. i gåryesterday

        

 76. for et halvt år sidenhalf a year ago

        

 77. en asylsøkeran asylum seeker

        

 78. mimy, mine (plural)

        

 79. et flyktninga refugee

        

 80. et liva choir

        

 81. for å gjøre det pentto be bored

        

 82. en integreringan engineer

        

 83. å ha rettto land

        

 84. et asylmottaka refugee centre

        

 85. en dugnadthat day

        

 86. å være i trygghetto know

        

 87. å gjøre lekserto do homework

        

 88. å glede seg tilto be bored

        

 89. minstat least

        

 90. et arbeidsmarkeda job market

        

 91. langt utea place

        

 92. et hjemlanda homeland, home country

        

 93. ulikmy, mine (singular)

        

 94. foreldreparents

        

 95. å stelleto tend

        

 96. en festdaga day for celebrations, a happy day

        

 97. ei blokka choir

        

 98. et skolekora school choir

        

 99. en datoa date

        

 100. en nordmanna municipality

        

 101. innebandyindoor bandy

        

 102. å pratea plant

        

 103. santtrue

        

 104. informasjona tradition

        

 105. en utdannelsean education

        

 106. å viteto participate in, to spend time doing