NAME

Question types


Start with


Question limit

of 305 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

305 True/False questions

 1. When referring to a place, what does 'på' mean?*'nn'

        

 2. engelskfinally

        

 3. folkfree

        

 4. nårwhen

        

 5. ei skjortea shirt

        

 6. so, then

        

 7. tatake

        

 8. Ja, jeg leser ganske mye.Yes, I read quite a lot.

        

 9. plural of 'en hanke'*er

        

 10. sisier

        

 11. How is 'skaut' pronounced?What does 'flott' mean?

        

 12. Jeg heter Gina.willingly

        

 13. god morgengood morning

        

 14. kommecan (be able to)

        

 15. lagteam

        

 16. Du ser på folk.You people watch.

        

 17. lykke tilSame to you. (short)

        

 18. alleeveryone

        

 19. hvilkenot

        

 20. answer

        

 21. Jeg kan snakke litt norsk nå.I can speak litte Norwegian now.

        

 22. tilto

        

 23. et skjørtbuy

        

 24. bare bramean

        

 25. hvemno

        

 26. mandagday

        

 27. unnskyldWednesday

        

 28. i mitt hjemlanddinner, midday

        

 29. Hvor bor du?Where do you live?

        

 30. sammentogether

        

 31. Kommer du også Nederland?Are you nervous?

        

 32. How to pronounce 'nd'*'she'

        

 33. tirsdagFriday

        

 34. godyes

        

 35. osssick

        

 36. demtake

        

 37. hyggeligpleasant, nice

        

 38. *masculine 'the' (singular)*add '-en' to the end of the noun

        

 39. siwe (pl. subj.)

        

 40. Presens of 'å vare'*'good morn' (don't pronounce the g)

        

 41. en frakka headscarf

        

 42. hvatake

        

 43. klasseteam

        

 44. Jeg har eksamen snart.I have exams soon.

        

 45. internettinternet

        

 46. lengerlong (time)

        

 47. Jeg vil bare se på folk.I just want to people watch.

        

 48. Ja, vi snakker litt norsk.What do you speak at home?

        

 49. Nei, ikke russisk, men jeg forstår litt tysk.I'm from the USA.

        

 50. lærelast

        

 51. Presens of 'å spørre'gjør

        

 52. mornhello

        

 53. onsdagWednesday

        

 54. How to pronounce 'ski'*'good morn' (don't pronounce the g)

        

 55. Er du nervøs?Do you dread? (It means "Are you nervous?")

        

 56. Jeg er frisk og i god form.I am healthy and in good shape.

        

 57. Hva vil du gjøre?What do you want to do?

        

 58. Forstår du?Do you understand?

        

 59. viteknowing

        

 60. studereafter

        

 61. søndagSunday

        

 62. *forfeltlast

        

 63. Hva skal du gjøre i byen?What are you doing in town?

        

 64. Jeg håper det.I hope so.

        

 65. atyes

        

 66. sjekkecheck

        

 67. språklanguages

        

 68. en votta mitten

        

 69. spisesay

        

 70. treffebelieve, think

        

 71. ogand

        

 72. etterknowing

        

 73. hjemhim

        

 74. Jeg leser mye.to read

        

 75. lørdagThursday

        

 76. kinotheater

        

 77. Etterpå spiser vi lunsj.They take the bus into town.

        

 78. jasee, look, watch

        

 79. hetewait

        

 80. Subjektsform: deObjektsform: dem

        

 81. å neioh no

        

 82. Vil du bli ___ ___ kafé? (på, i, med, fra, til)*med, på

        

 83. samtaleshall

        

 84. Subjektsform: viObjektsform: oss

        

 85. viwe (pl. subj.)

        

 86. Du skal lese.a headscarf

        

 87. desee, look, watch

        

 88. How to pronounce 'kino'*Silent 'h'

        

 89. iyes

        

 90. ikkenot

        

 91. Har du mye å gjøre?Will you be staying here long?

        

 92. middagmy

        

 93. friskeat

        

 94. En god idé.A good idea.

        

 95. degyou (sing. obj.)

        

 96. Snakker dere norsk?Have to work?

        

 97. hvorwhat

        

 98. blilive

        

 99. ei kåpehope

        

 100. et skauta headscarf

        

 101. When referring to a place within Oslo, when do you use 'i'?*Only before Nydalen or Sentrum.

        

 102. now

        

 103. butikkweek

        

 104. Are nouns ending in '-sjon' masculine, feminine, or neutral?*add '-en' to the end of the noun

        

 105. spørresister

        

 106. forelesningfinally

        

 107. hennefriend

        

 108. Are nouns ending in '-mann' masculine, feminine, or neutral?*masculine

        

 109. Jeg studerer statistikk.I do not speak French.

        

 110. en kjolea dress

        

 111. selive

        

 112. Hvordan sier du 'español' på norsk?How do you say 'español' in Norwegian?

        

 113. lunsjlunch

        

 114. snartonly

        

 115. Are nouns ending in '-het' masculine, feminine, or neutral?How do you say 'español' in Norwegian?

        

 116. *kjempebraNot so good.

        

 117. When referring to a place within Oslo, when do you use 'på'?*All places except for Nydalen and Sentrum.

        

 118. skalhave

        

 119. Skal dere se på tv?Will you watch tv?

        

 120. ha fri...

        

 121. Are professions masculine, feminine, or neutral?*masculine

        

 122. kjøpebuy

        

 123. Louisa, søstera mi, kommer til Norge i morgen.Louisa, my sister, comes to Norway in the morning.

        

 124. ___ spansk sier vi "Hola!"

        

 125. tvsier

        

 126. Må dere jobbe?work

        

 127. Nei, jeg skal se en film ___ tv. (på, i, med, fra, til)

        

 128. Ja, gjerne.check

        

 129. koppcan (be able to)

        

 130. klærclothes

        

 131. god bedringget well soon

        

 132. soveyou (pl. subj. & obj.)

        

 133. Du er genial.lecture

        

 134. svarteam

        

 135. For regular verbs, how do you make it present tense?*Just add 'r' to infinitive

        

 136. Ha det bra.Goodbye

        

 137. neino

        

 138. Subjektsform: hunObjektsform: dem

        

 139. Studerer du også informatikk?Not so good.

        

 140. Og med deg?And with you?

        

 141. frifree

        

 142. stakkars degcoffee

        

 143. How to pronounce 'ld'*'song-en', but pronounce the 'so' part in 'song' like 'so'

        

 144. Jeg er syk i dag.I have a cold.

        

 145. klassenclass

        

 146. idéidea

        

 147. megme (sing. obj.)

        

 148. Present tense of gjøreDo you have a lot to do?

        

 149. *skal vs. vil*'skal' is used only when it's planned for the future, but 'vil' can mean 'wish'

        

 150. Jeg er forkjølet.a skirt

        

 151. kafécafé

        

 152. hvordanhello

        

 153. Present tense of 'å vare'*er

        

 154. Subjektsform: hanGoodbye

        

 155. Vil du bli med?Will you come with?

        

 156. Presens of 'å gjøre'spør

        

 157. Det går sikkert bra.It will go well. (I think...)

        

 158. reisesay

        

 159. Hvor kommer du fra?Where are you from?

        

 160. Ha det.Goodbye

        

 161. Han vil lære norsk.They speak a little Norwegian.

        

 162. Subjektsform: dereObjektsform: dere

        

 163. Subjektsform: jegcheck

        

 164. helgenlong (time)

        

 165. troleave

        

 166. spørsmålsister

        

 167. ei luea cap

        

 168. How to pronounce 'godt'What does 'flott' mean?

        

 169. Han snakker norsk ___ Anita. (på, i, med, fra, til)*fra

        

 170. Hva snakker du hjemme?poor you

        

 171. fotball-lagfootball team

        

 172. How to pronounce 'Sogn'*'ll'

        

 173. Han går ___ norskkurs. (på, i, med, fra, til)*med

        

 174. snakkerelax

        

 175. det (pronoun)that (sing. subj.)

        

 176. en gensera sweater

        

 177. Hvordan sier du "Hei!" ___ spansk? (på, i, med, fra, til)

        

 178. duyou (sing. subj.)

        

 179. slapperelax

        

 180. veldigme (sing. obj.)

        

 181. Presens of 'å vite'What does 'flott' mean?

        

 182. medwith

        

 183. endeligno

        

 184. How to pronounce 'kj-'*like 'got'

        

 185. Hva heter du?What's your name?

        

 186. værebe

        

 187. betymean

        

 188. *feminine 'the' (singular)vet

        

 189. kancan (be able to)

        

 190. hvorforwhy

        

 191. Gruer du deg?Where do you live?

        

 192. have to, must

        

 193. flottgreat

        

 194. nesteto read

        

 195. vilwill

        

 196. bareonly

        

 197. forkjøletfootball team

        

 198. Hva betyr 'flott'?What does 'flott' mean?

        

 199. hahave

        

 200. Alle snakker norsk ___ klassen. (på, i, med, fra, til)I am healthy and in good shape.

        

 201. Unnskyld at jeg er sen.My name is Gina.

        

 202. i ditt hjemlandin your homeland

        

 203. Jeg bor på Sogn.I live at Sogn.

        

 204. Jeg snakker ikke fransk.I'm a little tired.

        

 205. gjernewillingly

        

 206. *neutral 'a/an'*en

        

 207. å gå på skito go skiing

        

 208. Hvordan har du det?How are you doing?

        

 209. kurscourse

        

 210. etterpåafterwards

        

 211. What verbs cause following verbs in the sentence to be in the infinitive?*skal, vil kan, må, bør

        

 212. vennfriend

        

 213. Jeg skal til byen.I know.

        

 214. Jeg vil gjerne ha...I know.

        

 215. Are nouns ending in '-else' masculine, feminine, or neutral?*add '-a' to the end of the noun

        

 216. ogsåso, then

        

 217. Ja, vi snakker norsk i klassen.Yes, we speak Norwegian in class.

        

 218. littto read

        

 219. Hva gjør dere?What are you doing?

        

 220. Subjektsform: duObjektsform: dere

        

 221. drikkedrink

        

 222. How to pronounce 'god morgen'*'good morn' (don't pronounce the g)

        

 223. Subject Pronouns*jeg, du, han, hun, det, vi, dere, de

        

 224. herhome

        

 225. forståunderstand

        

 226. kaffecafé

        

 227. Jeg vet det.a scarf

        

 228. I like måte.Same to you. (long)

        

 229. Presens of 'å si'gjør

        

 230. Ikke så bra.Not so good.

        

 231. go

        

 232. If speaking of independent nations or cities, do you use 'på' or 'i'?*'hee-nu'

        

 233. ganske brapretty good

        

 234. Vi går på norskkurs.I live at Sogn.

        

 235. Blir dere lenge?Will you be staying here long?

        

 236. ha fricoffee

        

 237. dagday

        

 238. gjøredo

        

 239. Hyggelig å se deg!pleasant, nice

        

 240. godthome

        

 241. How to pronounce 'hv-'*en/ei

        

 242. ukenot

        

 243. *midtfelt*subject/adverbial

        

 244. Jeg er litt trøtt.I have a cold.

        

 245. *sluttfelthungry

        

 246. Hvor skal du?Where are you going?

        

 247. ventefriend

        

 248. Det betyr 'fint', 'bra'.It means 'fine', 'good'.

        

 249. Jeg tror det.I think so.

        

 250. mittmy

        

 251. søstersister

        

 252. ei jakkea coat (for women)

        

 253. sykin

        

 254. sultantogether

        

 255. ei buksea jacket

        

 256. varelast

        

 257. timehour or class

        

 258. De snakker litt norsk.They speak a little Norwegian.

        

 259. lesetravel

        

 260. fredagday

        

 261. hunhim

        

 262. busscourse

        

 263. What sound do you not pronounce after vowels?Do you have a lot to do?

        

 264. derebut

        

 265. et skjerfsister

        

 266. hanteam

        

 267. Carlos kommer ___ Argentina. (på, i, med, fra, til)*på

        

 268. torsdagdinner, midday

        

 269. Hvilke språk snakker du, Gloria?Do you speak Norwegian?

        

 270. håpebe

        

 271. *neutral 'the' (singular)*add '-et' to the end of the noun

        

 272. byentown

        

 273. menI (sing. subj.)

        

 274. hamhome

        

 275. genialher

        

 276. Hvordan går det?I hope so.

        

 277. Takk skal du ha.Well thank you.

        

 278. trøttmeet

        

 279. landcountry

        

 280. bolive

        

 281. jobbeeveryone

        

 282. *masculine 'a/an'*en

        

 283. myemuch, a lot

        

 284. fintwait

        

 285. De tar bussen til byen.I have exams soon.

        

 286. Jeg skal kjøpe klær.I want to buy clothes.

        

 287. Jeg skal dra ___ byen. (på, i, med, fra, til)*til

        

 288. dittyour

        

 289. Marek og Gloria går på norskkurs.Marek and Gloria goes on Norwegian course.

        

 290. When referring to a place, what does 'i' mean?*down into

        

 291. jegday

        

 292. nei daa cap

        

 293. Hun må gå nå.She must go now.

        

 294. Like.Same to you. (short)

        

 295. Hva studerer du?What do you study?

        

 296. hjemmeoppgavenhomework

        

 297. frafree

        

 298. Ikke så verst.Not bad.

        

 299. Jeg kommer fra USA.I'm from the USA.

        

 300. *feminine 'a/an'*en/ei

        

 301. gå (verb)go

        

 302. How to pronounce 'hj-', (hjem)*Silent 'h'

        

 303. en hanskea coat (for women)

        

 304. slappe ovI'm fine

        

 305. draleave