NAME

Question types


Start with


Question limit

of 422 available terms

Print test

422 True/False questions

 1. Hvor er du fra?You have

        

 2. Å mottaTo sit

        

 3. Jeg blirI turn

        

 4. uu

        

 5. Jeg er fra AmerikaI explain

        

 6. Å brukeTo use

        

 7. Å bæreTo carry

        

 8. Nitten17

        

 9. MilliardBillion

        

 10. Å hateTo mean

        

 11. ej

        

 12. io

        

 13. Jeg trefferI set

        

 14. Å synesTo hate

        

 15. UnnskyldHe says

        

 16. Sytti70

        

 17. Denne herren vil betale for altI'm from America

        

 18. Jeg kjøperI buy

        

 19. Jo takk, bare bra. Og du?I'm good, thanks. And you?

        

 20. Jeg forlakarerI fall

        

 21. Vær så snillBon appetit

        

 22. Jeg forstårI understand

        

 23. Jeg forsetterI continue

        

 24. Fjorteno´clock

        

 25. oo

        

 26. minuttminute

        

 27. Jeg senderI think

        

 28. Cheers

        

 29. svartblack

        

 30. Jeg redderI send

        

 31. Lenge siden sistI read

        

 32. Hvorv

        

 33. Å troTo believe

        

 34. Sju7

        

 35. Å holdeTo keep

        

 36. Å leseTo say

        

 37. Jeg heverI chase

        

 38. Jeg håperI hope

        

 39. Å finneThey find

        

 40. Jeg følgerI hold

        

 41. Å endreTo change

        

 42. Å betyTo read

        

 43. Du harYou have

        

 44. Å slippeTo drop

        

 45. Jeg endrerI learn

        

 46. La meg være aleneLeave me alone!

        

 47. God kveldGood evening

        

 48. ferskenfargetcolor

        

 49. månedmonth

        

 50. Jeg selgerI sell

        

 51. Å bliTo care

        

 52. Dere spørYou all ask

        

 53. Jeg kanI can

        

 54. Vær vennlig og snakk saktere?Please speak more slowly

        

 55. Jeg inkludererI learn

        

 56. Å kutteTo cut

        

 57. Jeg hjelperI help

        

 58. Å bringeTo sell

        

 59. Å hjelpeTo sell

        

 60. Å gjøreTo do

        

 61. Jeg er enigeI send

        

 62. Jeg tilbringerI spend

        

 63. Å skriveTo raise

        

 64. Å møteTo meet

        

 65. ærrr

        

 66. Å forventeTo expect

        

 67. Å forlakareTo include

        

 68. Seksten60

        

 69. Seks6

        

 70. Jeg byggerI lose

        

 71. ÅtteTo give

        

 72. Du tarThey know

        

 73. Å beholdeTo keep

        

 74. Jeg slårI do

        

 75. De vetTo mean

        

 76. grågrey

        

 77. Jeg bevegerI create

        

 78. Jeg studererTo study

        

 79. Å giTo give

        

 80. Å håpeTo hope

        

 81. Å trekkeTo draw

        

 82. Åtti80

        

 83. dagday

        

 84. Å soveTo sleep

        

 85. Å bryTo believe

        

 86. Jeg fangerI create

        

 87. Jeg gjørI buy

        

 88. MillionerBillion

        

 89. Kan du være så snill å skrive det ned?Please speak more slowly

        

 90. Jeg setterI set

        

 91. God reiseGood morning

        

 92. Å kommeTo work

        

 93. Nitti90

        

 94. grønngreen

        

 95. Jeg lederI lead

        

 96. åæ

        

 97. Hva koster denne?How many

        

 98. Å tilbyTo offer

        

 99. Hva er det?To consider

        

 100. timeBye (informal)

        

 101. Å passereTo remember

        

 102. Han sierHe says

        

 103. Å gåTo go

        

 104. Jeg ønskerI want

        

 105. Jeg synesI seem

        

 106. seg

        

 107. God jul20

        

 108. Å byggeTo build

        

 109. halvhalf past

        

 110. Ring politietCall the police!

        

 111. Han serHe says

        

 112. pep

        

 113. Jeg serI watch

        

 114. SkålCheers

        

 115. Å døTo die

        

 116. Å huskeTo breathe

        

 117. Brann!Fire!

        

 118. Jeg møterI meet

        

 119. Å laTo let

        

 120. i dagtoday

        

 121. Ett språk er aldri nokOne language is never enough

        

 122. Å ønskeTo be able to

        

 123. Jeg heter MatthewMy name is Matthew

        

 124. Jeg leverI create

        

 125. Å visesTo appear

        

 126. Å kjøpeTo buy

        

 127. Jeg kjørerI chase

        

 128. HvemWho

        

 129. Lykke tilclock

        

 130. Å falleTo know

        

 131. Hun ringerTo bring

        

 132. Seksti60

        

 133. Å slåTo turn

        

 134. Jeg trorI believe

        

 135. Nåryear

        

 136. VelkommenI reach

        

 137. Å kjøreTo run

        

 138. Å velgeTo choose

        

 139. Gratulerer med dagenGood afternoon

        

 140. blåblue

        

 141. Jeg spillerI develop

        

 142. Tretti30

        

 143. Å betaleTo chase

        

 144. De finnerTo call

        

 145. klokkeno´clock

        

 146. Å vinneTo wait

        

 147. Å lageTo lead

        

 148. Ett1

        

 149. Å spørreTo die

        

 150. Hvor er toalettetWhere's the toilet?

        

 151. Å siTo say

        

 152. Å underviseTo attack

        

 153. Jeg borI believe

        

 154. h

        

 155. Hun gårShe goes

        

 156. Å spiseTo eat

        

 157. Jeg setterI sit

        

 158. Jeg vinnerI win

        

 159. Hva skjer?I happen

        

 160. Å sitteTo set

        

 161. eksx

        

 162. Jeg holderI hold

        

 163. Jeg voskerI cover

        

 164. Jeg stårI let

        

 165. HadeBye (informal)

        

 166. lystwhite

        

 167. Hvor mye er klokka?Where do you live?

        

 168. lillapurple

        

 169. Å kjempeTo fight

        

 170. Å treffeTo wait

        

 171. Å forsetteTo expect

        

 172. Jeg soverI sleep

        

 173. å leTo die

        

 174. Å tilbringeTo spend

        

 175. Du kan øve på å snakke norsk med megYou can practice speaking Norwegian to me

        

 176. Jeg materI feed

        

 177. Jeg stopperI stop

        

 178. Jeg velgerI choose

        

 179. Å ståTo turn

        

 180. Å setteTo receive

        

 181. Jeg viserI show

        

 182. Jeg venterI win

        

 183. Å jageTo chase

        

 184. hvitwhite

        

 185. Å væreTo hear

        

 186. Jeg girI show

        

 187. Hun kommerShe comes

        

 188. Stopp!Fire!

        

 189. Jeg betalerI sit

        

 190. Jeg fallerI fall

        

 191. Jeg tilbyrI think

        

 192. lysy

        

 193. Å setteTo send

        

 194. Å viteTo like

        

 195. Jeg skriverI show

        

 196. kuq

        

 197. God bedringGet well soon

        

 198. Jeg bryrI care

        

 199. Jeg leserI read

        

 200. rosapink

        

 201. Vennligst snakk på norsk til megPlease speak Norwegian to me

        

 202. Å mateTo feed

        

 203. Jeg erI give

        

 204. God påskeI breathe

        

 205. kvart påquarter after (hour)

        

 206. GoddagHello

        

 207. Å sendeTo hold

        

 208. Å viseTo like

        

 209. Tre20

        

 210. Jeg utviklerI develop

        

 211. fargecolor

        

 212. Hvilkeno´clock

        

 213. Å gåTo walk

        

 214. Godt nytt årI stand

        

 215. Å ringeTo be able to

        

 216. HvorforWhich

        

 217. Tusenn

        

 218. Jeg følerI carry

        

 219. Å gjøreTo chase

        

 220. TakkThank you

        

 221. Unnskyld megTo happen

        

 222. Å tjeneTo need

        

 223. Jeg larI care

        

 224. Jeg forstår ikkeI understand

        

 225. Jeg produsererI produce

        

 226. Jeg sitterI sit

        

 227. forgårsyesterday

        

 228. Jeg elskerI love

        

 229. Jeg passererTo pass

        

 230. Å bestemmeTo read

        

 231. Å trengeTo spend

        

 232. Jeg bærerI carry

        

 233. elll

        

 234. kvart overquarter after (hour)

        

 235. Jeg jagerI chase

        

 236. effl

        

 237. Jeg kommerWe get

        

 238. Jeg trekkerI draw

        

 239. Førti4

        

 240. Jeg kjemperI cover

        

 241. Jeg forlaterTo leave

        

 242. settz

        

 243. tolv6

        

 244. Snakker du norsk?Who is that?

        

 245. Vi likerTo show

        

 246. gullfargetI catch

        

 247. Å prøveTo try

        

 248. Hvor mangeI feed

        

 249. Jeg får oppI die

        

 250. Jeg bringerI bring

        

 251. Å seTo give

        

 252. Jeg gårI stand

        

 253. Jeg spiserI eat

        

 254. Jeg drømmerI dream

        

 255. tev

        

 256. Å angripeTo attack

        

 257. Å drepeTo kill

        

 258. Å misteTo receive

        

 259. yø

        

 260. Jeg programmererI explain

        

 261. Å programmereTo consider

        

 262. Tjueen19

        

 263. Dere brukerI build

        

 264. Vi prøverWe try

        

 265. Jeg lagerI create

        

 266. Jeg forventerI expect

        

 267. Å fangeTo create

        

 268. ElleveTo read

        

 269. sekundc

        

 270. Jeg trengerI need

        

 271. Hvayear

        

 272. fridagholiday

        

 273. Jeg elsker degI breathe

        

 274. Å kommeTo come

        

 275. Å bevegeTo pay

        

 276. Jeg beholderI keep

        

 277. dåbbelt-vew

        

 278. Hundrebrown

        

 279. Denne kvinnen vil betale for altI'm from America

        

 280. Å læreTo learn

        

 281. Jeg dørI walk

        

 282. Jeg kutterI cut

        

 283. Nullu

        

 284. Jeg pusterI show

        

 285. To2

        

 286. Å begynneTo break

        

 287. Jeg begynnerI begin

        

 288. Jeg dekkerI cover

        

 289. Å snakkeTo grow

        

 290. Å støtteTo ask

        

 291. Jeg slipperI sit

        

 292. Å få oppTo get up

        

 293. Å kommeTo hold

        

 294. klokkeclock

        

 295. Jeg lærerI learn

        

 296. Å kunneTo find

        

 297. Jeg betyrI mean

        

 298. Å heveTo happen

        

 299. i morgentomorrow

        

 300. Å reddeTo draw

        

 301. Jeg dreperI save

        

 302. Hva er epostadressen din?Have a nice day

        

 303. Hvor bor du?Where do you live?

        

 304. Ni9

        

 305. Du fortellerYou tell

        

 306. Tolvhalf past

        

 307. Hvordan har du det?Who is that?

        

 308. Jeg bestemmerI move

        

 309. Å høreTo carry

        

 310. Hvor myeHow much

        

 311. Jeg underviserI attack

        

 312. midnattmidnight

        

 313. Å forståTo understand

        

 314. Hva er telefonnummeret ditt?What´s your phone number?

        

 315. Jeg mottarI receive

        

 316. Fem5

        

 317. Jeg haterI hate

        

 318. Å returnereI return

        

 319. enn9

        

 320. Å dekkeTo grow

        

 321. Å jobbeTo work

        

 322. Å være enigeTo be

        

 323. Jeg åpnerI put

        

 324. Ha en fin dagHave a nice day

        

 325. Hvem er det?I break

        

 326. i overmorgen15

        

 327. Sytten70

        

 328. Å stoppeTo drop

        

 329. Å haTo create

        

 330. Ja, litt.Yes, a little

        

 331. Å ledeTo serve

        

 332. ukep

        

 333. God nattGood evening

        

 334. vei

        

 335. Å utvikleTo appear

        

 336. Å selgeTo sell

        

 337. i gårWhen

        

 338. Dere gjørYou all ask

        

 339. oransjeorange

        

 340. Jeg returnererI include

        

 341. Tretten18

        

 342. Femti50

        

 343. Han jobberHe sees

        

 344. Skal vi danse?Shall we dance?

        

 345. Luftputebåten min er full av ålMy hovercraft is full of eels

        

 346. Jeg tenkerI cover

        

 347. Jeg måI have to

        

 348. Å forlateTo leave

        

 349. Jeg lerI die

        

 350. Å skjeTo happen

        

 351. Jeg hørerI fall

        

 352. Jeg skjerI write

        

 353. Jeg støtterI stop

        

 354. sølvfargetsilver

        

 355. aa (letter)

        

 356. Å pusteTo hate

        

 357. Du kan snakke norsk med degYou can speak Norwegian to me

        

 358. gulh

        

 359. Tib

        

 360. Hjelp!Help!

        

 361. Å tenkeTo think

        

 362. Jeg snakkerI speak

        

 363. Hva slagsWho

        

 364. Å inkludereI include

        

 365. God morgenI meet

        

 366. Jeg bryterI break

        

 367. Å vurdereTo pass

        

 368. Ha det braBye

        

 369. Å drømmeTo dream

        

 370. Å voskeTo grow

        

 371. Å boTo say

        

 372. Å elskeTo love

        

 373. emm

        

 374. Å seTo have

        

 375. HvordanHow much

        

 376. Vær så godBon appetit

        

 377. Å studereTo use

        

 378. Jeg visesI show

        

 379. beige6

        

 380. Å spilleTo ask

        

 381. God ettermiddagTo set

        

 382. Å matteTo have to

        

 383. Jeg huskerI hear

        

 384. kalendercalendar

        

 385. jej

        

 386. Ingen årsakday before yesterday

        

 387. Å venteTo set

        

 388. Hvor gammel er du?Where's the toilet?

        

 389. Å fortelleTo tell

        

 390. Hyggelig å møte degI miss you

        

 391. Å leveTo live

        

 392. Jeg savner degI miss you

        

 393. Jeg angriperI attack

        

 394. rødred

        

 395. åryear

        

 396. Fired

        

 397. indigotoday

        

 398. Å taTo take

        

 399. Å følgeTo follow

        

 400. Vi kommerWe get

        

 401. Å produsereTo produce

        

 402. Atten18

        

 403. Tjue3

        

 404. Å føleTo feel

        

 405. Å bryteTo wait

        

 406. essh

        

 407. gee

        

 408. Jeg tjenerI serve

        

 409. Hvordan sier du _ på norsk?How do you say _ in Norwegian?

        

 410. Jeg vurdererI carry

        

 411. øø

        

 412. æc

        

 413. deg

        

 414. Hva heter du?What's your name?

        

 415. Jeg misterI lose

        

 416. mørk90

        

 417. Snakk til meg på norskSpeak to me in Norwegian

        

 418. Femten15

        

 419. beb

        

 420. Å åpneTo hope

        

 421. Å likeTo like

        

 422. brunbrown