NAME

Question types


Start with


Question limit

of 137 available terms

Print test

137 True/False questions

 1. en bilcar

        

 2. en by/ byencity

        

 3. titen, 10

        

 4. ei skjorteskirt

        

 5. å like/ likerto like

        

 6. et par hanskera pair of gloves

        

 7. en sko/ en par skosock(s)

        

 8. et barntable

        

 9. å stole påto relax

        

 10. tolvto (ex. Gloria skal til byen)

        

 11. mandagmonday

        

 12. ferdigfinish

        

 13. hverwho

        

 14. en hanskeglove

        

 15. å snakke. snakkerto speak

        

 16. en frakklong jacket (for men)

        

 17. å studere/ studererto study

        

 18. å ta/ tarto take

        

 19. hvemwho

        

 20. å bety/ betyrto be called

        

 21. en støvel/ et par støvlerto try

        

 22. hvordancan

        

 23. nine, 9

        

 24. et skautscarf

        

 25. å bo/ borto live

        

 26. ei jakkejacket

        

 27. å treffe/ trefferto try

        

 28. å jobbe/ jobberto see, to watch

        

 29. et skjørtskirt

        

 30. hvorwhat

        

 31. bareonly

        

 32. å gå/ garto go

        

 33. å åpne/ åpnerto learn/ to teach

        

 34. hvorforwhy

        

 35. sammentogether

        

 36. ei helg/ helgaweekend

        

 37. sjuthat

        

 38. åtteeight, 8

        

 39. å dra/ drarto take

        

 40. ei luewomens shirt/blouse

        

 41. å besøke/ besøkerto visit

        

 42. etterpåafterwards

        

 43. forkøletfour, 4

        

 44. tilthree, 3

        

 45. å ha/ harto see, to watch

        

 46. utout

        

 47. in (for an area)

        

 48. en paraplyumbrella

        

 49. en avis/ avisennewspaper

        

 50. fredagfrom

        

 51. en/ei bokcar

        

 52. frafrom

        

 53. å prøve/ prøverto try

        

 54. å lære/ lærerto learn/ to teach

        

 55. somfive, 5

        

 56. seksseven, 7

        

 57. et hjemhome

        

 58. elleveweek

        

 59. en stolchair

        

 60. toout

        

 61. ninine, 9

        

 62. et hushouse

        

 63. snartsoon

        

 64. derforwhy

        

 65. en genserdress

        

 66. nullsoon

        

 67. å stave/ staverto spell

        

 68. å lese/ leserto read

        

 69. søndagsunday

        

 70. å kjøpe/ kjøperto shop, to buy

        

 71. en sokk/ sokkerto see, to watch

        

 72. torsdagthursday

        

 73. bragood

        

 74. ei blusewomens shirt/blouse

        

 75. hvilkewho

        

 76. ei buksepants

        

 77. femwith

        

 78. derfive, 5

        

 79. ei ukeweek

        

 80. å tro/ trorto believe, to think

        

 81. å vente/ venterto mean

        

 82. ikkefour, 4

        

 83. vilwant

        

 84. en dag/ dagenstreet

        

 85. firefour, 4

        

 86. medwith

        

 87. mencan

        

 88. en personsweater

        

 89. vanskeligam going to, shall, will

        

 90. å forstå/ forstårto travel

        

 91. å slappe avto be

        

 92. i morgentomorrow

        

 93. en gate/ gatenstreet

        

 94. ei veskepants

        

 95. å sove/ soverto sleep

        

 96. å kommer/ kommerto come

        

 97. å hete/ heterto be called

        

 98. tirsdagtuesday

        

 99. fordibecause

        

 100. onsdagwednesday

        

 101. i dagtuesday

        

 102. in (for an area)

        

 103. en venn/ vennenstreet

        

 104. et skjerfscarf

        

 105. en sekkbookbag

        

 106. å være/ erto take

        

 107. mangemany

        

 108. å se/ serto see, to watch

        

 109. endeligcar

        

 110. iten, 10

        

 111. å gjø/ gjørto mean

        

 112. å øve/ øverto be

        

 113. skalcan

        

 114. flottgood

        

 115. en/ei flaskewater bottle

        

 116. en kjoledress

        

 117. et vinduwindow

        

 118. å spise/spiserto eat

        

 119. å bli/ blirto stay, to remain somewhere

        

 120. et bordhome

        

 121. kancan

        

 122. å reise/ reiserto travel

        

 123. lettgood

        

 124. hvawhere

        

 125. et trethree, 3

        

 126. i gåryesterday

        

 127. en butikk/ butikkensock(s)

        

 128. ogsåmust, have to

        

 129. et slipshouse

        

 130. fintgood

        

 131. et kurs/ kurseta pair of gloves

        

 132. trethree, 3

        

 133. en veie/ veienstreet

        

 134. ei kåpeyesterday

        

 135. lørdagthursday

        

 136. en kjæreste/ kjærestencourse

        

 137. en, ettchair