NAME

Question types


Start with


Question limit

of 102 available terms

Print test

102 True/False questions

 1. hanhe

        

 2. å jobbeso so

        

 3. så såalso

        

 4. spille sportshy

        

 5. hva er ditt navn?how are you?

        

 6. tilbringe tid med venneri dont either

        

 7. liker du å ----?what do you like to do?

        

 8. Jegbut

        

 9. gå på skolengo to school

        

 10. morsomtfunny

        

 11. socialwrite

        

 12. skrivewrite

        

 13. sjenertshy

        

 14. Jeg eror

        

 15. seksten6

        

 16. Jeg liker å ...i like to...

        

 17. alvorligserious

        

 18. hvor er du?where are you from?

        

 19. guttboy

        

 20. dansedance

        

 21. menbut

        

 22. tolv12

        

 23. han / hun er ...how are you?

        

 24. Ikk noe problemno problem

        

 25. Jeg liker ikke å ....i dont like to

        

 26. lese bladerwatch television

        

 27. nei/verkendraw

        

 28. seks6

        

 29. spille gitarplay sports

        

 30. veldig15

        

 31. Jeg er ikkeI am

        

 32. ogsåalso

        

 33. nittende19

        

 34. noen gangerI am

        

 35. tjue20

        

 36. dristigbad

        

 37. fire10

        

 38. organisertorganized

        

 39. Ikke jeg hellerno problem

        

 40. hva er det du liker?what is he/she like?

        

 41. Jeg foretrekker å ...i like to...

        

 42. hvor gammel er du?how old are you?

        

 43. intelligentinteligent

        

 44. snakke i telefonentalk on the telephone

        

 45. hvor er du fra?how are you?

        

 46. flittige4

        

 47. kjørerun

        

 48. takk2

        

 49. synge8

        

 50. godgood

        

 51. syttenride a bike

        

 52. hyggeligbad

        

 53. svømmeswim

        

 54. tålmodigpatient

        

 55. hunbut

        

 56. jaand

        

 57. utålmodigvery

        

 58. og du?and you?

        

 59. Jeg liker å .... aloti prefer to...

        

 60. venn5

        

 61. fjorten14

        

 62. latlazy

        

 63. venninnefriend (female)

        

 64. atletiskathletic

        

 65. atten18

        

 66. to2

        

 67. eleven15

        

 68. femten14

        

 69. dårligbad

        

 70. pike10

        

 71. åtteboy

        

 72. tretten13

        

 73. ogand

        

 74. hvordan sier du ----?How do you say...?

        

 75. sykleride a bike

        

 76. ett1

        

 77. denshe

        

 78. ellerI am

        

 79. syvgood

        

 80. nino

        

 81. se på TV8

        

 82. talenttalented

        

 83. bruke en datamaskinuse the computer

        

 84. skateskate

        

 85. hallohello

        

 86. Jeg elsker degunorganized

        

 87. hva er han / hun liker?what is your name?

        

 88. lytte til musikkpatient

        

 89. han / hun ikke liker ...i dont like to

        

 90. hardt arbeidende19

        

 91. trekkethanks

        

 92. Det gjør jeg også.i do too.

        

 93. ti10

        

 94. godtwell

        

 95. tre20

        

 96. Hva liker du å gjøre?what do you like to do?

        

 97. fem5

        

 98. åto__

        

 99. uorganiserteunorganized

        

 100. nono

        

 101. kunstneriskartisctic

        

 102. spille videospillplay videogames