NAME

Question types


Start with


Question limit

of 99 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

99 True/False questions

 1. NullWant

        

 2. BareOnly

        

 3. TheyDe

        

 4. DetThey

        

 5. Hjelpe megReading

        

 6. GjennomThrough

        

 7. ÅtteYear

        

 8. VilWant

        

 9. TiAt

        

 10. ToTwo

        

 11. Ikke så verstNot to bad

        

 12. Jeg leser en bra bokIm reading a good book

        

 13. SeksText

        

 14. RundtAround

        

 15. TekstText

        

 16. De gårYear

        

 17. Hva betyr ____?What does _____ mean?

        

 18. BetyrLives

        

 19. TreThree

        

 20. He livesHan bor

        

 21. IWe

        

 22. Nice to meet youHyggelig

        

 23. SittSmall

        

 24. On

        

 25. EnOn

        

 26. Jeg er fraIm from

        

 27. Bare bra (only good)Im fine

        

 28. GjentaOne

        

 29. ViOf

        

 30. FinFine

        

 31. Vær så snillSorry

        

 32. Ha detBye

        

 33. FiskerReading

        

 34. FireThree

        

 35. HjelpeHelp

        

 36. FemFive

        

 37. EnOne

        

 38. UnnskyldExcuse me

        

 39. LeserFish

        

 40. MånederMonths

        

 41. Hvordan går detHows it going?

        

 42. Jeg kommer fra australia!I come from australia

        

 43. Going

        

 44. HanOne

        

 45. Ikke sant?Text

        

 46. Hva du vilWhat do you want?

        

 47. AndOne

        

 48. ByOn

        

 49. MegBut

        

 50. On

        

 51. Jeg heterIt is

        

 52. BraGood

        

 53. WhereHvor

        

 54. SpråkSpeak

        

 55. VæreBe

        

 56. Opp og igjenGood morning

        

 57. Du snakker for fort!You speak too quickley

        

 58. ÅrThe year

        

 59. KunShe

        

 60. LandOg

        

 61. ErIs

        

 62. DeThey

        

 63. EiIs

        

 64. BorLives

        

 65. MedWith

        

 66. ReturReading

        

 67. DøreneBe

        

 68. SelvfølgeilgOf course

        

 69. Den erIt is

        

 70. Gjennom heleThrough

        

 71. And you?Og

        

 72. HunShe

        

 73. AldriNever

        

 74. MenOne

        

 75. LitaSmall

        

 76. Go

        

 77. TravelReiser

        

 78. Jeg likerI like

        

 79. TryggThree

        

 80. Vi likerLikes

        

 81. ITen

        

 82. LikerLikes

        

 83. SmallWith

        

 84. SyvOne

        

 85. Kan du hjelpe megHelp

        

 86. Vi sesSee you later

        

 87. ÅretYear

        

 88. DensOne

        

 89. NiOf

        

 90. I kveldReiser

        

 91. Jeg forstår ikkeIm called (my name is)

        

 92. VærYear

        

 93. God morgenOg med det?

        

 94. A cityEn by

        

 95. MangeDay

        

 96. FerdigFine

        

 97. Gjenta degRepeat that

        

 98. DagDay

        

 99. Dere snakkerYou speak