NAME

Question types


Start with


Question limit

of 140 available terms

Print test

140 True/False questions

 1. å nekteto refuse

        

 2. rammeverkarmy

        

 3. ganskequite

        

 4. gevinstgain

        

 5. virkningsløsexplanation

        

 6. generelleoverall

        

 7. å husketo remember

        

 8. fabrikkfactory

        

 9. søppelbucket

        

 10. diktpoem

        

 11. å benekteto deny

        

 12. avhandlingthesis

        

 13. armearmy

        

 14. huseierlandlord, landlady

        

 15. å sendeto lay

        

 16. bygningbuilding

        

 17. å velgeto lay

        

 18. butikkshop

        

 19. satssong

        

 20. å omringeto surround

        

 21. å åpneto open

        

 22. moppmop

        

 23. ordbokdictionary

        

 24. retningdirection

        

 25. kystcoast

        

 26. å lukketo remember

        

 27. å sikreto ensure

        

 28. forklaringexplanation

        

 29. seierwall

        

 30. markedmarket

        

 31. å skryteto boast

        

 32. å sørge for atto make sure

        

 33. reaksjonreaction

        

 34. delpart

        

 35. knivpoem

        

 36. luftehullvent

        

 37. å mislykkesto succeed

        

 38. bøttebucket

        

 39. sjøwheel

        

 40. stasjonstation

        

 41. å samleto gather

        

 42. å handleto act

        

 43. supermarkedtranslator

        

 44. skanseentrenchment

        

 45. tappond

        

 46. dannelseformation

        

 47. romsligspacious

        

 48. spenstigresilient

        

 49. vokswall

        

 50. handlingdirection

        

 51. å visesto appear

        

 52. eiendomempty

        

 53. avstamningposition

        

 54. sikkerhettransparency

        

 55. spakelever

        

 56. littisthmus

        

 57. stigeladder

        

 58. innsjølake

        

 59. seksjonwax

        

 60. rutetabelltimetable

        

 61. effektivitetwebsite

        

 62. stillingposition

        

 63. betimeligtimely

        

 64. graddegree

        

 65. krigdegree

        

 66. flaskelever

        

 67. åpenhettransparency

        

 68. å dispergereto lose

        

 69. å vokseto choose

        

 70. hjulwheel

        

 71. pistolgun

        

 72. å sitteto sit

        

 73. å byggeto build

        

 74. å ståto sit

        

 75. å avslåto reject

        

 76. flatebottle

        

 77. barnechild

        

 78. veggembankment

        

 79. samtaleconversation

        

 80. halvøypeninsula

        

 81. å dirigereto direct

        

 82. soloppgangsunrise

        

 83. effektiveffective

        

 84. tenåringfortification

        

 85. å påvirketo affect

        

 86. eidisthmus

        

 87. maskinquite

        

 88. avhoppwax

        

 89. i stor gradlargely

        

 90. gjennomsiktigtransparent

        

 91. å glemmeto close

        

 92. å forsvareto defend

        

 93. å sverge en edto make sure

        

 94. suksessadult

        

 95. postmail

        

 96. måtecoast

        

 97. å vinneto find

        

 98. sviktfailure

        

 99. dampond

        

 100. vollempty

        

 101. elvpart

        

 102. å misteto sit

        

 103. solnedgangwall

        

 104. byråagency

        

 105. å angripeto refuse

        

 106. å forsvinneto defend

        

 107. tidsrammentimely manner

        

 108. fyltfilled, crowded

        

 109. kanskjemachine

        

 110. vellykketto close

        

 111. gruppertclustered

        

 112. havpond

        

 113. oversettertenant

        

 114. å finneto swear, to curse

        

 115. å reagereto direct

        

 116. leietakerslightly

        

 117. å avviseto affect

        

 118. nederlagdefeat

        

 119. postkassemailbox

        

 120. voksenadult

        

 121. rimeligreasonable

        

 122. å leggeto lay

        

 123. befestningfortification

        

 124. å isolereto direct

        

 125. ynkeligreasonable

        

 126. sangrate

        

 127. utstyrgun

        

 128. feiekostcoast

        

 129. å akseptereto react

        

 130. skrivebordladder

        

 131. leieforholdproperty, premises

        

 132. å banneto win

        

 133. kampedge

        

 134. nettsidewebsite

        

 135. tompond

        

 136. å lykkesto close

        

 137. kantwar

        

 138. skyggeshadow

        

 139. verktøylinjetoolbar

        

 140. karrierelandlord, landlady