NAME

Question types


Start with


Question limit

of 134 available terms
(4 exact duplicates found)

Print test

134 Matching questions

 1. a judge
 2. to establish as true
 3. to meet terms, to agree to
 4. interrogation
 5. to rule, to control
 6. to strike
 7. sole right
 8. to be brought to trial
 9. when it applies
 10. city court judge in the country
 11. to arrest
 12. gov't administration
 13. to run out of
 14. to break with
 15. ombudsman
 16. to reassign
  to migrate (work)
 17. allocation
 18. to take part in
 19. unity
 20. to highlight, to emphasize
 21. forced resignation
 22. gender equality
 23. to counteract
 24. to second (a motion)
  to begin a new job
 25. main salary negotiation between unions and state
 26. progress (see also: fremskritt)
 27. to liberalize
 28. to practice (law, medicine, ect)
 29. development aid
 30. supervision
 31. initially, from the outset
 32. a benefit, bonus, extra (fordel)
 33. to apply to
  to be in force
 34. to be tasked with
 35. "vote for this/do this or we leave"
 36. aid
 37. a decision (2)
 38. scope of responsibility
 39. a request
 40. a campaign
 41. recruiting
 42. to restore
 43. adequately/adequate
 44. the court
 45. constitution (2)
 46. Have asked the question
 47. to delegate
 48. employment
 49. to provide (services)
 50. an intention
 51. to expand
 52. to commit (a crime, suicide, ect)
 53. person in power
 54. form
 55. to provide svcs
 56. to sign off on, to be in agreement
 57. asylum
 58. to veto
 59. to grant
 60. elected position (position of confidence)
 61. to be obligated to
 62. stance
 63. compromise friendly politics
 64. citizenship
 65. public/community/society
 66. to suceed
 67. to designate
 68. to create, devlop, prepare
 69. a duty
 70. eligible voter
 71. human rights declaration
 72. to discuss
 73. investment area
 74. to decide (2)
 75. economic support
 76. to overturn, to repeal
 77. the accused
 78. participant
 79. violation of the law
 80. a comment
 81. continutity
 82. to commit oneself
 83. a trial
 84. border
 85. protection
 86. to process, to work on
 87. to enter into force
 88. to band with
 89. to notify/to call
 90. to serve one's time
 91. lobbying
 92. to encompass
 93. to investigate
 94. to administrate
 95. civil disobedience
 96. to go public
 97. to get access to (if you are allowed)
 98. an agenda
 99. a lavour union
 100. citizens
 101. under the penal code
 102. includes the entirety of a country/comprehensive
 103. to issue
 104. to allocate
 105. respectively
 106. indigenous population
 107. ideological basis, basic attitude
 108. to spearhead, to font (an issue)
 109. a falsehood
 110. elected representative
 111. to persuade
 112. to hand out
  to disclose
 113. family reunification
 114. to set aside
  to remove from office
 115. to read up on
 116. unemployment
 117. to impose
 118. to judge
 119. none the less
 120. parlimentarism
 121. allegedly
 122. to accuse
 123. to charge (with a crime)
  to address (how you address someone
 124. succession
 125. given (ie. given the situation....)
 126. to face
 127. to support (financially)
 128. in foreign countries
 129. a business
 130. an arrest warrent
 131. contradiction
 132. to show favoritism
 133. criminal
 134. to contradict
 1. a enerett
 2. b tilsyn
 3. c når det gjelder
 4. d omfang/et
 5. e brudd på loven
 6. f i utgangspunkt
 7. g å bearbeide (-et)
 8. h offentlighet
 9. i å utvidde (-et)
 10. j fagforening/en
 11. k å knytte bånd til
 12. l sysselsetting/en
 13. m å bli stilt for retten
 14. n samhold/et
 15. o tillitsverv/et
 16. p å utlevere (-te)
 17. q ikke desto mindre
 18. r å være med på
 19. s forhør/et
 20. t å begå (gikk, gått)
 21. u bemerkning/en
 22. v i og med
 23. w arbeidsledigheten
 24. x å støtte (-et)
 25. y domstol/en
 26. z førespøsel/en
 27. aa sigende
 28. ab stemmeberettiget
 29. ac å tilkale (-te)
 30. ad motsigelse/en
 31. ae å beslutte (-et)
  å bestemme (-te)
 32. af å yte( -et)
 33. ag å stå overfor
 34. ah grunnholdning/en
 35. ai å liberalisere (-te)
 36. aj å avsette (satte, satt)/ å sette av
 37. ak å fronte (-et)
 38. al ombut/et
 39. am å streike (-et)
 40. an å gjelde (glaldt, gjeldt)
 41. ao avskjed
 42. ap å slippe til (slapp, sluppet)
 43. aq å rive seg løs (rev, revet)
 44. ar forvaltning/en
 45. as makthaver/en
 46. at den tiltate
 47. au kontinuitet/en
 48. av å anklage
 49. aw et gode
 50. ax dommer/en
 51. ay stønad
 52. az å forflytte (-et)
 53. ba menneskerettighetserklaring/en
 54. bb å nedlagge veto (la, lagt)
 55. bc standspunkt/et
 56. bd bistand/en
 57. be å forvalte (-et)
 58. bf dagsorden/en
 59. bg å favorisere (-te)
 60. bh å motsi (sa, sagt)
 61. bi løsrivelse/en
 62. bj tillitsvaglt/en
 63. bk framgang/en
 64. bl tilstrekkelig
 65. bm besluttning/en
  bestemmelse/en
 66. bn å utpeke (-te)
 67. bo parlamentarisme/en
 68. bp straffbar
 69. bq kompromissvennlig politikk
 70. br i utlandet
 71. bs statsborgerskap/et
 72. bt å undersøke (-te)
 73. bu å gjenreise (-te)
 74. bv straffrettslig
 75. bw å innvilge (-et)
 76. bx likestilling
 77. by å få i oppdrag
 78. bz å plikte(-et)
 79. ca å styre (-et)
 80. cb asyl/et
 81. cc sivil ulydighet
 82. cd å delegere (-te)
 83. ce å bryte med (brøt, brutt)
 84. cf aktør/en
 85. cg kabinettspørsmål
 86. ch henholdvis
 87. ci satsingsoområde/et
 88. cj å pålegge (la, lagt)
 89. ck borgere
 90. cl lobbyvirksomhet/en
 91. cm å oppheve (-et)
 92. cn å tiltre (tiltrådte, tiltrådt)
 93. co å fatte om/å omfatte
 94. cp å utarbeide (-et)
 95. cq tildeling/en
 96. cr å overtale (-te)
 97. cs falskhet/en
 98. ct rekruttering/en
 99. cu sorenskriver/en
 100. cv arrestordre/en
 101. cw å motvirke (-et)
 102. cx å sette seg inn
 103. cy intensjon/en
 104. cz å praktisere(-te)
 105. da u-hjelp
 106. db å skrive under på
 107. dc landsomfattende
 108. dd grense/en
 109. de å forplikte (-et) seg
 110. df å yte (-et)
 111. dg bedrift/en
 112. dh plikt/en
 113. di å flastslå/å slå fast (slo, slått)
 114. dj å tiltale (-te)
 115. dk hovedoppgjør/et
 116. dl urbefolknignen/en
 117. dm Har stilt spørsmål ved
 118. dn å slippe opp for
 119. do å imøtekomme (kom, kommet)
 120. dp å dømme(-te)
 121. dq å gå ut
 122. dr å tre i kraft (trådte, trådt)
 123. ds å pågripe (grep, grepet)
 124. dt skjema/et
 125. du familiegjenforening
 126. dv rettsoppgjør/et
 127. dw å ta opp en sak med
  å diskutere (-te) en sak
 128. dx grunnlov/en
  konstitusjon/en
 129. dy beskyttelsen
 130. dz å sone (-et)
 131. ea å bevilge (-et)
 132. eb å utheve (-et)
 133. ec å utstede (-te)
 134. ed kampanje/en