NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Print test

40 True/False questions

 1. tyve20

        

 2. femti5

        

 3. tjuetre22

        

 4. ett hundre23

        

 5. ett tusen og tretti en121

        

 6. førti80

        

 7. syu7

        

 8. sytden17

        

 9. tolv2

        

 10. fjorten15

        

 11. seksti6

        

 12. seks60

        

 13. tjueen22

        

 14. en10

        

 15. ni10

        

 16. tretti30

        

 17. nitti90

        

 18. tretten13

        

 19. nummernumber

        

 20. ti10

        

 21. ett hundre og tjueen100

        

 22. to milliarder2 billion

        

 23. åtti80

        

 24. mermore

        

 25. en milliard1 billion

        

 26. elleve11

        

 27. null9

        

 28. tjue22

        

 29. to2

        

 30. millionmillion

        

 31. fem5

        

 32. fire4

        

 33. tjueto22

        

 34. sju7

        

 35. mindre4

        

 36. ätte80

        

 37. femten50

        

 38. tre3

        

 39. to millioner2 billion

        

 40. sytti80