NAME

Question types


Start with


Question limit

of 165 available terms

Print test

165 True/False questions

 1. ForbønnCondemn

        

 2. IndreGo, walk

        

 3. VandreGo, walk

        

 4. NådegaverDistresses, trials

        

 5. FordømmeIntercession

        

 6. VerdifulleCorruption

        

 7. KlippePromise

        

 8. TekkesTo please

        

 9. TroskapFaithfulness

        

 10. SkittenDirty, impure

        

 11. SeierHabits

        

 12. FienderInner

        

 13. Hellig gjørelseSanctification

        

 14. LunkenLukewarm

        

 15. UtuktGripped

        

 16. FredPeace

        

 17. DårskapFolly

        

 18. SamvittighetConscience

        

 19. BegjæringerDesires, lusts

        

 20. OndskapEvil

        

 21. LytteLusts

        

 22. StoltProud

        

 23. RikPeace

        

 24. OverflodTakeover

        

 25. VelsigneEternal

        

 26. LegemeSpiritual body

        

 27. HerligGlorious

        

 28. SlektGeneration

        

 29. VerdslighetWorldiness

        

 30. KjennetegnDeny

        

 31. DåpBaptism

        

 32. HandlekraftPower

        

 33. NekteDeny

        

 34. OppståResurrect, rise up from the dead

        

 35. LysterSoul

        

 36. InnholdContents

        

 37. VisdomJudgment

        

 38. UtdannelseEducation

        

 39. GodhetGoodness

        

 40. SjelGeneration

        

 41. LydigCamp

        

 42. TrofastFaithful

        

 43. TilbøyelighetBelongs to

        

 44. TvilEnvy

        

 45. ÅsynSight (In God's sight)

        

 46. LideObedient

        

 47. FattigdomEnvy

        

 48. Oppstandelses kraftConnection

        

 49. VitnesbyrdTestimony

        

 50. ForbindelseConnection

        

 51. InnstillingBegging

        

 52. FrimodigBold

        

 53. OvertaSword

        

 54. LettsindighetPatience

        

 55. MaktesløsDeny

        

 56. BønnComfort

        

 57. ÅpentbartRevealed

        

 58. LønnPromise

        

 59. Troends åndDistresses, trials

        

 60. UtenWithout

        

 61. RådAdvice

        

 62. TilflyktSatisfied

        

 63. Siste tiderThe end times

        

 64. RenhetPurity

        

 65. FormaningExhortation

        

 66. UntattExcept

        

 67. VelkomstA welcoming

        

 68. HelligeThe saints

        

 69. EvighetEternity

        

 70. KunnskapDeny

        

 71. StridenThe fight

        

 72. FolkPeace

        

 73. KolossalTremendous

        

 74. Dødens veldeLiving faith

        

 75. RettferdighetRighteousness

        

 76. SelvmedlidenhetConscience

        

 77. UtviklingDevelopment, progress

        

 78. Langt der ifra!Lusts

        

 79. JordiskPeople

        

 80. GjerningerDeeds

        

 81. TilhøreBelongs to

        

 82. FormaneArrogance, pride

        

 83. ÆreHonour

        

 84. FryktFear

        

 85. HåpBaptism

        

 86. SkapningCreation

        

 87. FortæreConsume

        

 88. FornekteDeny

        

 89. ÆrkjenneTo deny yourself

        

 90. BetroEntrust

        

 91. KnurrGrowl, snarl

        

 92. TilfredsSatisfied

        

 93. ForholdSituations

        

 94. LærdomTeaching, lesson

        

 95. KampA fight of trial

        

 96. KraftPower

        

 97. RøstAdvice

        

 98. ForvandligChange, transformation

        

 99. TålmodighetGlory

        

 100. TiggingBegging

        

 101. MettesFilled, satisfied

        

 102. IntetNothing

        

 103. HykleriHypocrisy

        

 104. StridTo fight

        

 105. Advice

        

 106. MiskunnhetMercy

        

 107. UlasteligBlameless

        

 108. MotløsDiscouraged

        

 109. DomA fight of trial

        

 110. HelbredeJoy

        

 111. IldNow

        

 112. TroFaith

        

 113. MotstandIntellect, mind, reason

        

 114. Talte til megThe end times

        

 115. BudskapMessage

        

 116. ForgjevesIn vain

        

 117. FerdJourney

        

 118. FramtidPower

        

 119. LeirVictory

        

 120. ForstandIntellect, mind, reason

        

 121. OppbyggelseConnection

        

 122. TekkeligDecent, respectable

        

 123. EvigeDoubt

        

 124. KorsfestetFaithful

        

 125. NødvendigSword

        

 126. FullkommenPerfect

        

 127. TrengslerEnemies

        

 128. BekymretTo be worried

        

 129. KjødFlesh

        

 130. HjerteromFaith

        

 131. HovmodArrogance, pride

        

 132. VanerSave

        

 133. OmskåretCircumcised

        

 134. OfferSacrifice, give up

        

 135. SamfunnFellowship

        

 136. VredeRule

        

 137. NidkjærZealous

        

 138. UtretteDeny

        

 139. GreptGripped

        

 140. PrøvelseTrials

        

 141. NådeBaptism

        

 142. NærværHonour

        

 143. Gi aktTake heed

        

 144. TrøstComfort

        

 145. VelsignelsenTo bless

        

 146. SaligTo fight

        

 147. MålGoal

        

 148. SverdJourney

        

 149. KroppLiteral body

        

 150. OppmuntreEncourage

        

 151. FordervelseCorruption

        

 152. GledeGripped

        

 153. FornærmetCondemn

        

 154. SkyldigObedient

        

 155. SpareSave

        

 156. VirksomhetWorldiness

        

 157. Stå imotResist, stand against

        

 158. HerlighetWorldiness

        

 159. OppriktigeSincere

        

 160. ForkynteConsume

        

 161. RegelRich

        

 162. RettferdJourney

        

 163. LøftePromise

        

 164. SakmodighetConscience

        

 165. AvindEnvy