NAME

Question types


Start with


Question limit

of 158 available terms
(3 exact duplicates found)

Print test

158 True/False questions

 1. førtini41

        

 2. trettini39

        

 3. to hundre og førtien241

        

 4. hundre og åttifem185

        

 5. sekstini69

        

 6. åtte hundre og trettiåtte838

        

 7. null9

        

 8. åtte hundre og tjueåtte298

        

 9. trettiseks31

        

 10. to2

        

 11. tolv10

        

 12. ett tusen to hundre1 200

        

 13. åttifire84

        

 14. to hundre og nittisju298

        

 15. tretti90

        

 16. to hundre og syttien297

        

 17. sekstifem65

        

 18. åtti82

        

 19. åtte hundre og atten823

        

 20. tjuefem24

        

 21. nittisju97

        

 22. nittifem85

        

 23. førtiseks44

        

 24. seks hundre og syttiseks676

        

 25. to hundre og nittiåtte271

        

 26. ti2

        

 27. seks hundre og femtini682

        

 28. sju hundre og nittitre752

        

 29. syttifem95

        

 30. ett tusen19

        

 31. seks hundre og åtti680

        

 32. førtitre42

        

 33. førtifire44

        

 34. nittien91

        

 35. seks hundre og tjueseks676

        

 36. femtifire44

        

 37. ni hundre og trettisju937

        

 38. syttiåtte48

        

 39. førtien43

        

 40. seks hundre og tjueto823

        

 41. tjueen21

        

 42. sekstiåtte62

        

 43. seks6

        

 44. fjorten41

        

 45. tjuetre23

        

 46. femtisju57

        

 47. fem hundre og sekstiåtte568

        

 48. ni29

        

 49. åttien81

        

 50. hundre og en189

        

 51. tjueto23

        

 52. førtifem45

        

 53. syttifire74

        

 54. fem5

        

 55. åtte80

        

 56. tretten13

        

 57. sekstito62

        

 58. elleve11

        

 59. femtito52

        

 60. trettifem35

        

 61. sju hundre og femtisju647

        

 62. seksti16

        

 63. femtifem55

        

 64. sytti70

        

 65. en2

        

 66. to hundre og ni202

        

 67. åttifem85

        

 68. fem hundre og trettiseks536

        

 69. fem hundre og tjuesju527

        

 70. nitten15

        

 71. ni hundre og trettiseks936

        

 72. nittiseks96

        

 73. nittito92

        

 74. tjueni29

        

 75. femti50

        

 76. tjuefire24

        

 77. åtte hundre og førtiseks340

        

 78. sju hundre og seksten716

        

 79. fem hundre og syttini682

        

 80. hundre og åttini189

        

 81. syttito79

        

 82. to hundre og tjueseks226

        

 83. sekstien61

        

 84. tjuesju27

        

 85. førti43

        

 86. sju hundre og åtti780

        

 87. trettien31

        

 88. seks hundre og åttito780

        

 89. ni hundre og trettiåtte938

        

 90. sju hundre og ti710

        

 91. sekstiseks66

        

 92. femtiseks46

        

 93. åttini89

        

 94. nittitre93

        

 95. sekstisju67

        

 96. fire hundre og sekstifem465

        

 97. nittifire34

        

 98. trettito32

        

 99. tre hundre og fire340

        

 100. syttien17

        

 101. fire hundre og nittien491

        

 102. tjueåtte28

        

 103. femtiåtte48

        

 104. førtiåtte48

        

 105. ett hundre100

        

 106. en billion1 000 000 000 000

        

 107. femtini59

        

 108. ti tusen21

        

 109. trettisju33

        

 110. sju hundre og femtito752

        

 111. åttito81

        

 112. sekstifire64

        

 113. nittini92

        

 114. ni hundre og femtito752

        

 115. tre hundre og førti350

        

 116. femtien15

        

 117. syttisju77

        

 118. femtitre54

        

 119. trettiåtte38

        

 120. hundre og nittini199

        

 121. åtte hundre og ti810

        

 122. nitti8

        

 123. tre hundre og femti350

        

 124. nittiåtte88

        

 125. tre10

        

 126. førtisju47

        

 127. åtte hundre og tjuetre823

        

 128. trettitre53

        

 129. hundre tusen10 000

        

 130. fem hundre og en710

        

 131. åtte hundre og førtisju847

        

 132. sju7

        

 133. førtito43

        

 134. seksten69

        

 135. to hundre og to101

        

 136. tre hundre og syttifem331

        

 137. femten15

        

 138. sytten17

        

 139. trettifire34

        

 140. en million1 000 000

        

 141. syttini79

        

 142. tre hundre og sekstiseks936

        

 143. åttisju87

        

 144. sekstitre63

        

 145. tjue20

        

 146. syttiseks76

        

 147. atten18

        

 148. seks hundre og førtisju682

        

 149. syttitre83

        

 150. åttiåtte98

        

 151. to hundre og nittien291

        

 152. tjueseks26

        

 153. en milliard95

        

 154. åttitre83

        

 155. åtte hundre og tretten813

        

 156. tre hundre og trettien291

        

 157. åttiseks86

        

 158. fire4