NAME

Question types


Start with


Question limit

of 105 available terms
(1 exact duplicate found)

Print test

105 True/False questions

 1. hovedmain

        

 2. ørenethe stage

        

 3. talebath

        

 4. eksempelnonetheless

        

 5. demabout / if

        

 6. stadigfrequently

        

 7. tilbakeback

        

 8. måttehad to

        

 9. kapiteletreview

        

 10. enklesingle

        

 11. ordentligreally

        

 12. scenenthan

        

 13. måtte had tohad to

        

 14. forsiktigvisible

        

 15. tørrdry

        

 16. strakssuch

        

 17. bøyebend

        

 18. åsyngerepeat

        

 19. definitivtyour

        

 20. skaddinjured

        

 21. feriedanger

        

 22. nordnorth

        

 23. guideguide

        

 24. å svaredanger

        

 25. figurenecharacters

        

 26. merkeholiday

        

 27. tittelenreview

        

 28. veldigvisible

        

 29. usedvanligvoluntary

        

 30. døddeath

        

 31. sjøenfun

        

 32. morosommeretogether

        

 33. gøysouth

        

 34. so

        

 35. burdeshould have

        

 36. sammentogether

        

 37. adkiltseperate

        

 38. kunnecould

        

 39. sikkeligdecently

        

 40. uthevedenonetheless

        

 41. faredanger

        

 42. badbath

        

 43. mindreyour

        

 44. veildningguidence

        

 45. andredanger

        

 46. forgåendehad to

        

 47. omthem

        

 48. oversettelsentranslation

        

 49. definitivdefinitive

        

 50. bånddogs leash

        

 51. such

        

 52. ågjentarepeat

        

 53. til dømesback

        

 54. greifun

        

 55. tilfelletthe title

        

 56. drardeath

        

 57. stemningmood

        

 58. utroligincredibly

        

 59. å drato leave

        

 60. dybdeguide

        

 61. ventesingle

        

 62. villespeech

        

 63. vestwait / expect

        

 64. skinnecould

        

 65. sliksuch

        

 66. plutselig suddensince

        

 67. dineyour

        

 68. likevelnonetheless

        

 69. eksamenerexam

        

 70. oppdageyour

        

 71. uansettregardless

        

 72. enkelsingle

        

 73. kreativcreative

        

 74. uheldigvisible

        

 75. sakligobjectivelyu

        

 76. suksesssimple

        

 77. burdebend

        

 78. testerwait / expect

        

 79. særskiltespecialy

        

 80. troligstraight forward

        

 81. sannsynligvisvisible

        

 82. omtalenreview

        

 83. silførselsupple

        

 84. myggsuch

        

 85. sidensince

        

 86. børbend

        

 87. angrerregret

        

 88. synligvisible

        

 89. virkeligdecently

        

 90. betydninmeaning

        

 91. vakkertregardless

        

 92. blir ferdigbe finished

        

 93. actionaction

        

 94. fullførefinish

        

 95. gledeguide

        

 96. sørsouth

        

 97. motagainst

        

 98. høyteast

        

 99. ennso / saw / then

        

 100. fullstendingmood

        

 101. østwest

        

 102. frivilligvery

        

 103. fyltfiller

        

 104. rekkefølgeorder

        

 105. forhåpentligdecent