NAME

Question types


Start with


Question limit

of 378 available terms

Print test

378 Multiple choice questions

 1. går
  gikk
  gått

  go, walk
 2. lyver
  løy
  løyet

  tell a lie
 3. løser
  løste
  løst
  løs
  loosen
 4. øker
  økte
  økt

  increase
 5. betyr
  betydde
  betydd

  mean, signify
 6. faller
  falt
  falt

  fall
 7. sniker
  snek
  sneket

  sneak
 8. triver
  treiv
  trevet

  catch up, grab
 9. dyrker
  dyrket
  dyrket

  cultivate
 10. starter
  startet
  startet

  start
 11. verner
  vernet
  vernet

  preserve, defend
 12. er
  varmet
  vært

  be, exist
 13. rydder
  ryddet
  ryddet

  tidy
 14. eier
  eide
  eid

  possess

 15. måtte
  måttet

  have to
 16. blir
  ble
  blitt
  bli
  be
 17. avstår
  avstod
  avstatt

  cede
 18. trenger
  trengte
  trengt

  need
 19. undersøker
  undersøkte
  undersøkt

  examine
 20. lyger
  løy
  løyet

  tell a lie
 21. river
  rev
  revet

  grate
 22. preker
  prekte
  prekt

  preach
 23. utfører
  utførte
  utført

  export, perform
 24. tapper
  tappet
  tappet

  tap, draw
 25. bærer
  bar
  båret

  bear, endure
 26. synker
  sank
  sunket

  sink
 27. underskriver
  underskrev
  underskrevet

  sign
 28. låner
  lånte
  lånt

  loan
 29. inviterer
  inviterte
  invitert

  invite
 30. jobber
  jobbet
  jobbet

  work
 31. øver
  øvde
  øvd

  practise
 32. hoster
  hostet
  hostet

  cough
 33. skjønner
  skjønte
  skjønt

  understand
 34. beslår
  beslo
  beslått

  mount
 35. glir
  glei/gled
  glidd

  slide, glide
 36. knyter
  knytet/knøt
  knytet/knytt

  tie
 37. overtaler
  overtalte
  overtalt

  persuade
 38. oppsøker
  oppsøkte
  oppsøkt

  look up
 39. kveler
  kvalte
  kvalt

  choke, strangle
 40. hiver
  hev
  hevet

  heave
 41. taper
  tapte
  tapt

  lose
 42. driver
  drev
  drevet

  drive, operate
 43. tenker
  tenkte
  tenkt

  think
 44. stopper
  stoppet
  stoppet
  stopp
  stop
 45. serverer
  serverte
  servert

  serve
 46. kan
  kunne
  kunnet

  could
 47. koster
  kostet
  kostet

  cost
 48. sier
  sa
  sagt

  say
 49. skjer
  skjedde
  skjedd

  happen
 50. råder
  rådet
  rådet

  recommend
 51. handler
  handlet
  handlet

  deal, act
 52. besøker
  besøkte
  besøkt

  visit
 53. kaster
  kastet
  kastet

  cast
 54. vasker
  vasket
  vasket
  vask
  wash
 55. spiller
  spilte
  spilt

  play
 56. retter
  rettet
  rettet

  straighten, align
 57. snegler
  sneglet
  sneglet

  move slowly
 58. fisker
  fisket
  fisket

  fish
 59. koser seg
  koste seg
  kost seg

  enjoy yourself
 60. pakker
  pakket
  pakket

  pack
 61. hører
  hørte
  hørt
  hør
  hear
 62. utslår
  utslo
  utslått

  hanging down, down
 63. flytter
  flyttet
  flyttet

  move
 64. tørker
  tørket
  tørket

  dry
 65. hilser
  hilste
  hilst

  greet
 66. hender
  hendte
  hendt

  occur
 67. leser
  leste
  lest

  read
 68. bedøver
  bedøvde
  bedøvd

  anaesthetise
 69. bruker
  brukte
  brukt
  bruk
  use
 70. blør
  blødde
  blødd
  blø
  bleed
 71. griller
  grillet
  grillet

  grill
 72. syn(e)s
  syntes
  syn(e)s

  think
 73. brister
  brast
  bristet

  burst
 74. drar
  drog
  dradd/dratt

  go / drag
 75. spikrer
  spikret
  spikret
  spikre
  nail
 76. renser
  renset
  renset

  clean
 77. høster
  høstet
  høstet

  harvest
 78. kalkulerer
  kalkulerte
  kalkulert

  calculate
 79. behandler
  behandlet
  behandlet

  handle
 80. takker
  takket
  takket

  thank
 81. gratulerer
  gratulerte
  gratulert

  congratulate
 82. bryter
  brøt
  brutt

  violate, break
 83. kniper
  knep
  knepet

  pinch
 84. føner
  fønte
  fønt

  blow dry
 85. vekker
  vekket
  vekket

  wake
 86. ler
  lot
  ledd
  le
  laugh
 87. fornyer
  fornyet
  fornyet

  renew
 88. mister
  mistet
  mistet

  lose
 89. velger
  valgte
  valgt

  select
 90. stevner
  stevnet
  stevnet

  summon
 91. gyser
  gjøs
  gyst

  shudder
 92. sitter
  satt
  sittet

  sit
 93. demokratiserer
  demokratiserte
  demokratisert

  democratize
 94. bryr
  brydde
  brydd

  bother
 95. lufter
  luftet
  luftet

  air
 96. regner
  regnet
  renget

  rain
 97. tigger
  tagg
  tigget

  beg
 98. merker
  merket
  merket

  mark
 99. graver
  grov
  gravd

  dig
 100. skvetter
  skvettet
  skvettet

  splash
 101. svarer
  svarte
  svart

  answer, reply
 102. putter
  puttet
  puttet

  put
 103. varmer
  varmet
  varmet

  warm
 104. føler seg
  følte seg
  følt seg

  be, feel
 105. dusjer
  dusjet
  dusjet

  shower
 106. overskriver
  overskrev
  overskrevet

  sign
 107. drømmer
  drømte
  drømt

  dream
 108. stryker
  strøk
  strøket

  stroke
 109. siger
  seg
  seget

  ooze, seep
 110. lytter
  lyttet
  lyttet

  listen
 111. gnir
  gned
  gnidd

  rub
 112. bygger
  bygde
  bygd

  build
 113. gyver
  gjøv
  gjøvet

  fly
 114. slutter
  sluttet
  sluttet

  end, close
 115. kontrollerer
  kontrollerte
  kontrollert

  control
 116. koker
  kokte
  kokt
  kok
  cook
 117. sprekker
  sprakk
  sprukket

  crack, burst
 118. gråter
  gråt
  grått

  cry
 119. leker
  lekte
  lekt
  lek
  play
 120. bedøver
  bedøvet
  bedøvet

  drug
 121. diskuterer
  diskuterte
  diskutert

  discuss
 122. plystrer
  plystret
  plystret

  whistle
 123. galer
  gol
  galt

  crow
 124. leter
  lette
  lett
  let
  search
 125. slenger
  slengte
  slengt

  throw
 126. teller
  talte
  talt

  count
 127. adlyder
  adlød
  adlydt

  obey
 128. omarbeider
  omarbeidet
  omarbeidet

  revise
 129. skifter
  skiftet
  skiftet

  change, switch
 130. foreslår
  foreslo
  foreslått

  suggest
 131. løfter
  løftet
  løftet

  lift
 132. kontakterer
  kontakterte
  kontaktert

  contact
 133. stjeler
  stjal
  stjålet

  steal
 134. slipper
  slapp
  sluppet

  drop
 135. bytter
  byttet
  byttet

  change, exchange
 136. bedrar
  bedro
  bedratt

  cheat
 137. viker
  vekket
  veket

  yield
 138. parkerer
  parkerte
  parkert
  parker
  park
 139. forener
  forente
  forent

  unite
 140. rekker
  rakk
  rukket

  reach
 141. blander
  blandet
  blandet

  blend, mix
 142. syr
  sydde
  sydd

  sew, make
 143. stiger
  steg
  steget

  climb
 144. sverger
  sverget
  sverget

  swear
 145. brenner
  brente
  brent

  burn
 146. tilbyr
  tilbød
  tilbudt

  offer
 147. lager
  laget
  laget

  prepare
 148. sovner
  sovnet
  sovnet

  fall asleep
 149. treffer
  traff
  truffet

  meet
 150. gidder
  gadd
  giddet

  take the trouble
 151. eser
  este
  est

  rise
 152. slår
  slo
  slått

  hit
 153. smeller
  smelte
  smelt

  bang, smack
 154. snyter
  snøt
  snytt

  cheat
 155. klyver
  kløv
  kløvet

  climb
 156. smører
  smurte
  smurt

  oil, lubricate
 157. lever
  levde
  levd

  live, be alive
 158. venter
  ventet
  ventet
  vent
  wait
 159. byr
  bød
  budt

  offer, bid
 160. pusser
  pusset
  pusset

  clean, polish
 161. skrider
  skred
  skredet

  proceed
 162. hjelper
  hjalp
  hjulpet
  hjelp
  help
 163. måler
  målte
  målt

  measure
 164. står
  stod
  stått
  stå
  stand
 165. vrir
  vred
  vridd

  twist
 166. tenner
  tente
  tent

  light, ignite
 167. legger
  la
  lagt

  lay
 168. ryker
  røk
  røket

  smoke
 169. savner
  savnet
  savnet

  lack
 170. gjetter
  gjettet
  gjettet

  guess
 171. sminker
  sminket
  sminket

  apply make up
 172. bor
  bordde
  bordd
  bo
  live, reside
 173. snakker
  snakket
  snakket
  snakk
  speak, talk
 174. begynner
  begynte
  begynt

  begin
 175. rusker
  rusket
  rusket

  pull
 176. greier
  greide
  greid

  manage, cope with
 177. utarbeider
  utarbeidet
  utarbeidet

  prepare, work out
 178. skjærer
  skar
  skåret

  cut
 179. synger
  sang
  sunget

  sing
 180. betaler
  betalte
  betalt

  pay
 181. spiser
  spiste
  spist

  eat
 182. skynder
  skyndte
  skyndet

  hasten
 183. fyller
  fylte
  fylt

  fill
 184. forteller
  fortalte
  fortalt

  tell
 185. fortsetter
  fortsatte
  fortsatt

  continue
 186. skyller
  skylte
  skylt

  wash
 187. skriver
  skrev
  skrevet
  skriv
  write
 188. beskriver
  beskrev
  beskrevet
  beskriv
  describe
 189. forlater
  forlot
  forlatt

  forgive
 190. vokser
  vokste
  vokst

  grow, increase
 191. bør
  burde
  burdet

  ought to
 192. hogger
  hogg
  hogd

  cut, chop
 193. avslår
  avslo
  avslått

  repulse
 194. deler
  delte
  delt

  divide
 195. passer
  passet
  passet

  fit
 196. tvinger
  tvang
  tvunget

  force, compel
 197. stiller
  stilte
  stilt

  put, place
 198. arbeider
  arbeidet
  arbeidet
  arbeid
  work
 199. ber
  ba(d)
  bedt
  be
  ask
 200. forsvinner
  forsvant
  forsvunnet

  disappear
 201. sliter
  slet
  slitt

  toil
 202. glemmer
  glemte
  glemt
  glem
  forget
 203. leier
  leide
  leid

  hire
 204. smitter
  smittet
  smittet

  infect
 205. springer
  sprang
  sprunget

  spring, leap
 206. fleiper
  fleipte
  fleipt

  joke
 207. trer
  trådte
  trådt

  tread, step
 208. overdriver
  overdrev
  overdrevet

  exaggerate
 209. lukter
  luktet
  luktet

  smell
 210. føder
  fødte
  født

  bear, give birth to
 211. kjøper
  kjøpte
  kjøpt
  kjøp
  buy
 212. kopierer
  kopierte
  kopiert

  copy
 213. gaper
  gapte
  gapt

  gape
 214. sykler
  syklet
  syklet
  sykle
  cycle
 215. snør
  snødde
  snødd

  snow
 216. forkjøler seg
  forkjølet seg
  forkjølt seg

  catch a cold
 217. sviker
  svek
  sveket

  defraud, deceive
 218. evangeliserer
  evangeliserte
  evangelisert

  evangelize
 219. minker
  minket
  minket

  decrease
 220. korrigerer
  korrigerte
  korrigert

  correct
 221. gnager
  gnog
  gnaget

  gnaw
 222. pleier
  pleide
  pleid

  look after
 223. maser
  maste
  mast
  mas
  bother
 224. nyser
  nøs
  nyst

  sneeze
 225. smiler
  smilte
  smilt

  smile
 226. lover
  lovet
  lovet

  promise
 227. triv(e)s
  trivdes
  triv(e)s

  thrive, happy
 228. hygger
  hygget
  hygget

  comfort
 229. brekker
  brakk
  brukket

  break
 230. representerer
  representerte
  representert

  represent
 231. holder
  holdt
  holdt

  hold
 232. skal
  skulle
  skullet

  shall, have to
 233. ror
  rodde
  rodd
  ro
  row
 234. heter
  het
  hett

  name
 235. leverer
  leverte
  levert

  give up
 236. ringer
  ringte
  ringt
  ring
  ring
 237. grer
  gredde
  gredd
  gre
  comb
 238. reiser
  reiste
  reist

  travel
 239. forklarer
  forklarte
  forklart

  explain
 240. bjeffer
  bjeffet
  bjeffet

  bark, yap
 241. trener
  trente
  trent

  train, work out
 242. liker
  likte
  likt

  like
 243. vinker
  vinket
  vinket

  wave
 244. spretter
  spratt
  sprettet

  bounce
 245. spinner
  spant
  spunnet

  spin
 246. gleder seg
  gledet seg
  gledet seg

  look forward
 247. strikker
  strikket
  strikket

  knit
 248. stikker
  stakk
  stukket

  stick
 249. nyter
  nøt
  nytt
 250. repeterer
  repeterte
  repetert

  repeat, revise
 251. prøver
  prøvde
  prøvd

  try, test
 252. kjører
  kjørte
  kjørt
  kjør
  drive
 253. sikter
  siktet
  siktet
  sikt
  aim
 254. beiter
  beitet
  beitet

  graze
 255. overtar
  overtok
  overtatt

  take over
 256. ligger

  ligget

  lie
 257. lar
  lot
  latt

  let, allow
 258. håper
  håpet
  håpet

  hope
 259. barberer
  barberte
  barbert

  shave
 260. veier
  veide
  veid

  weigh
 261. banker
  banket
  banket

  beat, hit
 262. torturerer
  torturerte
  torturert

  torture
 263. tar
  tok
  tatt
  ta
  take
 264. kjenner
  kjente
  kjent

  feel
 265. bestiller
  bestilte
  bestilt

  do, order
 266. peker
  pekte
  pekt

  point
 267. lyder
  lød
  lydt

  sound
 268. får
  fikk
  fått

  get
 269. skjelver
  skalv
  skjelvet

  tremble
 270. kommer
  kom
  kommet
  kom
  come
 271. bearbeider
  bearbeidet
  bearbeidet

  adapt
 272. røyker
  røykte
  røykt

  smoke
 273. selger
  solgte
  solgt

  sell
 274. lærer
  lærte
  lært

  teach, learn
 275. lider
  led
  lidd

  suffer
 276. har
  hadde
  hatt
  ha
  have
 277. kryper
  krøp
  krøpet

  creep
 278. klipper
  klipte
  klipt
  klipp
  cut, clip
 279. kler
  kledde
  kledd
  kle
  dress, clothe
 280. flyter
  fløt
  flytt

  float
 281. feirer
  feiret
  feiret

  celebrate
 282. rekommanderer
  rekommanderte
  rekommandert

  register
 283. piper
  pe(i)p
  pepet

  wheeze
 284. sover
  sov
  sovet

  sleep
 285. vet
  visste
  visst

  know
 286. fotograferer
  fotograferte
  fotografert

  photograph
 287. løper
  løp
  løpt

  run
 288. fosser
  fosset
  fosset

  gush
 289. spanderer
  spanderte
  spandert
  spander
  spend
 290. ansetter
  ansatte
  ansatt

  employ
 291. gjelder
  gjaldt
  gjeldt

  to be worth
 292. klapper
  klappet
  klappet

  clap
 293. smaker
  smaket
  smaket
  smak
  taste
 294. foretar
  foretok
  foretatt

  undertake
 295. vinner
  vant
  vunnet

  win
 296. pynter
  pyntet
  pyntet

  decorate, trim
 297. studerer
  studerte
  studert

  study
 298. søker
  søkte
  søkt

  apply, seek
 299. følger
  fulgte
  fulgt
  følg
  follow
 300. består
  besto(d)
  bestått

  pass (as in exam)
 301. nekter
  nektet
  nektet

  deny
 302. griper
  grep
  grepet

  grip
 303. forstår
  forstod
  forstått

  understand
 304. unnskylder
  unnskyldte
  unnskyldt

  excuse
 305. binder
  bandt
  bundet

  bind
 306. blåser
  blåste
  blåst

  blow
 307. slåss
  sloss
  slåss

  fight
 308. grenser
  grenset
  grenset

  border
 309. gjør
  gjorde
  gjort
  gjør
  do
 310. pågriper
  pågripet
  pågripet

  arrest
 311. knekker
  knakk
  knekt

  crack
 312. svømmer
  svømte
  svømt

  swim
 313. henger
  hang/hengte
  hengt

  hang
 314. klinger
  klingte
  klingt

  sound
 315. gruer seg
  grudde seg
  gruet

  dread
 316. ønsker
  ønsket
  ønsket

  wish
 317. ser

  sett
  se
  see, look
 318. svinger
  svingte
  svingt

  swing, brandish
 319. steker
  stekte
  stekt

  roast, fry, bake
 320. anbefaler
  anbefalte
  anbefalt

  recommend
 321. våkner
  våknet
  våknet

  wake, awaken
 322. biter
  betalte
  bit

  bite
 323. tror
  trodde
  trodd

  think
 324. flyr
  fløy
  fløyet

  fly
 325. hviler
  hvilte
  hvilt

  rest
 326. sager
  saget
  saget
  sag
  saw
 327. klyper
  kløp
  kløpet

  pinch
 328. sender
  sendte
  sendt

  send
 329. vil
  ville
  villet

  want to, will
 330. stemmer
  stemte
  stemt

  vote, agree
 331. skyter
  skjøt
  skutt

  shoot
 332. eter
  åt
  ett

  eat greedily
 333. gifter
  giftet
  giftet

  marry
 334. drikker
  drakk
  drukket
  drikk
  drink
 335. møter
  møtte
  møtt

  meet
 336. sammenlikner
  sammenliknet
  sammenliknet

  compare
 337. skryter
  skrøt
  skrytt

  boast
 338. finner
  fant
  funnet
  finn
  find
 339. sparer
  sparte
  spart
  spar
  save, be economical
 340. voldtar
  voldtok
  voldtatt

  rape
 341. gyter
  gjøt
  gytt

  spawn
 342. bader
  badet
  badet
  bad
  bath
 343. sparker
  sparket
  sparket
  spark
  kick
 344. fryser
  frøs
  frosset

  freeze
 345. roper
  ropte
  ropt
  rop
  call, shout
 346. samarbeider
  samarbeidet
  samarbeidet

  work together
 347. flykter
  flyktet
  flyktet

  flee
 348. skyver
  skøv
  skutt

  push, shove
 349. overnatter
  overnattet
  overnattet

  spend the night
 350. steller
  stelte
  stelt

  manage
 351. hopper
  hoppet
  hoppet

  jump
 352. spør
  spurte
  spurt

  ask
 353. rydder av
  ryddet av
  ryddet av

  clear away, remove
 354. viser
  viste
  vist

  indicate, point out
 355. skrur
  skrudde
  skrudd
  skru
  screw
 356. reparerer
  reparerte
  reparert

  repair
 357. griner
  grein
  grint

  fret
 358. låser
  låste
  låst

  lock
 359. tjener
  tjente
  tjent

  earn
 360. gjentar
  gjentok
  gjentatt

  repeat
 361. rir
  red
  ridd

  ride
 362. rører
  rørte
  rørt
  rør
  stir
 363. plomberer
  plomberte
  plombert

  stop, seal
 364. neker
  nekte
  nekt
 365. husker
  husket
  husket

  remember
 366. klarer
  klarte
  klart
  klar
  manage
 367. svir
  sved
  svidd

  burn
 368. setter
  satte
  satt
  sett
  set
 369. strir
  stred
  stridd

  struggle
 370. strekker
  strakk
  strukket

  stretch
 371. gir
  gav
  gitt
  gi
  give
 372. bringer
  brakte
  brakt

  bring
 373. hindrer
  hindret
  hindret

  prevent
 374. dytter
  dyttet
  dyttet
  dytt
  push
 375. bestemmer
  bestemte
  bestemt

  decide
 376. tør
  torde
  tort

  dare
 377. danser
  danset
  danset
  dans
  dance
 378. henter
  hentet
  hentet
  hent
  get