NAME

Question types


Start with


Question limit

of 378 available terms

Print test

378 True/False questions

 1. å regneregner
  regnet
  renget

  rain

        

 2. å reparererepeterer
  repeterte
  repetert

  repeat, revise

        

 3. å byttedytter
  dyttet
  dyttet
  dytt
  push

        

 4. å skyndesynger
  sang
  sunget

  sing

        

 5. å drømmesvømmer
  svømte
  svømt

  swim

        

 6. å foretaforener
  forente
  forent

  unite

        

 7. å overdriveskriver
  skrev
  skrevet
  skriv
  write

        

 8. å klippeklipper
  klipte
  klipt
  klipp
  cut, clip

        

 9. å stoppestopper
  stoppet
  stoppet
  stopp
  stop

        

 10. å tenkerenser
  renset
  renset

  clean

        

 11. å ansetteknyter
  knytet/knøt
  knytet/knytt

  tie

        

 12. å hivehiver
  hev
  hevet

  heave

        

 13. å veieeter
  åt
  ett

  eat greedily

        

 14. å slippeslipper
  slapp
  sluppet

  drop

        

 15. å stekesteker
  stekte
  stekt

  roast, fry, bake

        

 16. å plystreplystrer
  plystret
  plystret

  whistle

        

 17. å skryteskryter
  skrøt
  skrytt

  boast

        

 18. å høstekaster
  kastet
  kastet

  cast

        

 19. å passevasker
  vasket
  vasket
  vask
  wash

        

 20. å lovelover
  lovet
  lovet

  promise

        

 21. å kastekaster
  kastet
  kastet

  cast

        

 22. å brytesliter
  slet
  slitt

  toil

        

 23. å utslågår
  gikk
  gått

  go, walk

        

 24. å fødeføder
  fødte
  født

  bear, give birth to

        

 25. å gnagegaler
  gol
  galt

  crow

        

 26. å repetereinviterer
  inviterte
  invitert

  invite

        

 27. underskriveoverdriver
  overdrev
  overdrevet

  exaggerate

        

 28. å økeøker
  økte
  økt

  increase

        

 29. å spretteretter
  rettet
  rettet

  straighten, align

        

 30. å klypeklyper
  kløp
  kløpet

  pinch

        

 31. å drivesmiler
  smilte
  smilt

  smile

        

 32. flytteflytter
  flyttet
  flyttet

  move

        

 33. å fossekommer
  kom
  kommet
  kom
  come

        

 34. å bliler
  lot
  ledd
  le
  laugh

        

 35. å slåslår
  slo
  slått

  hit

        

 36. å dusjevekker
  vekket
  vekket

  wake

        

 37. å skjeser

  sett
  se
  see, look

        

 38. å dyrkegyver
  gjøv
  gjøvet

  fly

        

 39. å settesetter
  satte
  satt
  sett
  set

        

 40. å skyvesender
  sendte
  sendt

  send

        

 41. å takketakker
  takket
  takket

  thank

        

 42. å leggelever
  levde
  levd

  live, be alive

        

 43. å sittesitter
  satt
  sittet

  sit

        

 44. å barberebarberer
  barberte
  barbert

  shave

        

 45. å svømmesvømmer
  svømte
  svømt

  swim

        

 46. å våknevåkner
  våknet
  våknet

  wake, awaken

        

 47. å glemmegrenser
  grenset
  grenset

  border

        

 48. å bjeffebjeffer
  bjeffet
  bjeffet

  bark, yap

        

 49. å kopierekopierer
  kopierte
  kopiert

  copy

        

 50. å delevelger
  valgte
  valgt

  select

        

 51. å utarbeidearbeider
  arbeidet
  arbeidet
  arbeid
  work

        

 52. å kalkulereleverer
  leverte
  levert

  give up

        

 53. å overnatteskvetter
  skvettet
  skvettet

  splash

        

 54. å gratuleregratulerer
  gratulerte
  gratulert

  congratulate

        

 55. å blandeblander
  blandet
  blandet

  blend, mix

        

 56. å hoggehogger
  hogg
  hogd

  cut, chop

        

 57. å hilsebiter
  betalte
  bit

  bite

        

 58. å sminkesminker
  sminket
  sminket

  apply make up

        

 59. å tilbytilbyr
  tilbød
  tilbudt

  offer

        

 60. å strykestryker
  strøk
  strøket

  stroke

        

 61. å trivetriver
  treiv
  trevet

  catch up, grab

        

 62. å blåseblåser
  blåste
  blåst

  blow

        

 63. å kjøresmører
  smurte
  smurt

  oil, lubricate

        

 64. å bitebiter
  betalte
  bit

  bite

        

 65. å brukerusker
  rusket
  rusket

  pull

        

 66. å smittesmitter
  smittet
  smittet

  infect

        

 67. å forsvinneforsvinner
  forsvant
  forsvunnet

  disappear

        

 68. å gisier
  sa
  sagt

  say

        

 69. å smøresmører
  smurte
  smurt

  oil, lubricate

        

 70. å grinevet
  visste
  visst

  know

        

 71. å sneglesnegler
  sneglet
  sneglet

  move slowly

        

 72. å snikesniker
  snek
  sneket

  sneak

        

 73. å klekler
  kledde
  kledd
  kle
  dress, clothe

        

 74. å kontakterekontrollerer
  kontrollerte
  kontrollert

  control

        

 75. å fiskefosser
  fosset
  fosset

  gush

        

 76. å tappetapper
  tappet
  tappet

  tap, draw

        

 77. å levelever
  levde
  levd

  live, be alive

        

 78. å sparesvarer
  svarte
  svart

  answer, reply

        

 79. å tiggeeier
  eide
  eid

  possess

        

 80. å smellesmeller
  smelte
  smelt

  bang, smack

        

 81. å pleiepleier
  pleide
  pleid

  look after

        

 82. å kjøpekjøper
  kjøpte
  kjøpt
  kjøp
  buy

        

 83. å viseviser
  viste
  vist

  indicate, point out

        

 84. å hvilehenger
  hang/hengte
  hengt

  hang

        

 85. å handlehandler
  handlet
  handlet

  deal, act

        

 86. å oppsøkebesøker
  besøkte
  besøkt

  visit

        

 87. å trivesriver
  rev
  revet

  grate

        

 88. å tjenetjener
  tjente
  tjent

  earn

        

 89. å treffebrekker
  brakk
  brukket

  break

        

 90. å vekkeretter
  rettet
  rettet

  straighten, align

        

 91. å vinkevinker
  vinket
  vinket

  wave

        

 92. å væretrer
  trådte
  trådt

  tread, step

        

 93. å slengelever
  levde
  levd

  live, be alive

        

 94. å samarbeideomarbeider
  omarbeidet
  omarbeidet

  revise

        

 95. å kokekoker
  kokte
  kokt
  kok
  cook

        

 96. å snøsnør
  snødde
  snødd

  snow

        

 97. å seser

  sett
  se
  see, look

        

 98. å fotograferetrener
  trente
  trent

  train, work out

        

 99. å hetehenter
  hentet
  hentet
  hent
  get

        

 100. å beitesliter
  slet
  slitt

  toil

        

 101. å haror
  rodde
  rodd
  ro
  row

        

 102. å gliglir
  glei/gled
  glidd

  slide, glide

        

 103. å knytekaster
  kastet
  kastet

  cast

        

 104. å roser

  sett
  se
  see, look

        

 105. å røykeryker
  røk
  røket

  smoke

        

 106. å stillesmeller
  smelte
  smelt

  bang, smack

        

 107. å galelyder
  lød
  lydt

  sound

        

 108. å løftehører
  hørte
  hørt
  hør
  hear

        

 109. å skvetteskvetter
  skvettet
  skvettet

  splash

        

 110. å fornyefryser
  frøs
  frosset

  freeze

        

 111. å toretør
  torde
  tort

  dare

        

 112. å lekelever
  levde
  levd

  live, be alive

        

 113. å krypekryper
  krøp
  krøpet

  creep

        

 114. å pyntepynter
  pyntet
  pyntet

  decorate, trim

        

 115. å adlydeadlyder
  adlød
  adlydt

  obey

        

 116. å unnskyldeunnskylder
  unnskyldte
  unnskyldt

  excuse

        

 117. å søkesmører
  smurte
  smurt

  oil, lubricate

        

 118. å skrideskryter
  skrøt
  skrytt

  boast

        

 119. å grue seggruer seg
  grudde seg
  gruet

  dread

        

 120. å nytenyter
  nøt
  nytt

        

 121. å rekkerekker
  rakk
  rukket

  reach

        

 122. å skruror
  rodde
  rodd
  ro
  row

        

 123. å grillegriller
  grillet
  grillet

  grill

        

 124. å stristrir
  stred
  stridd

  struggle

        

 125. å bløblør
  blødde
  blødd
  blø
  bleed

        

 126. å bedøvebedøver
  bedøvet
  bedøvet

  drug

        

 127. å feiresiger
  seg
  seget

  ooze, seep

        

 128. å hendesender
  sendte
  sendt

  send

        

 129. å besøkebesøker
  besøkte
  besøkt

  visit

        

 130. å beståbestår
  besto(d)
  bestått

  pass (as in exam)

        

 131. å sigeligger

  ligget

  lie

        

 132. å strikkedrikker
  drakk
  drukket
  drikk
  drink

        

 133. å følgefølger
  fulgte
  fulgt
  følg
  follow

        

 134. å eieeier
  eide
  eid

  possess

        

 135. å vrivrir
  vred
  vridd

  twist

        

 136. å merkemerker
  merket
  merket

  mark

        

 137. å burdebør
  burde
  burdet

  ought to

        

 138. å bestillebestiller
  bestilte
  bestilt

  do, order

        

 139. å anbefalebetaler
  betalte
  betalt

  pay

        

 140. å bedrabedrar
  bedro
  bedratt

  cheat

        

 141. å spørresmører
  smurte
  smurt

  oil, lubricate

        

 142. å løsehører
  hørte
  hørt
  hør
  hear

        

 143. å badebanker
  banket
  banket

  beat, hit

        

 144. å kose segkoser seg
  koste seg
  kost seg

  enjoy yourself

        

 145. å greietrener
  trente
  trent

  train, work out

        

 146. å flyglir
  glei/gled
  glidd

  slide, glide

        

 147. å nekteventer
  ventet
  ventet
  vent
  wait

        

 148. å tabyr
  bød
  budt

  offer, bid

        

 149. å smilesmiler
  smilte
  smilt

  smile

        

 150. å smakemaser
  maste
  mast
  mas
  bother

        

 151. å tortureretorturerer
  torturerte
  torturert

  torture

        

 152. å trenetrener
  trente
  trent

  train, work out

        

 153. å prekepreker
  prekte
  prekt

  preach

        

 154. å hengesender
  sendte
  sendt

  send

        

 155. å holdeholder
  holdt
  holdt

  hold

        

 156. å diskuterediskuterer
  diskuterte
  diskutert

  discuss

        

 157. å tapetaper
  tapte
  tapt

  lose

        

 158. å drikkebringer
  brakte
  brakt

  bring

        

 159. å overtaleovertaler
  overtalte
  overtalt

  persuade

        

 160. å trotror
  trodde
  trodd

  think

        

 161. å rydderydder
  ryddet
  ryddet

  tidy

        

 162. å klareklarer
  klarte
  klart
  klar
  manage

        

 163. å gågir
  gav
  gitt
  gi
  give

        

 164. å synkesynker
  sank
  sunket

  sink

        

 165. å skjelvestjeler
  stjal
  stjålet

  steal

        

 166. å flykteflykter
  flyktet
  flyktet

  flee

        

 167. å telletenner
  tente
  tent

  light, ignite

        

 168. å låseslåss
  sloss
  slåss

  fight

        

 169. å voldtaforetar
  foretok
  foretatt

  undertake

        

 170. å stellesteller
  stelte
  stelt

  manage

        

 171. å avståplystrer
  plystret
  plystret

  whistle

        

 172. å bestemmebestemmer
  bestemte
  bestemt

  decide

        

 173. å ståstår
  stod
  stått
  stå
  stand

        

 174. å snyteskryter
  skrøt
  skrytt

  boast

        

 175. å tennekan
  kunne
  kunnet

  could

        

 176. å pekepeker
  pekte
  pekt

  point

        

 177. å rørerører
  rørte
  rørt
  rør
  stir

        

 178. å skifteskifter
  skiftet
  skiftet

  change, switch

        

 179. å gripegriper
  grep
  grepet

  grip

        

 180. å skytesitter
  satt
  sittet

  sit

        

 181. å frysespiser
  spiste
  spist

  eat

        

 182. å bedøveblør
  blødde
  blødd
  blø
  bleed

        

 183. å ønskeønsker
  ønsket
  ønsket

  wish

        

 184. å mistemister
  mistet
  mistet

  lose

        

 185. å korrigeretorturerer
  torturerte
  torturert

  torture

        

 186. å gjeldegrenser
  grenset
  grenset

  border

        

 187. å rensegrenser
  grenset
  grenset

  border

        

 188. å velgesverger
  sverget
  sverget

  swear

        

 189. å svingesvinger
  svingte
  svingt

  swing, brandish

        

 190. å svisier
  sa
  sagt

  say

        

 191. å nekeøker
  økte
  økt

  increase

        

 192. å kontrolleregratulerer
  gratulerte
  gratulert

  congratulate

        

 193. å klyvelyder
  lød
  lydt

  sound

        

 194. å fallegaler
  gol
  galt

  crow

        

 195. å klingeklinger
  klingte
  klingt

  sound

        

 196. å parkereleverer
  leverte
  levert

  give up

        

 197. å lytteslutter
  sluttet
  sluttet

  end, close

        

 198. å forklarelager
  laget
  laget

  prepare

        

 199. å bristebeiter
  beitet
  beitet

  graze

        

 200. å forkjøle segforteller
  fortalte
  fortalt

  tell

        

 201. å levereserverer
  serverte
  servert

  serve

        

 202. å voksevekker
  vekket
  vekket

  wake

        

 203. å sammenliknesammenlikner
  sammenliknet
  sammenliknet

  compare

        

 204. å råderåder
  rådet
  rådet

  recommend

        

 205. å omarbeideomarbeider
  omarbeidet
  omarbeidet

  revise

        

 206. å brekkeryker
  røk
  røket

  smoke

        

 207. å hyggelegger
  la
  lagt

  lay

        

 208. å brygrer
  gredde
  gredd
  gre
  comb

        

 209. å retteretter
  rettet
  rettet

  straighten, align

        

 210. å svaresviker
  svek
  sveket

  defraud, deceive

        

 211. å øveøker
  økte
  økt

  increase

        

 212. å inviterevinner
  vant
  vunnet

  win

        

 213. å dansetakker
  takket
  takket

  thank

        

 214. å beskrivebeskriver
  beskrev
  beskrevet
  beskriv
  describe

        

 215. å betalebetaler
  betalte
  betalt

  pay

        

 216. å lydelyder
  lød
  lydt

  sound

        

 217. å knipehiver
  hev
  hevet

  heave

        

 218. å pipeliker
  likte
  likt

  like

        

 219. å sluttebytter
  byttet
  byttet

  change, exchange

        

 220. å vinnevinner
  vant
  vunnet

  win

        

 221. å skylleskyller
  skylte
  skylt

  wash

        

 222. å møtehøster
  høstet
  høstet

  harvest

        

 223. å begynnebegynner
  begynte
  begynt

  begin

        

 224. å vikeviker
  vekket
  veket

  yield

        

 225. å føle segføler seg
  følte seg
  følt seg

  be, feel

        

 226. å tvingeringer
  ringte
  ringt
  ring
  ring

        

 227. å kunneskal
  skulle
  skullet

  shall, have to

        

 228. å sovnelover
  lovet
  lovet

  promise

        

 229. å gyvegraver
  grov
  gravd

  dig

        

 230. å leseleser
  leste
  lest

  read

        

 231. å vitevet
  visste
  visst

  know

        

 232. å glede seggleder seg
  gledet seg
  gledet seg

  look forward

        

 233. å gravegyver
  gjøv
  gjøvet

  fly

        

 234. å nyseeser
  este
  est

  rise

        

 235. å løpehåper
  håpet
  håpet

  hope

        

 236. å lånelåner
  lånte
  lånt

  loan

        

 237. å kvelekveler
  kvalte
  kvalt

  choke, strangle

        

 238. å betybetyr
  betydde
  betydd

  mean, signify

        

 239. å fylleteller
  talte
  talt

  count

        

 240. å målefyller
  fylte
  fylt

  fill

        

 241. å fortsettehoster
  hostet
  hostet

  cough

        

 242. å startestarter
  startet
  startet

  start

        

 243. å huskesmaker
  smaket
  smaket
  smak
  taste

        

 244. å gapetaper
  tapte
  tapt

  lose

        

 245. å giddegidder
  gadd
  giddet

  take the trouble

        

 246. å bobor
  bordde
  bordd
  bo
  live, reside

        

 247. å svergesverger
  sverget
  sverget

  swear

        

 248. å luftelufter
  luftet
  luftet

  air

        

 249. å beber
  ba(d)
  bedt
  be
  ask

        

 250. å ropekryper
  krøp
  krøpet

  creep

        

 251. å synessyn(e)s
  syntes
  syn(e)s

  think

        

 252. å behandletenker
  tenkte
  tenkt

  think

        

 253. å skjønnespør
  spurte
  spurt

  ask

        

 254. å leteleser
  leste
  lest

  read

        

 255. å bysyr
  sydde
  sydd

  sew, make

        

 256. å overskriveskryter
  skrøt
  skrytt

  boast

        

 257. å snakkesnakker
  snakket
  snakket
  snakk
  speak, talk

        

 258. å selgeselger
  solgte
  solgt

  sell

        

 259. å eteeter
  åt
  ett

  eat greedily

        

 260. å slåssslåss
  sloss
  slåss

  fight

        

 261. å fortelleforteller
  fortalte
  fortalt

  tell

        

 262. å verneverner
  vernet
  vernet

  preserve, defend

        

 263. å utføresmører
  smurte
  smurt

  oil, lubricate

        

 264. å leieleier
  leide
  leid

  hire

        

 265. å bæreer
  varmet
  vært

  be, exist

        

 266. å lærelærer
  lærte
  lært

  teach, learn

        

 267. å hentehenter
  hentet
  hentet
  hent
  get

        

 268. å ringeringer
  ringte
  ringt
  ring
  ring

        

 269. å overtaverner
  vernet
  vernet

  preserve, defend

        

 270. å kostekoker
  kokte
  kokt
  kok
  cook

        

 271. å forståforstår
  forstod
  forstått

  understand

        

 272. å stevnestevner
  stevnet
  stevnet

  summon

        

 273. å gnignir
  gned
  gnidd

  rub

        

 274. å gråtegråter
  gråt
  grått

  cry

        

 275. å gjøregjør
  gjorde
  gjort
  gjør
  do

        

 276. å luktenekter
  nektet
  nektet

  deny

        

 277. å stjeleskjelver
  skalv
  skjelvet

  tremble

        

 278. å beslåavslår
  avslo
  avslått

  repulse

        

 279. å reiseleier
  leide
  leid

  hire

        

 280. å sparkesviker
  svek
  sveket

  defraud, deceive

        

 281. å hindrehindrer
  hindret
  hindret

  prevent

        

 282. å springespringer
  sprang
  sprunget

  spring, leap

        

 283. å sisier
  sa
  sagt

  say

        

 284. å måtte
  måtte
  måttet

  have to

        

 285. å rekommanderebehandler
  behandlet
  behandlet

  handle

        

 286. å spikrespikrer
  spikret
  spikret
  spikre
  nail

        

 287. å studerestuderer
  studerte
  studert

  study

        

 288. å ririr
  red
  ridd

  ride

        

 289. å stikkestikker
  stakk
  stukket

  stick

        

 290. å villevil
  ville
  villet

  want to, will

        

 291. å hostehoster
  hostet
  hostet

  cough

        

 292. å tørketørker
  tørket
  tørket

  dry

        

 293. å giftegifter
  giftet
  giftet

  marry

        

 294. å spinnevinner
  vant
  vunnet

  win

        

 295. å dytteretter
  rettet
  rettet

  straighten, align

        

 296. å stemmestemmer
  stemte
  stemt

  vote, agree

        

 297. å sliteslutter
  sluttet
  sluttet

  end, close

        

 298. å sikteknyter
  knytet/knøt
  knytet/knytt

  tie

        

 299. å liggelytter
  lyttet
  lyttet

  listen

        

 300. å sagesager
  saget
  saget
  sag
  saw

        

 301. å flyteklyper
  kløp
  kløpet

  pinch

        

 302. å skriveskriver
  skrev
  skrevet
  skriv
  write

        

 303. å lygeleier
  leide
  leid

  hire

        

 304. å tretriver
  treiv
  trevet

  catch up, grab

        

 305. å gjettegjetter
  gjettet
  gjettet

  guess

        

 306. å føneføner
  fønte
  fønt

  blow dry

        

 307. å skjæreer
  varmet
  vært

  be, exist

        

 308. å brennekjenner
  kjente
  kjent

  feel

        

 309. å minkeminker
  minket
  minket

  decrease

        

 310. å lideligger

  ligget

  lie

        

 311. å bindebinder
  bandt
  bundet

  bind

        

 312. å rivelider
  led
  lidd

  suffer

        

 313. å jobbejobber
  jobbet
  jobbet

  work

        

 314. å putteheter
  het
  hett

  name

        

 315. å syngesynger
  sang
  sunget

  sing

        

 316. å strekkeskryter
  skrøt
  skrytt

  boast

        

 317. å lageklarer
  klarte
  klart
  klar
  manage

        

 318. å skulleskal
  skulle
  skullet

  shall, have to

        

 319. å gytegyter
  gjøt
  gytt

  spawn

        

 320. å avslåavslår
  avslo
  avslått

  repulse

        

 321. å håpehåper
  håpet
  håpet

  hope

        

 322. å lalar
  lot
  latt

  let, allow

        

 323. å knekkesniker
  snek
  sneket

  sneak

        

 324. å bankebanker
  banket
  banket

  beat, hit

        

 325. å arbeidereiser
  reiste
  reist

  travel

        

 326. å grensegrenser
  grenset
  grenset

  border

        

 327. å venteventer
  ventet
  ventet
  vent
  wait

        

 328. å bringeligger

  ligget

  lie

        

 329. å pakkevasker
  vasket
  vasket
  vask
  wash

        

 330. å ruskerusker
  rusket
  rusket

  pull

        

 331. å foreslåslår
  slo
  slått

  hit

        

 332. å lelar
  lot
  latt

  let, allow

        

 333. å lyvegyter
  gjøt
  gytt

  spawn

        

 334. å gregrer
  gredde
  gredd
  gre
  comb

        

 335. å spanderesynger
  sang
  sunget

  sing

        

 336. å foreneforener
  forente
  forent

  unite

        

 337. å pågripepågriper
  pågripet
  pågripet

  arrest

        

 338. å trengetrenger
  trengte
  trengt

  need

        

 339. å bearbeidebruker
  brukte
  brukt
  bruk
  use

        

 340. å spisespiser
  spiste
  spist

  eat

        

 341. å byggebygger
  bygde
  bygd

  build

        

 342. å hoppehopper
  hoppet
  hoppet

  jump

        

 343. å prøveprøver
  prøvde
  prøvd

  try, test

        

 344. å kommelover
  lovet
  lovet

  promise

        

 345. å finnefinner
  fant
  funnet
  finn
  find

        

 346. å gjentagjentar
  gjentok
  gjentatt

  repeat

        

 347. å pusseputter
  puttet
  puttet

  put

        

 348. å varmevarmer
  varmet
  varmet

  warm

        

 349. å klappeklarer
  klarte
  klart
  klar
  manage

        

 350. å spillebestiller
  bestilte
  bestilt

  do, order

        

 351. å masemaser
  maste
  mast
  mas
  bother

        

 352. å kjennetenner
  tente
  tent

  light, ignite

        

 353. å likeliker
  likte
  likt

  like

        

 354. å drabedrar
  bedro
  bedratt

  cheat

        

 355. å gysegyser
  gjøs
  gyst

  shudder

        

 356. å vaskevasker
  vasket
  vasket
  vask
  wash

        

 357. å savnesavner
  savnet
  savnet

  lack

        

 358. å undersøkeundersøker
  undersøkte
  undersøkt

  examine

        

 359. å svikeviker
  vekket
  veket

  yield

        

 360. å demokratiserekopierer
  kopierte
  kopiert

  copy

        

 361. å evangelisereevangeliserer
  evangeliserte
  evangelisert

  evangelize

        

 362. å syflyr
  fløy
  fløyet

  fly

        

 363. å representerespretter
  spratt
  sprettet

  bounce

        

 364. å hjelpeheter
  het
  hett

  name

        

 365. å rydde avdytter
  dyttet
  dyttet
  dytt
  push

        

 366. å plombereklarer
  klarte
  klart
  klar
  manage

        

 367. å fleipefleiper
  fleipte
  fleipt

  joke

        

 368. å sovesover
  sov
  sovet

  sleep

        

 369. å eseeter
  åt
  ett

  eat greedily

        

 370. å rykeryker
  røk
  røket

  smoke

        

 371. å fågrer
  gredde
  gredd
  gre
  comb

        

 372. å sendesender
  sendte
  sendt

  send

        

 373. å forlatesliter
  slet
  slitt

  toil

        

 374. å høreklarer
  klarte
  klart
  klar
  manage

        

 375. å stigesniker
  snek
  sneket

  sneak

        

 376. å servereserverer
  serverte
  servert

  serve

        

 377. å syklesikter
  siktet
  siktet
  sikt
  aim

        

 378. å sprekkesprekker
  sprakk
  sprukket

  crack, burst