NAME

Question types


Start with


Question limit

of 378 available terms

Print test

377 Matching questions

 1. hygger
  hygget
  hygget

  comfort
 2. samarbeider
  samarbeidet
  samarbeidet

  work together
 3. forteller
  fortalte
  fortalt

  tell
 4. snegler
  sneglet
  sneglet

  move slowly
 5. tilbyr
  tilbød
  tilbudt

  offer
 6. lyver
  løy
  løyet

  tell a lie
 7. verner
  vernet
  vernet

  preserve, defend
 8. gratulerer
  gratulerte
  gratulert

  congratulate
 9. tørker
  tørket
  tørket

  dry
 10. føner
  fønte
  fønt

  blow dry
 11. kontakterer
  kontakterte
  kontaktert

  contact
 12. skyter
  skjøt
  skutt

  shoot
 13. underskriver
  underskrev
  underskrevet

  sign
 14. kjøper
  kjøpte
  kjøpt
  kjøp
  buy
 15. lukter
  luktet
  luktet

  smell
 16. griller
  grillet
  grillet

  grill
 17. skriver
  skrev
  skrevet
  skriv
  write
 18. stopper
  stoppet
  stoppet
  stopp
  stop
 19. knyter
  knytet/knøt
  knytet/knytt

  tie
 20. bærer
  bar
  båret

  bear, endure
 21. vinker
  vinket
  vinket

  wave
 22. trer
  trådte
  trådt

  tread, step
 23. skjelver
  skalv
  skjelvet

  tremble
 24. rekommanderer
  rekommanderte
  rekommandert

  register
 25. bør
  burde
  burdet

  ought to
 26. hoster
  hostet
  hostet

  cough
 27. kaster
  kastet
  kastet

  cast
 28. låner
  lånte
  lånt

  loan
 29. forsvinner
  forsvant
  forsvunnet

  disappear
 30. smører
  smurte
  smurt

  oil, lubricate
 31. trenger
  trengte
  trengt

  need
 32. finner
  fant
  funnet
  finn
  find
 33. trener
  trente
  trent

  train, work out
 34. går
  gikk
  gått

  go, walk
 35. sprekker
  sprakk
  sprukket

  crack, burst
 36. demokratiserer
  demokratiserte
  demokratisert

  democratize
 37. besøker
  besøkte
  besøkt

  visit
 38. fisker
  fisket
  fisket

  fish
 39. hilser
  hilste
  hilst

  greet
 40. lufter
  luftet
  luftet

  air
 41. skifter
  skiftet
  skiftet

  change, switch
 42. griper
  grep
  grepet

  grip
 43. plystrer
  plystret
  plystret

  whistle
 44. består
  besto(d)
  bestått

  pass (as in exam)
 45. leter
  lette
  lett
  let
  search
 46. kommer
  kom
  kommet
  kom
  come
 47. overtar
  overtok
  overtatt

  take over
 48. slipper
  slapp
  sluppet

  drop
 49. fleiper
  fleipte
  fleipt

  joke
 50. kveler
  kvalte
  kvalt

  choke, strangle
 51. knekker
  knakk
  knekt

  crack
 52. maser
  maste
  mast
  mas
  bother
 53. reparerer
  reparerte
  reparert

  repair
 54. henter
  hentet
  hentet
  hent
  get
 55. kryper
  krøp
  krøpet

  creep
 56. retter
  rettet
  rettet

  straighten, align
 57. diskuterer
  diskuterte
  diskutert

  discuss
 58. stiller
  stilte
  stilt

  put, place
 59. overnatter
  overnattet
  overnattet

  spend the night
 60. hopper
  hoppet
  hoppet

  jump
 61. råder
  rådet
  rådet

  recommend
 62. sparker
  sparket
  sparket
  spark
  kick
 63. sniker
  snek
  sneket

  sneak
 64. ligger

  ligget

  lie
 65. omarbeider
  omarbeidet
  omarbeidet

  revise
 66. betaler
  betalte
  betalt

  pay
 67. setter
  satte
  satt
  sett
  set
 68. rydder
  ryddet
  ryddet

  tidy
 69. gråter
  gråt
  grått

  cry
 70. sammenlikner
  sammenliknet
  sammenliknet

  compare
 71. tenner
  tente
  tent

  light, ignite
 72. repeterer
  repeterte
  repetert

  repeat, revise
 73. byr
  bød
  budt

  offer, bid
 74. reiser
  reiste
  reist

  travel
 75. sovner
  sovnet
  sovnet

  fall asleep
 76. viser
  viste
  vist

  indicate, point out
 77. grer
  gredde
  gredd
  gre
  comb
 78. står
  stod
  stått
  stå
  stand
 79. forkjøler seg
  forkjølet seg
  forkjølt seg

  catch a cold
 80. brenner
  brente
  brent

  burn
 81. leker
  lekte
  lekt
  lek
  play
 82. sminker
  sminket
  sminket

  apply make up
 83. svømmer
  svømte
  svømt

  swim
 84. blåser
  blåste
  blåst

  blow
 85. ringer
  ringte
  ringt
  ring
  ring
 86. piper
  pe(i)p
  pepet

  wheeze
 87. dusjer
  dusjet
  dusjet

  shower
 88. rydder av
  ryddet av
  ryddet av

  clear away, remove
 89. sender
  sendte
  sendt

  send
 90. torturerer
  torturerte
  torturert

  torture
 91. løper
  løp
  løpt

  run
 92. neker
  nekte
  nekt
 93. drar
  drog
  dradd/dratt

  go / drag
 94. siger
  seg
  seget

  ooze, seep
 95. pynter
  pyntet
  pyntet

  decorate, trim
 96. banker
  banket
  banket

  beat, hit
 97. takker
  takket
  takket

  thank
 98. tør
  torde
  tort

  dare
 99. plomberer
  plomberte
  plombert

  stop, seal
 100. inviterer
  inviterte
  invitert

  invite
 101. strekker
  strakk
  strukket

  stretch
 102. hiver
  hev
  hevet

  heave
 103. gjør
  gjorde
  gjort
  gjør
  do
 104. klyver
  kløv
  kløvet

  climb
 105. kalkulerer
  kalkulerte
  kalkulert

  calculate
 106. flyter
  fløt
  flytt

  float
 107. dyrker
  dyrket
  dyrket

  cultivate
 108. utslår
  utslo
  utslått

  hanging down, down
 109. selger
  solgte
  solgt

  sell
 110. beslår
  beslo
  beslått

  mount
 111. gyver
  gjøv
  gjøvet

  fly
 112. synger
  sang
  sunget

  sing
 113. overtaler
  overtalte
  overtalt

  persuade
 114. skyller
  skylte
  skylt

  wash
 115. gir
  gav
  gitt
  gi
  give
 116. fotograferer
  fotograferte
  fotografert

  photograph
 117. sier
  sa
  sagt

  say
 118. gnager
  gnog
  gnaget

  gnaw
 119. smaker
  smaket
  smaket
  smak
  taste
 120. lar
  lot
  latt

  let, allow
 121. jobber
  jobbet
  jobbet

  work
 122. sikter
  siktet
  siktet
  sikt
  aim
 123. drømmer
  drømte
  drømt

  dream
 124. smitter
  smittet
  smittet

  infect
 125. minker
  minket
  minket

  decrease
 126. føler seg
  følte seg
  følt seg

  be, feel
 127. triver
  treiv
  trevet

  catch up, grab
 128. følger
  fulgte
  fulgt
  følg
  follow
 129. øver
  øvde
  øvd

  practise
 130. hviler
  hvilte
  hvilt

  rest
 131. vinner
  vant
  vunnet

  win
 132. bader
  badet
  badet
  bad
  bath
 133. kjører
  kjørte
  kjørt
  kjør
  drive
 134. kler
  kledde
  kledd
  kle
  dress, clothe
 135. lider
  led
  lidd

  suffer
 136. skrider
  skred
  skredet

  proceed
 137. tjener
  tjente
  tjent

  earn
 138. merker
  merket
  merket

  mark
 139. steller
  stelte
  stelt

  manage
 140. foreslår
  foreslo
  foreslått

  suggest
 141. peker
  pekte
  pekt

  point
 142. kan
  kunne
  kunnet

  could
 143. ansetter
  ansatte
  ansatt

  employ
 144. slåss
  sloss
  slåss

  fight
 145. anbefaler
  anbefalte
  anbefalt

  recommend
 146. eser
  este
  est

  rise
 147. passer
  passet
  passet

  fit
 148. spør
  spurte
  spurt

  ask
 149. hjelper
  hjalp
  hjulpet
  hjelp
  help
 150. bryter
  brøt
  brutt

  violate, break
 151. holder
  holdt
  holdt

  hold
 152. nyser
  nøs
  nyst

  sneeze
 153. stjeler
  stjal
  stjålet

  steal
 154. lyger
  løy
  løyet

  tell a lie
 155. bedøver
  bedøvet
  bedøvet

  drug
 156. putter
  puttet
  puttet

  put
 157. leier
  leide
  leid

  hire
 158. gaper
  gapte
  gapt

  gape
 159. synker
  sank
  sunket

  sink
 160. gleder seg
  gledet seg
  gledet seg

  look forward
 161. gruer seg
  grudde seg
  gruet

  dread
 162. feirer
  feiret
  feiret

  celebrate
 163. snakker
  snakket
  snakket
  snakk
  speak, talk
 164. fyller
  fylte
  fylt

  fill
 165. overskriver
  overskrev
  overskrevet

  sign
 166. lytter
  lyttet
  lyttet

  listen
 167. fortsetter
  fortsatte
  fortsatt

  continue
 168. lyder
  lød
  lydt

  sound
 169. sitter
  satt
  sittet

  sit
 170. ber
  ba(d)
  bedt
  be
  ask
 171. låser
  låste
  låst

  lock
 172. løfter
  løftet
  løftet

  lift
 173. bygger
  bygde
  bygd

  build
 174. teller
  talte
  talt

  count
 175. gifter
  giftet
  giftet

  marry
 176. velger
  valgte
  valgt

  select
 177. bringer
  brakte
  brakt

  bring
 178. gjelder
  gjaldt
  gjeldt

  to be worth
 179. beskriver
  beskrev
  beskrevet
  beskriv
  describe
 180. snør
  snødde
  snødd

  snow
 181. bryr
  brydde
  brydd

  bother
 182. sager
  saget
  saget
  sag
  saw
 183. graver
  grov
  gravd

  dig
 184. avslår
  avslo
  avslått

  repulse
 185. tapper
  tappet
  tappet

  tap, draw
 186. har
  hadde
  hatt
  ha
  have
 187. skynder
  skyndte
  skyndet

  hasten
 188. springer
  sprang
  sprunget

  spring, leap
 189. vokser
  vokste
  vokst

  grow, increase
 190. bruker
  brukte
  brukt
  bruk
  use
 191. steker
  stekte
  stekt

  roast, fry, bake
 192. river
  rev
  revet

  grate
 193. glir
  glei/gled
  glidd

  slide, glide
 194. røyker
  røykte
  røykt

  smoke
 195. vrir
  vred
  vridd

  twist
 196. slår
  slo
  slått

  hit
 197. handler
  handlet
  handlet

  deal, act
 198. koster
  kostet
  kostet

  cost
 199. arbeider
  arbeidet
  arbeidet
  arbeid
  work
 200. brekker
  brakk
  brukket

  break
 201. klipper
  klipte
  klipt
  klipp
  cut, clip
 202. hører
  hørte
  hørt
  hør
  hear
 203. søker
  søkte
  søkt

  apply, seek
 204. ryker
  røk
  røket

  smoke
 205. beiter
  beitet
  beitet

  graze
 206. leverer
  leverte
  levert

  give up
 207. representerer
  representerte
  representert

  represent
 208. bjeffer
  bjeffet
  bjeffet

  bark, yap
 209. eter
  åt
  ett

  eat greedily
 210. gjetter
  gjettet
  gjettet

  guess
 211. sliter
  slet
  slitt

  toil
 212. spikrer
  spikret
  spikret
  spikre
  nail
 213. bearbeider
  bearbeidet
  bearbeidet

  adapt
 214. møter
  møtte
  møtt

  meet
 215. heter
  het
  hett

  name
 216. adlyder
  adlød
  adlydt

  obey
 217. svir
  sved
  svidd

  burn
 218. syr
  sydde
  sydd

  sew, make
 219. overdriver
  overdrev
  overdrevet

  exaggerate
 220. slenger
  slengte
  slengt

  throw
 221. syn(e)s
  syntes
  syn(e)s

  think
 222. starter
  startet
  startet

  start
 223. sverger
  sverget
  sverget

  swear
 224. rusker
  rusket
  rusket

  pull
 225. regner
  regnet
  renget

  rain
 226. hender
  hendte
  hendt

  occur
 227. bedrar
  bedro
  bedratt

  cheat
 228. forener
  forente
  forent

  unite
 229. serverer
  serverte
  servert

  serve
 230. utarbeider
  utarbeidet
  utarbeidet

  prepare, work out
 231. blør
  blødde
  blødd
  blø
  bleed
 232. binder
  bandt
  bundet

  bind
 233. fosser
  fosset
  fosset

  gush
 234. forklarer
  forklarte
  forklart

  explain
 235. svarer
  svarte
  svart

  answer, reply
 236. svinger
  svingte
  svingt

  swing, brandish
 237. ror
  rodde
  rodd
  ro
  row
 238. ser

  sett
  se
  see, look
 239. koser seg
  koste seg
  kost seg

  enjoy yourself
 240. smiler
  smilte
  smilt

  smile
 241. tvinger
  tvang
  tvunget

  force, compel

 242. måtte
  måttet

  have to
 243. gidder
  gadd
  giddet

  take the trouble
 244. skjærer
  skar
  skåret

  cut
 245. smeller
  smelte
  smelt

  bang, smack
 246. danser
  danset
  danset
  dans
  dance
 247. glemmer
  glemte
  glemt
  glem
  forget
 248. pakker
  pakket
  pakket

  pack
 249. klinger
  klingte
  klingt

  sound
 250. preker
  prekte
  prekt

  preach
 251. nekter
  nektet
  nektet

  deny
 252. viker
  vekket
  veket

  yield
 253. grenser
  grenset
  grenset

  border
 254. fornyer
  fornyet
  fornyet

  renew
 255. gjentar
  gjentok
  gjentatt

  repeat
 256. unnskylder
  unnskyldte
  unnskyldt

  excuse
 257. ler
  lot
  ledd
  le
  laugh
 258. sparer
  sparte
  spart
  spar
  save, be economical
 259. våkner
  våknet
  våknet

  wake, awaken
 260. spiser
  spiste
  spist

  eat
 261. barberer
  barberte
  barbert

  shave
 262. lover
  lovet
  lovet

  promise
 263. flyr
  fløy
  fløyet

  fly
 264. bytter
  byttet
  byttet

  change, exchange
 265. blir
  ble
  blitt
  bli
  be
 266. kjenner
  kjente
  kjent

  feel
 267. legger
  la
  lagt

  lay
 268. faller
  falt
  falt

  fall
 269. prøver
  prøvde
  prøvd

  try, test
 270. nyter
  nøt
  nytt
 271. stryker
  strøk
  strøket

  stroke
 272. bestiller
  bestilte
  bestilt

  do, order
 273. pusser
  pusset
  pusset

  clean, polish
 274. lager
  laget
  laget

  prepare
 275. varmer
  varmet
  varmet

  warm
 276. skal
  skulle
  skullet

  shall, have to
 277. vekker
  vekket
  vekket

  wake
 278. spanderer
  spanderte
  spandert
  spander
  spend
 279. drikker
  drakk
  drukket
  drikk
  drink
 280. sykler
  syklet
  syklet
  sykle
  cycle
 281. biter
  betalte
  bit

  bite
 282. skryter
  skrøt
  skrytt

  boast
 283. treffer
  traff
  truffet

  meet
 284. lever
  levde
  levd

  live, be alive
 285. renser
  renset
  renset

  clean
 286. pågriper
  pågripet
  pågripet

  arrest
 287. høster
  høstet
  høstet

  harvest
 288. liker
  likte
  likt

  like
 289. koker
  kokte
  kokt
  kok
  cook
 290. foretar
  foretok
  foretatt

  undertake
 291. bor
  bordde
  bordd
  bo
  live, reside
 292. spiller
  spilte
  spilt

  play
 293. leser
  leste
  lest

  read
 294. klarer
  klarte
  klart
  klar
  manage
 295. bestemmer
  bestemte
  bestemt

  decide
 296. driver
  drev
  drevet

  drive, operate
 297. veier
  veide
  veid

  weigh
 298. pleier
  pleide
  pleid

  look after
 299. stevner
  stevnet
  stevnet

  summon
 300. kopierer
  kopierte
  kopiert

  copy
 301. eier
  eide
  eid

  possess
 302. stiger
  steg
  steget

  climb
 303. tror
  trodde
  trodd

  think
 304. hindrer
  hindret
  hindret

  prevent
 305. slutter
  sluttet
  sluttet

  end, close
 306. sviker
  svek
  sveket

  defraud, deceive
 307. løser
  løste
  løst
  løs
  loosen
 308. tar
  tok
  tatt
  ta
  take
 309. klapper
  klappet
  klappet

  clap
 310. tenker
  tenkte
  tenkt

  think
 311. stikker
  stakk
  stukket

  stick
 312. venter
  ventet
  ventet
  vent
  wait
 313. skrur
  skrudde
  skrudd
  skru
  screw
 314. hogger
  hogg
  hogd

  cut, chop
 315. sover
  sov
  sovet

  sleep
 316. utfører
  utførte
  utført

  export, perform
 317. strir
  stred
  stridd

  struggle
 318. måler
  målte
  målt

  measure
 319. forlater
  forlot
  forlatt

  forgive
 320. oppsøker
  oppsøkte
  oppsøkt

  look up
 321. kontrollerer
  kontrollerte
  kontrollert

  control
 322. greier
  greide
  greid

  manage, cope with
 323. klyper
  kløp
  kløpet

  pinch
 324. triv(e)s
  trivdes
  triv(e)s

  thrive, happy
 325. gyter
  gjøt
  gytt

  spawn
 326. vet
  visste
  visst

  know
 327. henger
  hang/hengte
  hengt

  hang
 328. spinner
  spant
  spunnet

  spin
 329. er
  varmet
  vært

  be, exist
 330. studerer
  studerte
  studert

  study
 331. deler
  delte
  delt

  divide
 332. skvetter
  skvettet
  skvettet

  splash
 333. føder
  fødte
  født

  bear, give birth to
 334. snyter
  snøt
  snytt

  cheat
 335. rir
  red
  ridd

  ride
 336. roper
  ropte
  ropt
  rop
  call, shout
 337. øker
  økte
  økt

  increase
 338. stemmer
  stemte
  stemt

  vote, agree
 339. undersøker
  undersøkte
  undersøkt

  examine
 340. strikker
  strikket
  strikket

  knit
 341. savner
  savnet
  savnet

  lack
 342. ønsker
  ønsket
  ønsket

  wish
 343. skyver
  skøv
  skutt

  push, shove
 344. får
  fikk
  fått

  get
 345. flykter
  flyktet
  flyktet

  flee
 346. rekker
  rakk
  rukket

  reach
 347. håper
  håpet
  håpet

  hope
 348. husker
  husket
  husket

  remember
 349. vil
  ville
  villet

  want to, will
 350. blander
  blandet
  blandet

  blend, mix
 351. vasker
  vasket
  vasket
  vask
  wash
 352. galer
  gol
  galt

  crow
 353. rører
  rørte
  rørt
  rør
  stir
 354. skjer
  skjedde
  skjedd

  happen
 355. evangeliserer
  evangeliserte
  evangelisert

  evangelize
 356. kniper
  knep
  knepet

  pinch
 357. gyser
  gjøs
  gyst

  shudder
 358. voldtar
  voldtok
  voldtatt

  rape
 359. begynner
  begynte
  begynt

  begin
 360. gnir
  gned
  gnidd

  rub
 361. avstår
  avstod
  avstatt

  cede
 362. tigger
  tagg
  tigget

  beg
 363. spretter
  spratt
  sprettet

  bounce
 364. betyr
  betydde
  betydd

  mean, signify
 365. skjønner
  skjønte
  skjønt

  understand
 366. forstår
  forstod
  forstått

  understand
 367. griner
  grein
  grint

  fret
 368. behandler
  behandlet
  behandlet

  handle
 369. taper
  tapte
  tapt

  lose
 370. flytter
  flyttet
  flyttet

  move
 371. brister
  brast
  bristet

  burst
 372. parkerer
  parkerte
  parkert
  parker
  park
 373. dytter
  dyttet
  dyttet
  dytt
  push
 374. lærer
  lærte
  lært

  teach, learn
 375. korrigerer
  korrigerte
  korrigert

  correct
 376. fryser
  frøs
  frosset

  freeze
 377. mister
  mistet
  mistet

  lose
 1. a å stjele
 2. b å røyke
 3. c å overtale
 4. d å feire
 5. e å søke
 6. f å rette
 7. g å bade
 8. h å føde
 9. i å nyte
 10. j å skynde
 11. k å anbefale
 12. l å synge
 13. m å utarbeide
 14. n å trives
 15. o å hogge
 16. p å behandle
 17. q å forstå
 18. r å vekke
 19. s å foreslå
 20. t å prøve
 21. u å hete
 22. v å gidde
 23. w å skulle
 24. x å rydde av
 25. y å torturere
 26. z å varme
 27. aa å blande
 28. ab å nekte
 29. ac å ryke
 30. ad å snyte
 31. ae å slippe
 32. af å vente
 33. ag å sende
 34. ah å skru
 35. ai å brenne
 36. aj å kvele
 37. ak å møte
 38. al å arbeide
 39. am å spikre
 40. an å la
 41. ao å gyte
 42. ap å bo
 43. aq flytte
 44. ar å binde
 45. as å skifte
 46. at å sprekke
 47. au å hjelpe
 48. av å gni
 49. aw å lytte
 50. ax å bryte
 51. ay å gli
 52. az å trive
 53. ba å koke
 54. bb å bjeffe
 55. bc å sovne
 56. bd å løpe
 57. be å beslå
 58. bf å ri
 59. bg å ligge
 60. bh å sy
 61. bi å klype
 62. bj å eie
 63. bk å slutte
 64. bl å handle
 65. bm å vise
 66. bn å korrigere
 67. bo å drømme
 68. bp å fly
 69. bq å stige
 70. br å peke
 71. bs å lufte
 72. bt å dytte
 73. bu å tørke
 74. bv å lage
 75. bw å klyve
 76. bx å kopiere
 77. by å telle
 78. bz å se
 79. ca å utføre
 80. cb å ansette
 81. cc å lære
 82. cd å henge
 83. ce å skylle
 84. cf å brekke
 85. cg å glemme
 86. ch å bestå
 87. ci å svømme
 88. cj å kle
 89. ck å vinne
 90. cl å levere
 91. cm å tenne
 92. cn å spinne
 93. co å samarbeide
 94. cp å kaste
 95. cq å løfte
 96. cr å utslå
 97. cs å snø
 98. ct å sparke
 99. cu å låse
 100. cv å stå
 101. cw å hilse
 102. cx å lide
 103. cy å svi
 104. cz å spise
 105. da å sprette
 106. db å dra
 107. dc å skjære
 108. dd å fleipe
 109. de å sige
 110. df å skjønne
 111. dg å banke
 112. dh å snike
 113. di å diskutere
 114. dj å fosse
 115. dk å synes
 116. dl å gå
 117. dm å savne
 118. dn å vri
 119. do å nyse
 120. dp å studere
 121. dq å gjenta
 122. dr å snegle
 123. ds å avstå
 124. dt å tjene
 125. du å ha
 126. dv å overskrive
 127. dw å spandere
 128. dx å røre
 129. dy å lyde
 130. dz å tilby
 131. ea å låne
 132. eb å våkne
 133. ec å beite
 134. ed å bety
 135. ee å stryke
 136. ef å spille
 137. eg å stoppe
 138. eh å kunne
 139. ei å forklare
 140. ej å tenke
 141. ek å smile
 142. el å drikke
 143. em å leve
 144. en å sykle
 145. eo å forsvinne
 146. ep å bedøve
 147. eq å følge
 148. er å barbere
 149. es å bruke
 150. et å burde
 151. eu å trene
 152. ev å holde
 153. ew å skvette
 154. ex å pakke
 155. ey å bygge
 156. ez å hende
 157. fa å greie
 158. fb å vite
 159. fc å tigge
 160. fd å ete
 161. fe å kjenne
 162. ff å neke
 163. fg å knyte
 164. fh å sitte
 165. fi å fiske
 166. fj å sverge
 167. fk å sammenlikne
 168. fl å sikte
 169. fm å overta
 170. fn å ta
 171. fo å reise
 172. fp å smelle
 173. fq å stri
 174. fr å flykte
 175. fs å takke
 176. ft å tore
 177. fu å løse
 178. fv å ese
 179. fw å parkere
 180. fx å forlate
 181. fy å koste
 182. fz å måle
 183. ga å gratulere
 184. gb å stelle
 185. gc å grille
 186. gd å vaske
 187. ge å steke
 188. gf å slenge
 189. gg å klinge
 190. gh å invitere
 191. gi å fotografere
 192. gj å krype
 193. gk å klare
 194. gl å være
 195. gm å slå
 196. gn å svike
 197. go å merke
 198. gp å fortelle
 199. gq å vokse
 200. gr å unnskylde
 201. gs å rive
 202. gt å danse
 203. gu å like
 204. gv å foreta
 205. gw å velge
 206. gx å forene
 207. gy å glede seg
 208. gz å pågripe
 209. ha å gape
 210. hb å by
 211. hc å love
 212. hd å plombere
 213. he å bære
 214. hf å repetere
 215. hg å starte
 216. hh å smitte
 217. hi å lukte
 218. hj å bry
 219. hk å treffe
 220. hl å overdrive
 221. hm å rope
 222. hn å preke
 223. ho å snakke
 224. hp å bestille
 225. hq å grave
 226. hr å springe
 227. hs å hindre
 228. ht å rekke
 229. hu å bearbeide
 230. hv å oppsøke
 231. hw å stikke
 232. hx å representere
 233. hy å vinke
 234. hz å hive
 235. ia å overnatte
 236. ib å blø
 237. ic å pleie
 238. id å ønske
 239. ie å håpe
 240. if å bringe
 241. ig å ruske
 242. ih å synke
 243. ii å kalkulere
 244. ij å reparere
 245. ik å bli
 246. il å sette
 247. im å sminke
 248. in å regne
 249. io å drive
 250. ip å skje
 251. iq å høre
 252. ir å tvinge
 253. is å hoste
 254. it å fryse
 255. iu å strikke
 256. iv å hente
 257. iw å avslå
 258. ix å lese
 259. iy å rekommandere
 260. iz å dyrke
 261. ja å slite
 262. jb å ville
 263. jc å klappe
 264. jd å le
 265. je å kontrollere
 266. jf å øke
 267. jg å omarbeide
 268. jh å fortsette
 269. ji å lyge
 270. jj å kontaktere
 271. jk å begynne
 272. jl å passe
 273. jm å tre
 274. jn å knekke
 275. jo å undersøke
 276. jp å gale
 277. jq å hvile
 278. jr å gnage
 279. js å gi
 280. jt å gripe
 281. ju å evangelisere
 282. jv å gjelde
 283. jw å svare
 284. jx å føne
 285. jy å servere
 286. jz å lete
 287. ka å smake
 288. kb å huske
 289. kc å føle seg
 290. kd å tape
 291. ke å minke
 292. kf å slåss
 293. kg å komme
 294. kh å spare
 295. ki å skjelve
 296. kj å få
 297. kk å skride
 298. kl å dusje
 299. km å forkjøle seg
 300. kn å skyve
 301. ko å vike
 302. kp å knipe
 303. kq å legge
 304. kr å pusse
 305. ks å besøke
 306. kt å skrive
 307. ku å stevne
 308. kv å bite
 309. kw å trenge
 310. kx å stille
 311. ky å grine
 312. kz å smøre
 313. la å kjøpe
 314. lb å jobbe
 315. lc å grense
 316. ld å høste
 317. le underskrive
 318. lf å bedra
 319. lg å voldta
 320. lh å grue seg
 321. li å hoppe
 322. lj å plystre
 323. lk å betale
 324. ll å fornye
 325. lm å briste
 326. ln å veie
 327. lo å bestemme
 328. lp å svinge
 329. lq å pipe
 330. lr å sage
 331. ls å gyve
 332. lt å skyte
 333. lu å kjøre
 334. lv å ringe
 335. lw å råde
 336. lx å tro
 337. ly å rydde
 338. lz å adlyde
 339. ma å selge
 340. mb å fylle
 341. mc å lyve
 342. md å strekke
 343. me å miste
 344. mf å be
 345. mg å dele
 346. mh å gre
 347. mi å putte
 348. mj å tappe
 349. mk å pynte
 350. ml å bytte
 351. mm å gjette
 352. mn å falle
 353. mo å måtte
 354. mp å hygge
 355. mq å finne
 356. mr å demokratisere
 357. ms å beskrive
 358. mt å gyse
 359. mu å rense
 360. mv å spørre
 361. mw å gråte
 362. mx å ro
 363. my å blåse
 364. mz å kose seg
 365. na å verne
 366. nb å skryte
 367. nc å gifte
 368. nd å leie
 369. ne å leke
 370. nf å stemme
 371. ng å øve
 372. nh å mase
 373. ni å sove
 374. nj å gjøre
 375. nk å klippe
 376. nl å flyte
 377. nm å si