NAME

Question types


Start with


Question limit

of 241 available terms

Print test

241 True/False questions

 1. be šomar ráftánfinish (tr.)

        

 2. aváz khandánsing

        

 3. dozdi kárdánsteal

        

 4. so'al kárdánsign

        

 5. hazer kárdánload; burden

        

 6. bástári šodánbe bedridden

        

 7. bidar šodánseparate (intr.)

        

 8. ezdevaj kárdánget married

        

 9. amade šodánopen (intr.)

        

 10. penhan kárdánhide (tr.); conceal

        

 11. sader šodánbe exported

        

 12. ásir kárdáncapture; imprison

        

 13. be doniyá amádánbe born; come into the world

        

 14. ehsas kárdánfeel

        

 15. támaša kárdánwatch; view

        

 16. tákhrib kárdánexcite

        

 17. eštebah kárdánmake a mistake

        

 18. yad gereftánlearn

        

 19. mosahebe kárdánexchange

        

 20. ekhtar kárdánhide (tr.); conceal

        

 21. aram kárdánwake up (tr.)

        

 22. támam kárdánapply; request

        

 23. tásadof kárdáncollide

        

 24. estekhdam kárdánget married

        

 25. márbut budánconcern

        

 26. tádris kárdáninstruct; teach

        

 27. ehdas šodánbe built

        

 28. bazdašt kárdándetain; imprison

        

 29. defa' kárdánargue

        

 30. násihát kárdánannoy; irritate

        

 31. ezafe kárdánincrease; add

        

 32. ranándegi kárdáncancel

        

 33. tárjome kárdáninstruct; teach

        

 34. táqaza kárdánjoin (i.e. something to s.thing else)

        

 35. entezar kešidánexpect

        

 36. vaqe' šodánhappen; occur

        

 37. dástgir kárdáninvade

        

 38. cap kárdánmanage; supervise

        

 39. vared šodánappear

        

 40. kám kárdánlessen

        

 41. pás dadánend (tr.)

        

 42. arezu daštánhope; wish

        

 43. tákhliye kárdánexcite

        

 44. ehtiyaj daštán (be)need

        

 45. edare kárdánrent; hire

        

 46. be khátár ándakhtánwarn

        

 47. máze kárdánspread

        

 48. motá'ájjeb kárdánsurprise (someone)

        

 49. ežar daštánstate

        

 50. árusi kárdánsatisfy

        

 51. narahát šodánbecome upset

        

 52. motale'e kárdánstudy (e.g. a book)

        

 53. razi kárdáncopy

        

 54. pásándaz kárdánsave (i.e. money)

        

 55. rah ráftánload; burden

        

 56. gárdeš kárdántravel; go for a walk

        

 57. entezar daštánexpect

        

 58. eyjab kárdánnecessitate

        

 59. estefade kárdánuse

        

 60. táláf kárdánuse; consume

        

 61. pás gereftánbring back

        

 62. tášviq kárdándivide

        

 63. ejaze dadánteach

        

 64. be dást avárdánfind

        

 65. sefareš kárdánorder (e.g. a book by post)

        

 66. bu dadánteach

        

 67. sohbát kárdánprove

        

 68. táhdid kárdánthreaten

        

 69. mottáhám kárdánwaste

        

 70. kánsel kárdánjoin (i.e. something to s.thing else)

        

 71. bar kárdánload; burden

        

 72. zendegi kárdánfind

        

 73. qárz dadánmove; shake

        

 74. vared kárdánrent; hire

        

 75. negáran budánbe worried

        

 76. yad dadángive back

        

 77. zaher šodánbe exported

        

 78. motá'ássef budánbe sorry

        

 79. qábul kárdánjoin (i.e. something to s.thing else)

        

 80. jostoju kárdánsearch

        

 81. vel kárdánmention

        

 82. sader kárdándevelop (e.g. a photograph)

        

 83. gozareš dadánreport

        

 84. táskin dadáncalm; deaden pain

        

 85. tá'sis kárdánset up; establish

        

 86. ejtenab kárdáncriticize

        

 87. má'ni daštánhave meaning

        

 88. dorost kárdánput/ make right

        

 89. sá'ikárdántry

        

 90. jázb kárdánspread

        

 91. howsele daštánhave patience

        

 92. towzih dadánsmell (intr.); stink

        

 93. mošahede kárdánobserve

        

 94. hol dadánpush

        

 95. ásábani kárdánmake angry

        

 96. bidar kárdánopen (tr.)

        

 97. fárq daštánbe different

        

 98. táškhir kárdánconquer; subjugate

        

 99. negah kárdáncriticize

        

 100. támiz kárdánclean

        

 101. payan dadángive back

        

 102. tájdide názár kárdánchange one's mind

        

 103. ba'es šodánbe the cause of

        

 104. amáde kárdántaste

        

 105. tá'mir kárdánrepair

        

 106. másráf kárdánuse; consume

        

 107. penhan šodánhide (intr.)

        

 108. khošamád goftánwelcome

        

 109. movazeb budánbother; annoy; trouble

        

 110. napádid šodánwait

        

 111. názdik šodánapproach; get near

        

 112. tásnif kárdáncompose (i.e. piece of music)

        

 113. mozahem šodánbother; annoy; trouble

        

 114. pás avárdánlessen

        

 115. gostáreš dadánhand over

        

 116. šák bordánbe in love; love

        

 117. hazer šodánenter

        

 118. táškhis dadáncalm; deaden pain

        

 119. mo'afeqát kárdánask

        

 120. páhn kárdánspread

        

 121. joda šodánbecome less

        

 122. enteqad kárdáncriticize

        

 123. pišráft kárdántravel

        

 124. párhiz kárdánabstain

        

 125. e'lam kárdánannounce

        

 126. e'teraf kárdánadmit; confess

        

 127. namgozari kárdánname

        

 128. zaher kárdándevelop (e.g. a photograph)

        

 129. baz kárdánsatisfy

        

 130. negáh daštánbecome less

        

 131. edame daštánlast; continue

        

 132. ebraz kárdánexpress (feelings, etc.)

        

 133. kopi kárdáncopy

        

 134. ejare kárdánleave; give up; abandon

        

 135. mo'áffáq šodánbe successful

        

 136. khárid kárdándiscover

        

 137. tekrar kárdánthink

        

 138. máškuk šodánencourage

        

 139. táslim šodánsurrender

        

 140. vásl kárdánjoin (i.e. something to s.thing else)

        

 141. májbur šodánconcern

        

 142. cire šodánbecome less

        

 143. qárz gereftánborrow

        

 144. be yad avárdánremember; bring to mind

        

 145. bár daštándepend

        

 146. puzeš tálábidánbe present

        

 147. razi šodánbe satisfied

        

 148. támam šodánbecome worried

        

 149. molaqat kárdánprove

        

 150. áziyát kárdánadvise

        

 151. emza' kárdánset up; establish

        

 152. montázer šodánfinish (intr.)

        

 153. peyda kárdánexpress (feelings, etc.)

        

 154. háml kárdáncarry

        

 155. komák kárdánhelp

        

 156. be voqu' peyvástánhappen; occur

        

 157. e'teqad daštánbelieve

        

 158. májbur kárdánlessen

        

 159. nefrát daštándetest

        

 160. mákhlut kárdáncondemn; sentence

        

 161. kám šodánovercome; be dominant

        

 162. payan yaftáncalm down

        

 163. esteqbal kárdánavoid; eschew

        

 164. aškar kárdánreveal

        

 165. táqsim kárdándivide

        

 166. áx ándakhtántake pictures; take photos

        

 167. ašeq budángive back

        

 168. bástegi daštánreflect

        

 169. runeveštsmell (intr.); stink

        

 170. zire khánde zádánburst out laghing (LOL)

        

 171. khálq kárdánspread

        

 172. tásmim gereftándecide

        

 173. be khater sepordáncommit something to memory

        

 174. baztab daštánpick up

        

 175. máqayese kárdánget married

        

 176. rahnáma'I kárdánguide

        

 177. tásadom kárdáncollide

        

 178. e'tesab kárdángo on strike

        

 179. mobadele kárdánobserve

        

 180. ráhbári kárdánlead

        

 181. ánjam dadáncarry out; execute

        

 182. negáran šodánkeep; hold

        

 183. be vojud avárdánbring into existence

        

 184. pánah bordántake refuge

        

 185. bárkhord kárdánapproach; meet

        

 186. sábáb šodánbe the cause of

        

 187. dá'va kárdánargue

        

 188. motárásed budánconcern

        

 189. baz šodánopen (intr.)

        

 190. zekr kárdánmention

        

 191. ehteram gozaštánrespect

        

 192. máhkum kárdáncondemn; sentence

        

 193. hárekát kárdánmove; set off

        

 194. ettefaq oftadánmove; shake

        

 195. aram gereftánhope; wish

        

 196. entekhab kárdáncriticize

        

 197. táhvil dadánhand over

        

 198. kášf kárdánlessen

        

 199. joda kárdánseparate (tr.)

        

 200. goftogu kárdáncopy

        

 201. esbat kárdánmix up

        

 202. kešmákeš kárdánstruggle; fight

        

 203. vanámud kárdánpretend

        

 204. be hádár ráftánwaste

        

 205. setayeš kárdántravel; go for a walk

        

 206. eghráq kárdánexaggerate

        

 207. ejare dadánrent out

        

 208. tárk kárdáninstruct; teach

        

 209. ettela' dadánrepair

        

 210. sáfár kárdánuse; consume

        

 211. ráftar kárdánbehave

        

 212. dakhel šodánbecome upset

        

 213. nešan dadánshow

        

 214. bevojud amádánacquire

        

 215. monhádem kárdántaste

        

 216. fáramuš kárdánforget

        

 217. táhrik kárdánexcite

        

 218. ejaze kárdánget permission

        

 219. hozur daštánbe present

        

 220. kharej šodánexit

        

 221. tul kešidánsmell (tr.)

        

 222. tákan dadángive back

        

 223. monháref kárdántaste

        

 224. be tá'viq oftadánbe delayed

        

 225. hámle kárdánattack

        

 226. khamuš kárdánput out (e.g. a light)

        

 227. šukhi kárdánjoke

        

 228. mo'árrefi kárdánintroduce

        

 229. dár miyan gozaštánfinish (intr.)

        

 230. towlid kárdánclean

        

 231. kušeš kárdántry

        

 232. dást yazi kárdáninvade

        

 233. nam daštánbe named

        

 234. pánah dadángive refuge

        

 235. tá'qib kárdánpursue; prosecute

        

 236. qati kárdánmix up

        

 237. táqsim šodánbe divided

        

 238. hárf zádánleave; give up; abandon

        

 239. fekr kárdánthink

        

 240. dárs khandánsing

        

 241. bu kešidánsmell (tr.)