NAME

Question types


Start with


Question limit

of 212 available terms

Print test

212 True/False questions

 1. šo'arslogan

        

 2. háme janebeall around

        

 3. mon'áqedesoaring

        

 4. dávamtrap

        

 5. ozvtrap

        

 6. hámjávarineighborhood

        

 7. zálmduring

        

 8. semimaneheartfelt;sincere

        

 9. dár járyanefor; in lieu of

        

 10. sudagármerchant

        

 11. hámceninimplied

        

 12. zámncruelty

        

 13. rezayátcultivation; planting

        

 14. namáhdudsatellite

        

 15. khátabaddressed

        

 16. hojumassault;attack

        

 17. sáltecruelty

        

 18. dársádpercent

        

 19. khátline

        

 20. rávándtrend;method;process

        

 21. cášmgirintention; purpose

        

 22. qámmeduring

        

 23. hámahánggoal

        

 24. yekanhawhile

        

 25. qáramátrestitution;compensation

        

 26. hejrideparture

        

 27. hámnu'of the same kind; fellow creature

        

 28. tábi'átánnaturally

        

 29. miladbirth

        

 30. máqtulinstallments

        

 31. jodaganeshore

        

 32. hemayátsetting out

        

 33. sárresiddue date

        

 34. so'udilimited

        

 35. sáboklight (weight)

        

 36. mostálzemrequiring

        

 37. sárlešgármajor-general

        

 38. zir sáthisubmerged

        

 39. noqte názáratpoint of views

        

 40. gánjtreasure

        

 41. máfakherrealities

        

 42. mábni bársuch as

        

 43. áfradperson;individual

        

 44. qánimátbooty;spoils of war

        

 45. máhvarelunar

        

 46. šadrávandurability;endurance

        

 47. voqu'occurring; occurrence

        

 48. mámlovfull of

        

 49. kházanecotton

        

 50. mákana unit of cigarettes; thread

        

 51. áfšaropen;public

        

 52. salarleader

        

 53. vázifedagger

        

 54. fešrlove; affection

        

 55. dáqayeqduties

        

 56. dár hale hazerpresently

        

 57. šeytaniopen;public

        

 58. hosenvirtue

        

 59. dáredámeat the instant of

        

 60. movajesatellite

        

 61. rá'isdirector

        

 62. mársumcustomary; traditional; common

        

 63. hámzámanneighborhood

        

 64. mávaze'position

        

 65. lanenest

        

 66. káraneduty

        

 67. mátlubcustomary; traditional; common

        

 68. márhálephase;stage

        

 69. kátancotton

        

 70. sádrenšinalso

        

 71. sokuncalm;tranquility

        

 72. qeyre 'amelpassive

        

 73. mofássársituated; based; deep-seated;firmly-fixed

        

 74. dállalbroker;dealer

        

 75. náf'in favor of

        

 76. mátlábfull of

        

 77. mánzurpoverty

        

 78. fárvándsupporter

        

 79. mian táhicare; attention

        

 80. mása'ellimited

        

 81. náslgeneration

        

 82. mázaminsubjects;contexts

        

 83. khizešrebellious

        

 84. yadšodementioned

        

 85. qábzeunit of weaponry

        

 86. zárfiyátdamage

        

 87. mojtámá'complex

        

 88. muze'position

        

 89. ázimátbooty;spoils of war

        

 90. nilgunsky blue

        

 91. hádáfgoal

        

 92. mostáqersituated; based; deep-seated;firmly-fixed

        

 93. moqayesecompared to; comparison

        

 94. kuh návárddamage

        

 95. táráfdarmagazine

        

 96. šurešione who takes the seat of honor

        

 97. amelelements

        

 98. moštárekatplace (location)

        

 99. máqqárheadquarters

        

 100. varedatiimported

        

 101. keyfiqualitative

        

 102. nátijeminute

        

 103. áqsatinstallments

        

 104. hávapeymayielements

        

 105. nátayejresults

        

 106. káfafsufficiently

        

 107. dojanebesimilar

        

 108. mošabesimilar

        

 109. ávameldagger

        

 110. motale'atstudies

        

 111. vázayefduties

        

 112. soqutassault;attack

        

 113. yekparcegifurnace;kiln;oven

        

 114. m-kalemedialog

        

 115. háqayeqresults

        

 116. kureinstallment

        

 117. máhsussubject;context

        

 118. má'dudlimited

        

 119. omraniimported

        

 120. zemniimplied

        

 121. dár peyeduring

        

 122. khotutlines

        

 123. hašiesimilar

        

 124. mosávvábeapproved; approval;resolution

        

 125. sárasárfor

        

 126. fešordeconcise

        

 127. ázasufficiently

        

 128. omqtrap

        

 129. má'návispiritual

        

 130. qábildurability;endurance

        

 131. qámárifor

        

 132. dár ásáredue to

        

 133. á'za'members

        

 134. keštline

        

 135. ebtelainfection

        

 136. tábi'iof the same kind; fellow creature

        

 137. khándáqmoat

        

 138. álaqepersons;individuals

        

 139. dártulemurdered; slain

        

 140. qáribol avoqu'imminent

        

 141. táráfeynboth parties;the two sides

        

 142. qát'idefinite

        

 143. kháte lulebroker;dealer

        

 144. qeblecultivation; planting

        

 145. zárárdamage

        

 146. ro'sadefinite

        

 147. moraqebátcare; attention

        

 148. ohderesponsibility

        

 149. khudkarautomatic

        

 150. fáqrpoverty

        

 151. másálephase;stage

        

 152. došvardifficult

        

 153. moštárekcommon;joint;mutual

        

 154. salkhurde šodánrebellious

        

 155. náfárbárpersonnel carrier

        

 156. málákh darpropelled (having propeller)

        

 157. májálleissue;problem

        

 158. nármešperson;individual

        

 159. máhduraldámat the instant of

        

 160. mánabe'source

        

 161. dáqiqepoverty

        

 162. vára'beyond (from Arabic)

        

 163. noqte 'átfiturning point

        

 164. movákkálfor

        

 165. qestinstallment

        

 166. ešqcultivation; planting

        

 167. dammember

        

 168. kazebFALSE

        

 169. áliráqámdespite

        

 170. qods...may he go to heaven;may his grave be sanctified

        

 171. mávaredcases

        

 172. khodkáfayidurability;endurance

        

 173. reqbádinclination

        

 174. m--redpersons;individuals

        

 175. mostáqelcommon;joint;mutual

        

 176. mánbá'source

        

 177. fárdduring

        

 178. mátalebissue;problem

        

 179. ádáme modakhelefor; in lieu of

        

 180. jáhátfor

        

 181. khodmokhtarself-sufficiently

        

 182. mojavernext to

        

 183. hengamwhile

        

 184. fesaddeparture

        

 185. yafte hafindings

        

 186. alirotbesimilar

        

 187. áqidebelief;opinion

        

 188. šomaremourning

        

 189. nesbát bemagazine

        

 190. khanevarobserver

        

 191. motáqabelcases

        

 192. inehallevel;class

        

 193. fe'lidefinite

        

 194. nazerobserver

        

 195. nákhmourning

        

 196. velkhárjiopen;public

        

 197. ebtekarinitiative

        

 198. dárqábalesuch as

        

 199. noqatparts

        

 200. mosa'edfavorable; conducive

        

 201. veydepth

        

 202. sádom1/100

        

 203. názáryesatellite

        

 204. máfqud šodánsubject;topic

        

 205. mo'ezeslogan

        

 206. dá'vátinvitation

        

 207. mázmunsubject;context

        

 208. sársam avárbased on

        

 209. fáravansubjects;contexts

        

 210. khojásteauspicious; benedict

        

 211. álániopen;public

        

 212. govahideparture