Most Commonly Used Polish Words flashcards |
Create a new class

Create a new folder

Create a new class

Your School

Share this set

New

This is a Free Service provided by Why Fund Inc. (a 501 C3 NonProfit) We thank you for your donation!


(1. Click on the course Study Set you wish to learn.) (2. If you wish you can click on "Print" and print the test page.) (3. When you want to take a test...click on anyone of the tests for that Study Set.) (4. Click on "Check Answers" and it will score your test and correct your answers.) (5. You can take all the tests as many times as you choose until you get an "A"!) (6. Automated college courses created from lecture notes, class exams, text books, reading materials from many colleges and universities.)

<

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Hi

  Cześć

  Bye

  Cześć

  Good day

  Dzień dobry

  Good evening

  Dobry wieczór

  Goodbye

  Do widzenia

  See you later

  Do zobaczenia

  See you tomorrow

  Do jutro

  Very nice to meet you

  Bardzo miło

  One o'clock

  Pierwsza

  1:30

  W pół do pierwszej

  Morning

  Rano

  Afternoon

  Popołudnie

  Evening

  Wieczór

  Weekend

  Weekend

  Weekday

  Dzień powszedni

  Quarter to

  za pietnaście

  Quarter past

  pietnaście po

  I will be late

  Będę spóźniony

  I will be early

  Będę wcześniej

  What time will you be there?

  O której Ty będziesz

  What's the time please?

  Która jest godzina?

  Please show me your watch

  Proszę mi pokazać zegarek

  How do I get to the

  Jak mogę dojsc do

  Where is the

  Gdzie jest

  Where is the nearest

  Gdzie jest najbliższy

  How far is it?

  Jak daleko to jest?

  Is it far?

  Czy to jest daleko?

  I am looking for

  Szukam

  How long will it take?

  Jak długo to bedzie?

  How much does it cost

  Ile to kosztuje?

  Bus

  Autobus

  Train

  Pociąg

  Car

  Samochód

  Walk

  Spacer

  Taxi

  Taxi

  Bike

  Rower

  Where is the toilet?

  Gdzie jest toaleta?

  Left

  Lewo

  Right

  Prawo

  Straight

  Prosto

  I'd like a room

  Poprosze pokoj

  How much is

  Ile kosztuje

  What is the total?

  Ile w sumie?

  Is there

  Czy jest

  Please write it down

  Proszę napisać

  Do you have change?

  Czy masz drobne?

  Please pass me

  Proszę podać

  Milk

  Mleko

  Bread

  Chleb

  Eggs

  Jajka

  Beer

  Piwo

  Water

  Woda

  Wine

  Wino

  Please

  Proszę

  Help

  Pomocy

  Excuse me

  Przepraszam

  Stop

  Stop

  You're welcome

  Proszę

  It doesn't matter

  Nie ważne

  You're welcome

  Proszę bardzo

  May I help you?

  Czy mogę pomóc?

  Enjoy your meal

  Smacznego

  Thank you

  Dziekuje

  And the same to you

  Nawzajem

  I like it here

  Podoba mi się tu

  The weather is nice

  Pogoda jest ładna

  The weather is nice

  Pogoda jest ładna

  I am from England

  Jestem z Anglii

  Can I have a

  Poprosze

  Bill

  Rachunek

  Cinema

  Kino

  Restaurant

  Restauracja

  Nightclub

  Klub nocny

  Table

  Stół

  Theatre

  Teatr

  Ticket

  Bilet

  Please help me

  Proszę pomocy

  Where is the police station?

  Gdzie jest stacja policji?

  Fire

  Pożar

  Hospital

  Szpital

  I need a doctor

  Potrzebuję doktora

  I am feeling ill

  Źle się czuje

  I don't speak Polish

  Nie mówie po polsku

  Do you speak English?

  Mówisz po angielsku?

  Begining

  początek

  End

  koniec

  Welcome! (to greet someone)

  Witam!

  How are you?

  Jak się masz?

  I'm fine, thanks!

  W porządku, dziękuję!

  And you?

  A ty?

  Good/ So-So.

  Dobrze/ Tak sobie

  Thank you (very much)!

  Bardzo dziękuję!

  You're welcome! (for "thank you")

  Nie ma za co!

  Hey! Friend!

  Hej! kolego!

  I missed you so much!

  Bardzo za tobą tęskniłem/ tęskniłam!

  What's new?

  Co nowego?

  Nothing much

  Nic nowego

  Good night!

  Dobranoc!

  See you later!

  Do zobaczenia później!

  Good bye!

  Do widzenia!

  I'm lost

  Zgubiłem się

  Can I help you?

  Czy mogę ci pomóc?

  Can you help me?

  Czy możesz mi pomóc?

  Where is the (bathroom/ pharmacy)?

  Gdzie jest (łazienka/ apteka)?

  Go straight! then turn left/ right!

  Idź prosto i skręć w lewo/prawo!

  I'm looking for john.

  Szukam John'a

  One moment please!

  Chwileczkę

  Hold on please! (phone)

  Poczekaj chwilę!

  How much is this?

  Ile to kosztuje?

  Excuse me ...! (to ask for something)

  Przepraszam bardzo ...!

  Excuse me! ( to pass by)

  Przepraszam!

  Come with me!

  Chodź ze mną!

  boy, boyfriend

  chłopak

  whose

  czyj

  small change

  drobne

  girl

  dziewczyna

  different

  inny

  numbered ticket

  numerek

  umbrella

  parasol

  Jacket

  kurtka

  changing room

  szatnia

  only

  tylko

  wait a moment

  zaraz

  ballpoint pen

  długopis

  ID

  dowód osobisty

  credit card

  karta kreditowa

  key

  klucz

  pencil

  ołówek

  passport

  paszport

  wallet

  portfel

  Driving Licence

  prawo jazdy

  briefcase

  teczka

  handbag

  torebka

  suitcase

  walizka

  shall we dance

  zatańczymy

  eating or drinking place

  knajpa

  cognac

  koniak

  Isn't it

  prawda

  znać

  to know

  jeśli

  if

  woleć

  to prefer

  czasami

  sometimes

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature

  Create Study Set
  Powered by Quizlet.com