NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Print test

34 True/False questions

 1. dziękujęthank you

        

 2. teraz dobrzealmost right

        

 3. po angielsku(in) Polish

        

 4. co to znaczy?how would that be?

        

 5. na pamięćby heart

        

 6. wyraźniejmore distinctly

        

 7. rozumiemI don't understand

        

 8. wyraźniemore distinctly

        

 9. nie wiemI don't know

        

 10. z pamięcifrom memory

        

 11. mam pytanieI have a question

        

 12. proszę?please, here you are, you're welcome

        

 13. nie rozumiemI don't understand

        

 14. pisemniein writing

        

 15. doskonalefine, good, well

        

 16. źlebadly

        

 17. wiembetter

        

 18. po polsku(in) English

        

 19. następnyplease, here you are, you're welcome

        

 20. jeszcze razin writing

        

 21. proszęI beg your pardon?

        

 22. na przykładby heart

        

 23. jak to się mówi?how does one say that?

        

 24. w porządkuO.K., all right, in order

        

 25. głośnomore loudly, louder

        

 26. jak to będzie?how does one write that?

        

 27. ustniein writing

        

 28. dobrzeorally

        

 29. nie pamiętamby heart

        

 30. zadanie na jutroI don't remember

        

 31. prawie dobrzealmost right

        

 32. lepiejbetter

        

 33. głośniejloudly

        

 34. jak to się pisze?how does one say that?