NAME

Question types


Start with


Question limit

of 68 available terms

Print test

68 True/False questions

 1. dziesięć9

        

 2. osiemnaście18

        

 3. dwanaście11

        

 4. listopad100

        

 5. czerwiecJune

        

 6. dwa tygodnie temuin two weeks

        

 7. cztery4

        

 8. trzyFebruary

        

 9. siedem8

        

 10. piątekFriday

        

 11. dzisiajtoday (alt.)

        

 12. siedemdziesiąt80

        

 13. sześćdziesiąt60

        

 14. czterdzieści40

        

 15. trzynaście13

        

 16. styczeńDecember

        

 17. dziewiętnaście19

        

 18. w zeszłym tygodniuthis week

        

 19. sześć6

        

 20. sierpieńautumn

        

 21. sobotaSaturday

        

 22. w tym tygodniuthis week

        

 23. osiemdziesiąt50

        

 24. rokyear

        

 25. środaWednesday

        

 26. poniedziałekMonday

        

 27. w przyszłym tygodniulast week

        

 28. siedemnaście18

        

 29. zimawinter

        

 30. jutrotomorrow

        

 31. jedenaście17

        

 32. osiem8

        

 33. trzydzieści30

        

 34. luty3

        

 35. dwadzieścia20

        

 36. wtorekTuesday

        

 37. co tydzieńevery week

        

 38. wiosnawinter

        

 39. dziewięć9

        

 40. marzecJuly

        

 41. jesieńSeptember

        

 42. niedzielaSunday

        

 43. za trzy miesiące30

        

 44. pięćJuly

        

 45. lipiecJuly

        

 46. kwiecieńautumn

        

 47. dziświnter

        

 48. czwartekMarch

        

 49. grudzieńDecember

        

 50. dziewięćdziesiąt90

        

 51. wrzesieńautumn

        

 52. popojutrzetomorrow (alt.)

        

 53. pięćdziesiąt90

        

 54. dwa2

        

 55. jeden1

        

 56. październikSunday

        

 57. przedwczorajthe day before yesterday

        

 58. za dwa tygodniein two weeks

        

 59. czternaście14

        

 60. szesnaście14

        

 61. latosummer

        

 62. pojutrze3

        

 63. w ubiegłym tygodniulast week

        

 64. codziennieevery day

        

 65. piętnaście15

        

 66. majMay

        

 67. wczorajyesterday

        

 68. sto100