NAME

Question types


Start with


Question limit

of 24 available terms

Print test

24 Matching questions

 1. in February
 2. December
 3. May
 4. November
 5. April
 6. January
 7. in May
 8. in October
 9. in March
 10. in December
 11. July
 12. August
 13. October
 14. in April
 15. in August
 16. Febuary
 17. September
 18. in January
 19. in September
 20. March
 21. June
 22. in July
 23. in June
 24. in November
 1. a we wrześniu
 2. b maj
 3. c w lutym
 4. d kwiecień
 5. e lipiec
 6. f październik
 7. g w marcu
 8. h w styczniu
 9. i w lipcu
 10. j sierpień
 11. k w październiku
 12. l w czerwcu
 13. m marzec
 14. n w kwietniu
 15. o styczeń
 16. p luty
 17. q w maju
 18. r grudzień
 19. s w grudniu
 20. t w sierpniu
 21. u listopad
 22. v czerwiec
 23. w wrzesień
 24. x w listopadzie