NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms

Print test

18 Matching questions

 1. I can't live without you
 2. Congratulations
 3. Good luck
 4. You are so beautiful
 5. Can I speak to Jed?
 6. Nevermind
 7. Can I kiss you?
 8. It's raining
 9. I need to pee
 10. I'm hungry
 11. I'm happy
 12. I don't understand
 13. Smile!
 14. I don't know
 15. I'm 19
 16. Bless you
 17. What time is it?
 18. How old are you?
 1. a Ile masz lat?
 2. b Nie wiem
 3. c Mogę Cię pocałować?
 4. d Gratuluje
 5. e Chce mi się siusiu
 6. f Czy mogę mówić z Jędrzej?
 7. g Nie mogę bez Ciebie żyć
 8. h Mam 19 lat
 9. i Pada deszcz
 10. j Jesteś tak piękna
 11. k Nie rozumiem
 12. l Uśmiech!
 13. m Powodzenia
 14. n Jestem szczęśliwa
 15. o Która godzina?
 16. p sto lat
 17. q Jestem głodna
 18. r Nieważne