NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms

Print test

18 True/False questions

 1. Pada deszczIt's raining

        

 2. PowodzeniaNevermind

        

 3. Mogę Cię pocałować?How old are you?

        

 4. Nie wiemI don't understand

        

 5. Uśmiech!Smile!

        

 6. sto latI'm 19

        

 7. NieważneNevermind

        

 8. Jestem szczęśliwaI'm hungry

        

 9. Która godzina?Good luck

        

 10. Chce mi się siusiuHow old are you?

        

 11. Ile masz lat?How old are you?

        

 12. Jesteś tak pięknaYou are so beautiful

        

 13. Mam 19 latI'm 19

        

 14. GratulujeBless you

        

 15. Jestem głodnaI'm happy

        

 16. Czy mogę mówić z Jędrzej?Can I speak to Jed?

        

 17. Nie mogę bez Ciebie żyćI don't understand

        

 18. Nie rozumiemI don't know