NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Print test

16 Matching questions

 1. case
 2. verb
 3. noun
 4. preposition
 5. pronoun
 6. gender
 7. number
 8. plural
 9. adverb
 10. present tense
 11. singular
 12. neuter
 13. feminine
 14. masculine
 15. infinitive
 16. adjective
 1. a męski
 2. b rzeczownik
 3. c nijaki
 4. d liczba
 5. e rodzaj
 6. f mnoga
 7. g bezokolicznik
 8. h pojedyncza
 9. i zaimek
 10. j czasownik
 11. k przymiotnik
 12. l przypadek
 13. m przysłówek
 14. n żeński
 15. o przyimek
 16. p czas teraźniejszy