NAME

Question types


Start with


Question limit

of 39 available terms

Print test

39 Matching questions


 1. N, n

 2. D, d

 3. F, f

 4. Dż, dż

 5. G, g

 6. L,l

 7. M, m

 8. ą

 9. H, h

 10. y

 11. U, u

 12. ę

 13. O, o

 14. ń

 15. Rz, rz

 16. T, t

 17. Dź, dź

 18. I, i

 19. Dz, dz

 20. E, e

 21. K, k

 22. Ź, ź

 23. Ż, ż

 24. Cz, cz

 25. Ł, ł

 26. Ó, ó

 27. C, c

 28. Ć, ć

 29. Ś, ś

 30. P, p

 31. J, j

 32. W, w

 33. Z, z

 34. Sz, sz

 35. B, b

 36. R, r

 37. S, s

 38. Ch, ch

 39. A, a
 1. a gruszka
 2. b wino
 3. c telefon
 4. d łabę dź
 5. e Polska
 6. f ósemka
 7. g ulica
 8. h dzwonek
 9. i hotel
 10. j choinka
 11. k rzeka
 12. l dżem
 13. m lod y
 14. n cebula
 15. o flaga
 16. p jajko
 17. q łyżka
 18. r lampa
 19. s dom
 20. t ekran
 21. u g ę ś
 22. v sło ń
 23. w zamek
 24. x szafa
 25. y ćma
 26. z śniadanie
 27. aa radio
 28. ab nazwisko
 29. ac autobus
 30. ad imię
 31. ae balon
 32. af mama
 33. ag samochód
 34. ah okno
 35. ai wąs
 36. aj kawa
 37. ak żona
 38. al czekolada
 39. am źrebak